"OTO LUD WIERNY SZUKAJĄCY BOGA".

   DO PANA BOGA NALEŻY ZIEMIA I WSZYSTKO, CO JĄ NAPEŁNIA, ŚWIAT I JEGO MIESZKAŃCY. 
    EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA  Mk 4, 21
JEZUS MÓWIŁ LUDOWI (....) "UWAŻAJCIE NA TO, CZEGO SŁUCHACIE. TAKĄ SAMĄ MIARĄ, JAKĄ WY MIERZYCIE, ODMIERZĄ WAM I JESZCZE WAM DOŁOŻĄ. BO KTO MA, TEMU BĘDZIE DANE; A KTO NIE MA POZBAWIĄ GO I TEGO, CO MA".
                    ===================================
W miarę zbliżania się do Boga upraszcza się skomplikowane życie człowieka. Mówi się
o mrocznych zakamarkach ludzkiej duszy. Człowiek chciałby wszystko trzymać w garści: swój stan posiadania, sukcesy, uczucia, zdrowie i siłę....wszystko.Tymczasem w jednym momencie wszystko może stracić. Natomiast Słowo Boże daje nam mądrość, na której nigdy się nie zawiedziemy
                             ------------------------------------------------

Zmarł Prymas Polski - JÓZEF GLEMP z 23/24 stycznia 2013 r.

czytajzezrodla

Senior kardynał Józef Glemp zmarł po długiej chorobie. 18 grudnia skończył 83 lata
Około godziny 22.00 otrzymaliśmy potwierdzoną wiadomość o śmierci Eminencji - donosi diecezja.waw.pl.
Stan hierarchy pogorszył się dziś rano. Prośbę o modlitwę do wiernych wystosował arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. W 2012 roku kardynał Glemp przeszedł poważną operację płuca.
Usunięto zmiany nowotworowe (złośliwy narost na dolnym płacie prawego płuca).


 Panie Jezu - nigdy nie z zrozumiem Twoich Apostołów, że mieli odwagę uczynić Ciebie KRÓLA Wszechświata - s ł u g ą  naszym, bo nie tylko ich.

jezusmowi

Oj, tak dziecko i Ja też nie rozumiem i całe Niebo ubolewa nad heretyckimi poczynaniami hierarchów kościoła katolickiego. Teraz całe Niebo płacze, ale w momencie śmierci takiego człowieka płacze jego dusza, lecz jest spóźniony żal, bo nie do naprawienia. Anioł Stróż zapisuje w książce życia wszystkie uczynki a Sędzia Sprawiedliwy je "przegląda" na 40 - dniowym Sądzie duszy a Jego "waga" jest zawsze sprawiedliwa. 

    Wasz były prymas Glemp nie był zadowolony ze spotkania, ponieważ "targował się" ze Mną. Tacy wysoko postawieni "urzędnicy" w Moim Kościele są najbardziej zdolni i "pojęci", skoro aż tak wysoko "zaszli".  I "oni" są najbardziej winni, bo przez nich dużo osób odeszło od kościoła i przez nich bardzo dużo ludzi grzeszy przeciw Duchowi Świętemu. Bardzo często nie ma konsekracji uczynionej pobożnie i prawidłowo i w tej Hostii nie ma Mnie - żywego a tylko SYMBOL, a "symbol", czy BARANEK  was zbawia?   Nie ma wtedy żadnych ŁASK Bożych i dlatego jest tak źle w Moim Kościele katolickim.

       Upomnij bliźniego i nie patrz, że to jest biskup. Ci duchowni, którzy służą dwom bogom - podlegają grzechowi ciężkiemu i nawet nie czynią PRZEISTOCZENIA prawidłowo, bo w tym czasie demon miesza ich zmysły. NIE MA ŁASK DLA LUDU   i dlatego jest tak dużo działania demonów w rodzinach i na świecie. "Upomnij brata" - gdyby każdy z was upomniał brata, siostrę i bliźniego a ten upominany rozważyłby, chociaż to upomnienie, to nie byłoby panowania demonów aż w takiej sile.

    Każdy z was powinien odmawiać z wiarą i skupieniem Koronkę do "Płomienia Miłości Serca Maryi" w intencji: "O świętość Bożą dla wszystkich kapłanów i ogólnie duchownych, zakonników i zakonnic". Jak najwięcej odmawiajcie Drogę Krzyżową  o prowadzenie Ducha Świętego dla duchowieństwa.

   Powtarzam: HEREZJĄ - jest uczestnictwo w nabożeństwach innych religii, nawet

żydowskich - jak coraz częściej to czynią katoliccy duchowni.

  Także powtarzam:

CI, KTÓRZY NIE CHCĄ MNIE UZNAĆ KRÓLEM NA ZIEMI - NIGDY  NIE BĘDĄ W NIEBIE W WIECZNOŚCI, BO W NIEBIE JEST KRÓL - JEZUS CHRYSTUS !

   A waszemu prymasowi Glempowi dałem szansę ujrzenia co stracił a co zyskał.

Tak wysoko postawiony hierarcha ma Łaskę ode Mnie usłyszenia od Sędziego Sprawiedliwego, co powinien uczynić, a czego nie uczynil; co stracił a co by zyskał, gdyby pytał Mnie o wszystko. Ponadto także duża odpowiedzialność za grzechy wszystkich ludzi, którzy słuchali zarządzeń

wydawanych przez danego hierarchę. Niektórzy jak Życiński, natychmiast sa porywani do piekła, bo ich uczynki popełnione myślą, mową i czynem nie miały niczego zgodnego z wolą Bożą.

 NIE ROZUMIEM TYCH LUDZI, KTÓRZY KRYTYKUJĄ MOJE DECYZJE.

Ja jestem SPRAWIEDLIWOŚCIĄ  i znam wasze myśli i serca.

Wiem także, co zamierzacie uczynić i wiele razy mówię waszemu życiu - STOP, abyście więcej nie gorszyli ludzi. Obecnie już tak bardzo wyraźnie i dobitnie ze szczegółami mówię a wy dalej krzyczycie: "UKRZYŻUJ GO !"

Mieczysławo - nie bój się krzyków przeniewierców. Teraz trzeba wszystko mówić wyraźnie i otwarcie a tym, którzy ciebie osądzają mówię:

"Nie osądzajcie a nie będziecie osądzani". Jej przekazuję Nasze słowa, bo hierarchowie nie chcą słyszeć upomnień i naszych próśb. U nich dominuje

pycha, bo oni więcej i lepiej "wiedzą". W ich ustach Bóg - Jezus Chrystus

jest SYMBOLEM. Nieustannie wołam: TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL UCZYNI ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ I PRZEDŁUŻY ŻYCIE LUDZIOM NA NIEJ.

Śpieszcie się, bo czasu zostało wam niewiele na to. Demony też się śpieszą,
                   --------------------------------------------
 Duchowny "Anty-apostoł 1025" był tysięcznym dwudziestopiąstym, który nie czynił konsekracji podczas Liturgii i nie bylo tam Pana Jezusa żywego, to teraz po 8o latach ilu jest takich duchownych ? Dlatego nie ma w każdej Hostii Pana Jezusa, ale najlepiej określić kogoś jednym wyrazem - "heretyczka". Niech sami szukają u siebie winy.

" Moi drodzy małżonkowie  - 

        módlcie się i proście a Duch Święty wam powie
        co w waszym małżeństwie dobre było
        i aby MIŁOŚĆ i poszanowanie nigdy się nie kończyło.
 
            Aby w waszej całej rodzinie 
               każdy myślał o Bożej Dziecinie
            z miłością, radością i uwielbieniem
            a dzień święty kończcie dziękczynieniem
 
       za to, że żyjecie i że macie co jeść
       i proście Boga, aby "zły" duch nie mógł was zwieść.
       Rano, w południe i wieczorem
       rozmawiajcie z Niebiańskim Dworem.
       Wszyscy Święci oczekują na rozmowy z wami
       i nigdy nie czujcie się przez nich omijani.
            
             Gdybyście zobaczyli ziemię oczami Świętych w Niebie
             zrobilibyście szybko porządek wokół siebie.
             Zadbalibyście o czystość serc waszych
             bo chcielibyście żyć według PRAWD Naszych.
    
    Na dalsze wasze rodzinne życie -
    BŁOGOSŁAWIE i proszę - módlcie się obficie,
    bo wszyscy w Niebie czekają na rozmowy z wami
    i nawet wołają: " Wszyscy Święci, módlcie się za nami...."
                       "Jezus Opiekun małżeństw".
JAK UCZY NAS KOŚCIÓŁ PRZEDSOBOROWY, WINNIŚMY WNIKNĄĆ W KORZENIE KOŚCIOŁA śWIĘTEGO. 
nASZ zBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS POWIEDZIAŁ ŻE OBECNE CZASY SĄ DLA DOŚWIADCZENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO I PRÓBA WYTRWANIA LUDU WIERZĄCEGO. KTO WYTRWA DO KOŃCA, TEN BĘDZIE ZBAWIONY. Mt.10,22.  DLATEGO Z NIEBA DOPUSZCZONE BYŁO ZAKRES I ZMIANY PODCZAS SOBORU WATYKAŃSKIEGO II. ABY LUD BOŻY PEWNEGO DNIA BRONIŁ TRADYCJI ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA PRZEDSOBOROWEGO. JEŚLI WIERNI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO ZAPOMNĄ I ODEJDĄ OD WIARY, ROZPOCZNIE SIĘ NAJWIĘKSZE OHYDZTWO, SPUSTOSZENIE, OBRZYDLIWOŚĆ, ZABÓJSTAW NA MIARĘ NAJWIĘKSZEJ SKALI. GDZIE NIE MA SPRAWOWANEJ OFIARY JEZUSA CHRYSTUSA, TAM RODZI SIĘ NAJWIĘKSZE ZŁO. KTÓRE WIDAĆ NA WASZYCH OCZACH AMERYKA DOŚWIADCZA ZAMĘTU ULICZNEGO, SPOŁECZNEGO.
a gdzie nie ma króla miłosierdzia, jezusa chrystusa, tam siedzi buntownik którego uwielbiacie i idziecie na dno piekła, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów.

  DEKRET ŚW. KONGREGACJI SOBORU "SACRA TRIDENTINA SYNODUS"  O CODZIENNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ


(ASS 38/1906, 400-404; tekst polski - Eucharystia w wypowiedziach Papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., zebrał ks. R. Rak, KOW "VERITAS" London 1987, s. 31-36).

Rozumiejąc dobrze, jak niewymowne skarby łask dostają się w udziale wiernym, przystępującym do Stołu Pańskiego, św. Sobór Trydencki tak mówi o przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu: "Byłoby życzeniem Świętego Soboru, aby przy każdej Mszy św. wierni obecni przyjmowali Komunię świętą nie tylko duchownym sposobem przez jej pragnienie, ale i rzeczywiście, czyli sakramentalnie". Ze słów powyższych dość jasno przebija się pragnienie Kościoła, by wszyscy wierni codziennie szukali posiłku duszy w tej uczcie niebieskiej, odnosząc z niej coraz obfitszy owoc swego uświęcenia.

Czytaj więcej: DEKRET ŚW. KONGREGACJI SOBORU "SACRA TRIDENTINA SYNODUS" O CODZIENNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. DNIA 20...

25 styczeń 2013 r. NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA.
 
                               IDŹCIE I  NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ
  CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY, WYSŁAWIAJCIE GO WSZYSTKIE LUDY,
  BO POTĘŻNA NAD NAMI JEGO ŁASKA A WIERNOŚĆ PANA TRWA NA WIEKI.
 
 
EWANGELIA  ŚW. MARKA  Mk 16, 15 -  18
 
 Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział:         Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą: W imię Moje
złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie>.
                                ------------------------------------
 NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI, ALE JA WAS WYBRAŁEM, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI.
 
Bardzo trudno zrozumieć Pana Boga. Szaweł - zaciekły prześladowca wyznawców Chrystusa staje się naczyniem wybranym, niosącym Dobrą Nowinę, także na ziemię europejską. Zakochany w Chrystusie, głoszący Go bez wytchnienia w porę i nie w porę, oddaje wreszcie za Niego życie pod ciosem miecza w Rzymie. Ten zaś, który parę lat przebywał z Panem Jezusem w blasku Jego mocy i świętości - Judasz okazał się zdrajcą. Powinniśmy być z daleka od potępiania kogokolwiek, bo nie wiemy, kto może być wybrany do apostolstwa  a kto do męczeńskiej śmierci.
 Módlmy się o zjednoczenie chrześcijan.
                            --------------------------------
 
Św. Paweł Apostoł:
    " Ty Mieczysławo i inni tobie podobni już wiecie, co znaczy być dotkniętym ŁASKĄ BOGA. Innym "zimnym" życzę tego, bo warto było spaść z konia dlaprzemiany swojej duszy. Wydawało mi się, że niczego Mi nie brakuje. Wydawało mi się, że to mój BÓG mi to zapewnia, a skoro byłem opatrzony wszystkim, czego człowiekowi do życia dostatniego potrzeba, to mój BÓG  mówi, że dobrze wszystko wykonuję. Do tego jedynego momentu, który odmienił moje życie i przeszedłem wtedy ze "śmierci do życia". Na początku było bardzo trudno, bo ludzie nie chcieli wierzyć, tak jak i wam nie wierzą. Ale Pan nigdy nie zostawia człowieka samemu sobie i przychodzi z ŁASKĄ BOŻĄ.   A wy teraz, ponieważ macie przykłady z nas powinniście bez zastanowienia upaść na kolana przed Stwórcą, który jest najukochańszym Przyjacielem.
     
    Słuchajcie SŁOWA BOŻEGO  zamieszczonego w PIŚMIE ŚWIĘTYM. Człowiek na ziemi nigdy nie jest nasycony niczym a szczególnie ten, który oddaje duszę szatanowi a który naprawdę istnieje. Pan Bóg wybiera sobie apostołów i  prowadzi tych, przez których chce mówić do was i wy szanujcie Jego decyzje. Jest nam przykro w Niebie, gdy widzimy kłótnie między wami katolikami i chrześcijanami. Powinniście być jednością, bo w jedności siła do pokonywania wrogów i żal wielki ściska, że wogóle są wrogowie.
     Ludzie nie wiedzą, a są tacy, którzy nie chcą wiedzieć, co zyskaliby, gdyby chcieli być jednością z Bogiem Wszechmogącym. Jest nam przykro w Niebie
patrzyć na ziemię i przeżywać razem z wami wasze niepokoje, bo niepokój nie pochodzi od Boga.
   
      Proście a otrzymacie, ale najpierw wynagradzajcie, przepraszajcie i  przebaczajcie Bogu i bliźniemu, bo są tacy, którzy mają pretencje do Stwórcy.
     Wszyscy przygotujcie się na spotkanie z naszym ukochanym Bogiem -
Jezusem, Wielką Miłością ale i Sędzią Sprawiedliwym. Szczególnie uczulam
wszystkich duchownych a najbardziej tych postawionych na najwyższych stanowiskach w naszym Kościele, bo to od nich zależy jaki ten nasz Kościół
jest.
    O wszystko pytajcie Boga, Maryję piękną i dobrą a także inne osoby święte w Niebie, bo My  chcemy wam pomagać, abyście mogli być z nami.
     Pamiętajcie: szczególnie biskupi i arcybiskupi są poddawani szczegółowemu Sądowi Bożemu a waga Jego jest bardzo sprawiedliwa.
    
     Pomimo, że się modlicie, będziecie odpowiadać "jak się modlicie" i nie patrzcie na ilość ale na jakość. Należy zawsze pamiętać, aby wasze myśli nadążały za wypowiedzianymi słowami - ustami waszymi.  Macie Ducha Świętego, to proście Go o wskazówki, o natchnienia dobre.
     Jeszcze raz wam mówię - nie krytykujcie się między sobą ani w internecie, ani w środkach medialnych. Upominajcie się i ratujcie swoje dusze, abyście mogli być z nami w Niebie. Wasi przywódcy religijni w każdym państwie - niestety błądzą, bardzo błądzą, bo uczynili się sami królami a nawet bogami i    podejmują decyzje bez porozumienia z Niebem. PAWEŁ Z  TARSU".
                                -----------------------------
Pan Jezus - do Anny, która pyta, czy pomagać kuzynowi, który ma problem ze sobą. 
   
    " Anno - ty masz dobre serce. Ty idziesz według wskazań Bożych -
                          kochasz Boga i bliźniego swego,
                          ale zachowaj wolną wolę jego.
                          Nie oczekuj nadgorliwości,
                          ale bądź uczulona na człowieka złości.
 
                          Zawsze pytaj, czy chce?
                          i patrz, jak wdzięczne jest jego serce.
                          Życie wasze powinno być MIŁOŚCIĄ
                          a wszystko inne jest niegodziwością.
 
                          Jeśli twoje serce niechęć czuje,
                          to wiedz, że bliźni twe serce truje.
                          Zawsze pytaj: czy bliźni chce pomocy,
                          chociaż bliźni jest w finansowej niemocy.
 
                          Nie bądź w obdarowywaniu nadgorliwa,
                          bo nie zawsze dusza jest dla ciebie życzliwa.
                          Czasami człowiek tak postępuje
                          i uważa, że twoja pomoc jemu honor ujmuje.
 
                           Kochaj Boga i bliźniego swego
                           i wyszukuj człowieka Bogu życzliwego.
                                         Twój Jezus Chrystus".
                            -----------------------------------------------
                              
                          ....... i jeszcze Anna pyta o inne swoje sprawy:
 Pan Jezus:
        " Dziecko - zmniejsz swoje "posiadłości" i ogranicz posiadanie ich.
Również pozbądź się nadmiaru niepotrzebnych rzeczy. Zachowakj tylko to, co potrzebne będzie tobie lub najbiższym. Remontuj to, co konieczne i to jak najmniejszym kosztem. Żyj skromnie i uczciwie. W miarę swoich możliwości pomagaj bliźniemu, ale nie spełniaj zachcianek jego, lecz tylko to, co konieczne. Zachowaj swoją pogodną twarz, aby ludzie patrząc na twoje oczy zobaczyli przyjaciela i mogli odczuć twoją przyjaźń. Jesteś dobrym człowiekiem uczulonym na "zło" a kochającym Bożą Sprawiedliwość. Kocham cię Moja Anno i nigdy nie bój się człowieka.
                                            Twój Jezus Chrystus".

MATEŃKO BOŻA - SŁUCHAJ JAK CIĘ BŁAGA LUD. NIE PATRZ NA DUCHOWNYCH - PATRZ NA NAS, NA NASZE DZIECI I RATUJ NAS PRZED WROGAMI RZĄDZĄCYMI W POLSCE, BO TEN LUD KOCHA CIEBIE.

 ZWYCIĘŻYŁAŚ w 1920 r i ZWYCIĘŻAJ, OSŁOŃ NAS SWOIM PŁASZCZEM.

Ofiarowanie wszystkich Mszy św. i wezwanie przyczyny Matki Bożej

O mój Jezu! Ofiaruję Ci wszystkie Msze św., jakie dziś odprawiają się na całym świecie. Czynię to zjednoczony z zamiarami Najśw. Serca Twego i błagam Niepokalane Serce Maryi! Zachowaj dla mnie w każdej Mszy świętej jedną kroplę Twej Najdroższej Krwi na złagodzenie moich grzechów i kar za nie należnych. Błagam o łaskę, ażeby mocą każdej ofiary Mszy św. jeden grzesznik się nawrócił, jedna dusza została wybawiona z czyśćca, jeden człowiek konający znalazł miłosierdzie u Ciebie, od jednego dziecka zostało usunięte niebezpieczeństwo śmierci bez chrztu św., jedno dziecko zachowało czystość, jedna młodociana dusza stojąca przed wyborem stanu znalazła oświecenie i odwagę postępowania według Woli Bożej. Niech wreszcie każda Msza św. zapobiegnie choć jednemu ciężkiemu grzechowi, który największy ból sprawia Twemu Sercu.
O mój Jezu! Bez Ciebie nie chcę umierać, a przy Twoim Sercu jestem gotów/a przyjąć śmierć w takim miejscu, w czasie i w taki sposób, Jaki Ci się podoba. Amen.
* * *
Matko Boga-Człowieka i Matko nasza, tak bardzo związana z życiem i śmiercią, męką i chwałą Jezusa Chrystusa, Królowo i Ozdobo nieba, wstawiaj się nieustannie za nami grzesznikami, bo
przecież jesteśmy Twoimi dziećmi. Wzbudź w nas siłę do naśladowania Twego Boskiego Syna i wierności  Tobie.  Przyjm  nasze  zawierzenie  i  oddanie,  wesprzyj  swoją  opieką,  abyśmy  idąc odważnie  po  drogach  zbawienia  zasłużyli  na  udział  w  szczęściu  Dworu  Niebieskiego.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
* * *
OBIETNICE ŁASK. Na wszystkich, zaangażowanych w Modlitwę Dworu Niebieskiego, spływają niepojęte łaski od Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Królowej Dworu Niebieskiego i za przyczyną  św.  Lutgardy.  Dusze  czyśćcowe  całymi  tysiącami  dostępują  zbawienia  dzięki  tej Modlitwie. Pomocne  w  tym  są  także  inne  formy  nabożeństw  religijnych,  jak  różaniec,  droga  krzyżowa, koronki, szkaplerz itp. Szczególnie skuteczna jest Msza święta.

 KOCHANA P. MIECZYSŁAWO

GDY CZYTAM NA PANI STRONIE, ECHO CHRYSTUSA KRÓLA, WIDZĘ I CZYTAM RÓŻNE ARTYKUŁY WIARY. ZNA MNIE PANI KILKA LAT, ALE BARDZIEJ ZNA BÓG.

======================================================

ZAINTERESOWAŁ MNIE TEMAT PANI ELŻBIETY: HAŃBIENIE BOGA JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO NIEMU.
Gdy odprawiałem Nowennę do Najświętszej Eucharystii dnia szóstego
czytam takie słowa niech każdy weźmie sobie to do serca nawet duchowieństwo za które się modlę każdego dnia odmawiając Różaniec Święty.
" Proszę Cię, o dobry Pasterzu, o łaskę specjalnej ochrony na te ostatnie dni Apokalipsy; o ochronę Najświętszego Sakramentu i Jego czci.O Królu Chwały, proszę Ciebie ześlij dodatkowych Aniołów do mojej obrony.Niech Aniołowie pomogą osłonić mnie przed oczami szatanów, aby mnie nie widzieli i nie szkodzili w moich dobrych praktykach pobożności. Proszę Cię, ześlij odpowiednią liczbę Aniołów do obrony Najświętszego Sakramentu i jego czci. Oby Najświętszy Sakrament zawsze był godnie czczony i nigdy nie znieważony! Spraw to, Władco Nieogarniony. Amen.

Msza Święta Trydencka, otwarcie mówi o świętości ludzi idących do Dworu Niebieskiego.
Niech nikt się nie boi posłuszeństwa prawdy i odpowiedzieć Bogu tak, człowiekowi nie.

Kapłan który łamie zasadę Kościoła Świętego o Eucharystii,
 do której coraz bardziej narusza się przez kochanych niestety Biskupów,
przyjmując na stojąco lub do ręki, jest nie tylko obrazą Boga ale ohydztwem.
Posłuchajcie słów Jezusa w Ewangelii św. Marka:
Wyjaśnienie przypowieści o siewcy5

Siewca sieje słowo.  A oto są ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością,  lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.  W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».  Mt. 4, 14-20

Kto ma uszy niecha słucha.


Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Hbr 10, 11-18.
 
Każdy kapłan Starego Przymierza staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, siadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: «Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę». 
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 
 
************
 
Matko Najświętsza i Mistrzyni Powołań Kapłańskich, 
powołaj i umacniaj synów twojego Niepokalanego Serca,
tych których twój Syn Jezus Chrystus przez Serce Najdroższe,
 powołał do służby i godności Ołtarza,
prowadząc w drogę ku świętości. 
Pomóż im Matko Najświętsza, stawiać się dobrymi i świętymi
świadkami żywej i nieugaszonej wiary,
aby mogli uświęcać lud Boży
do którego będą posłani.
Niech ich skarbem będzie codzienna Ofiara święta
Jezusa Chrystusa składana na Ołtarzach całego świata.
Aby zawsze dbali o Skarb Kościoła Najświętszej Eucharystii. Amen.

Świadectwo chrześcijańskiej miłości


   Przeczytałem najnowszą książkę ks. Tadeusza Krahela Błogosławiony Henryk Hlebowicz dokładnie w piętnastą rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W tej sytuacji opowieść o niezwykłym kapłanie, wyniesionym na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II wśród 108 męczenników z czasów II wojny światowej, uzyskała dodatkowy kontekst. Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś: W pierwszych wiekach chrześcijaństwa być świadkiem Chrystusa - znaczyło to samo, co być męczennikiem . Okazało się, że nie tylko w pierwszych wiekach, ale przez cały czas trwania Kościoła. Jest to prawda z całą pewnością nieobca wielu kapłanom, o czym świadczy właśnie życie bł. ks. Henryka Hlebowicza. Chociaż został wyświęcony już w wolnej Polsce, 20 lutego 1927 roku, gdy Kościół po ponad wiekowej niewoli i prześladowaniach, cieszył się nie tylko wolnością, ale i życzliwością w odrodzonej ojczyźnie, on niejako z góry godził się na to, że Jezus, za którym poszedł, może wyznaczyć mu drogę całopalnej ofiary. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć słowa o gotowości do męczeństwa, i to zapisane w momencie, gdy spełniło się jego największe pragnienie, a on sam stanął u progu świetnej przyszłości. Uzyskawszy magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przygotowywał rozprawę doktorską, zaś zaprzyjaźniony z nim ks. Władysław Korniłowicz namawiał go na dalsze studia w Rzymie. I właśnie wówczas napisał:

 
    Tobie Ojcze, przez Syna Twojego, Pana i Przyjaciela mojego, przez przeczyste serce Najświętszej Maryi, Matki mojej, za wstawiennictwem św. Tereni, siostry mojej - dzisiaj, sprawując po raz pierwszy Najświętszą Ofiarę - wraz z Nią oddaję siebie całego, całe życie moje z każdą jego chwilą, wszystkie zdolności i siły moje - cały czas mój i prace moje - każde niepowodzenie, smutek i cierpienie - każdą radość, wesele i powodzenie - oklaski, pochwały i wywyższenia - wzgardy, obojętności i poniżenia.

Czytaj więcej: KORESPONDENCJA - ŚWIADECTWO

CZY PRYMAS GLEMP PYTAŁ SIĘ STWÓRCY, CZY TAK CHCE?

PAN BÓG JEST NA CAŁEJ KULI ZIEMSKIEJ JEDEN I TEN SAM I NIE MOŻNA BRAĆ PRZYKŁADU Z JAKIEGOŚ INNEGO KRAJU. KOŚCIÓŁ MA TWARZ PAPIEŻA, TO DLACZEGO PR. GLEMP NIE BIERZE PRZYKŁADU Z PAPIEŻA?

CZY PAN BÓG TO KOLEGA? UPADNIJ NA KOLANA PRZED STWÓRCĄ !!!

List pasterski na Wielki Post

Warszawa, 30 stycznia 2005 r.

Sposoby przyjmowania Komunii świętej

Komunię świętą możemy przyjmować klęcząc lub stojąc, w zależności od woli przyjmującego. Wierni mogą stać w szeregu, i wtedy szafarz podchodzi do każdego, albo ustawić się procesyjnie, i wtedy wierni podchodzą do stojącego kapłana. Przyjmowanie Komunii świętej powinno odbywać się w sposób nabożny, godny i spokojny. Cześć dla Eucharystii kształtuje się we wnętrzu człowieka, ale ważna jest także postawa zewnętrzna. Wierny może z wielkim szacunkiem przyjąć Komunię stojąc, a potem uklęknąć na dziękczynienie. Najbardziej odpowiedni jest szyk procesyjny, gdy wierni pojedynczo podchodzą do szafarza. Symbolizuje to wymiar życia codziennego, z którego chcemy wejść w skupieniu na drogę do Chrystusa. W odpowiednim momencie tej procesji możemy przyklęknąć lub pokłonić się.

Niekiedy pojawiają się pytania o przyjmowanie Komunii świętej ?na rękę?. Kościół ? jako stróż Eucharystii ? zezwala dziś w pewnych okolicznościach przyjąć Chleb Eucharystyczny na rękę i samemu podać sobie do spożycia. Zakłada to wielką dojrzałość religijną przyjmującego i świadomość, że Chrystus w swej dobroci zawierza nam Siebie. W Kościołach na Zachodzie lub w Afryce ta forma przyjmowania Komunii świętej jest rozpowszechniona i tamtejsi wierni przybywając do nas także wyciągają rękę po Eucharystię. Przyjęcie tego sposobu przyjmowania Komunii świętej zależy od biskupa w każdej diecezji. Ja, po rozważeniu tego zagadnienia, zezwalam na to, by kapłani i szafarze, poczynając od Wielkiego Czwartku, mogli kłaść świętą Hostię na rękę wiernego. Podstawowym i powszechnym sposobem udzielania Komunii świętej pozostaje przekazanie jej do ust. Duszpasterze jednak spotkają się z wyciągniętą ręką. Wówczas kładą świętą Hostię na rękę wiernego, o ile ? po ludzku sądząc ? spełnione zostają warunki. Warunkami tymi są: po pierwsze, dojrzałość duchowa, której wyznacznikiem jest przybliżony wiek przyjęcia Sakramentu Bierzmowania; po drugie, nauczenie się właściwego ułożenia rąk (lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym mogłaby być położona Komunia święta. Następnie prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkłada do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana. Ta chwila trzymania Pana Jezusa w własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji); po trzecie, tylko ten powinien decydować się na takie przyjmowanie Eucharystii, kto bardzo kocha Pana Jezusa.

Siostry i Bracia! Niech Wielki Post w Roku Eucharystii będzie dla Was okazją do osiągnięcia czystości serca i ukochania Chrystusa, naszego Zbawiciela, aby On rósł w naszych wspólnotach.

Z serca Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski (1981?2009) jako pierwszy zezwolił na udzielanie Komunii Świętej na rękę. Dla przypomnienia, w 2005 roku umierał Papież Polak,
Jan Paweł II.

Jan Paweł II w liście apostolskim Dominicae Cenae z 24.II.1980 r. nazywa sposób przyjmowania Komunii świętej na stojąco ?godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii Eucharystycznej?.
Dotykanie konsekrowanych postaci Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma, jest tylko przywilejem kapłanów?.

Warto dodać, że pod wpływem tego listu Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego świadomy niebezpieczeństwa takich wynaturzeń stwierdza jasno:

W diecezjach Polski przyjmuje się Komunię świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej? (por. 177 Konferencja Episkopatu Polski, 10)

                            ============================================

Ameryka to kraj różnych religii a najwięcej zwyczajów zostało po Anglikach wyznających religię protestancką i jak widzimy wymieszane jest wszystko.

Z książki: Stanisław Krajski, Masoneria polska 2012, str. 68 i nn., Warszawa 2012

 

 

Masoneria planuje rozbiory

 

Przypomnijmy, że rozbiory Polski były przygotowywane w loży o na­zwie „Okrągły Stół”, skupiającej środowiska różokrzyżowe, która w począt­kach XVIlI w. powstała w Dreźnie.

 

Na jej czele stał początkowo August Mocny. Jego prawą ręka był Man­teuffell, który występował pod pseudonimem "Diabeł”. Przy „Okrągłym Stole” wiele do powiedzenia mieli Jan Klemens Branicki i jego żona oraz Jan Aleksander Lipski, potem biskup krakowski, kardynał i wreszcie Pry­mas Polski. Podstawowe plany, których realizacja miała ułatwić rozbiory, mówiły o osłabieniu gospodarczym Polski (Sasi konsekwentnie realizo­wali to zadanie), zmniejszeniu liczby wojska i osłabieniu go, demoralizacji i skorumpowaniu szlachty (co udało się w znacznej mierze), demoralizacji szlachcianek (co również było skuteczne w znacznej mierze), rozbiciu i de­moralizacji Kościoła polskiego (co także się powiodło).

 

Czytaj więcej: Loża "Okrągły Stół" a rozbiory - Stanisław Krajski

SERDECZNIE PROSIMY SZANOWNYCH KSIĘŻY BISKUPÓW

zobaczfilm
           ABY POZWOLILI KAPŁANOM NA WYKONYWANIE
         EGZORCYZMÓW W SWOICH DIECEZJACH
A TAKŻE
PROSIMY ABY TE CZYNNOŚCI SAMI CHCIELI WYKONYWAĆ.

PANIE JEZU PRZYJDŹ, BO GINIEMY

   I ZRÓB PORZĄDEK Z NASZYMI WROGAMI. MY - NARÓD POLSKI BŁAGAMY ABYŚ PRZYSZEDŁ JAKO KRÓL SPRAWIEDLIWY.
 
Rząd w Polsce jest bardzo "WRAŻLIWY" na biedę i pomaga "wychowywać"
dzieci polskie dofinansując rodziny zastępcze - POMYLENIE POJĘĆ !!!

27.01.2013r. wieczorem, o g.19.30 w głównym wydaniu wiadomości w niepolskiej -TVP1 pokazano Polakom, jak prawo działa systemu RP i jak chroni polską rodzinę.                      

                                                                                                   
Powód odebrania dziecka: młodzi, dwudziestokilkuletni rodzice nie maja pracy i tym samym nie gwarantują prawidłowej opieki nad dzieckiem. Takie prawa ustanowiły obecne władze RP. Dziecko przekazano rodzinie zastępczej, która w związku z tym otrzyma odpowiednie, przewidziane „prawem” dofinansowanie.               
                                                                                     Rządzące RP władze po 1990r. zlikwidowały w Polsce ponad 10 mln miejsc pracy. Teraz przy pomocy prawnego systemu bezprawia obecna władza RP odbiera bezrobotnym polskim rodzinom ich dzieci.

czytajwiecejzezrodla
 
20 styczeń 2013 r.  "POŚRÓD NARODÓW GŁOŚCIE CHWAŁĘ PANA"
 
DRUGIE CZYTANIE z Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian 1 Kor.12, 4
 
" Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. -------------------------------------------------------------------
 
Panie Jezu - ukochany nasz Królu na całym świecie bardzo proszę podaj HASŁO na 2013 rok.
 
Pan Jezus:
      Ty Moja duszko cierpliwa
      jesteś dla wszystkich życzliwa.
      Pisz Moje dyktanda do końca
      a nie zabraknie ci Bożego słońca.
           
      A HASŁO dla ciebie na 2013 rok?
      podążaj za Mną w NOWY ROK.
      Trzymaj się Mojego płaszcza świętego
      a będziesz ogarnięta świętością Ducha Mego.
 
      A że ciebie demon atakuje?
      Wszystkich niegodziwców wypluję.
      Przeciwnicy nasi są zazdrośni,
      że wy macie Dary Boże - ludzie prości.
 
      Wszystkich przeciwników PRAWD BOŻYCH wypluję,
      gdyż każdy z nich - was dzieci Boże ignoruje.
      To HASŁO jest dla wszystkich tobie podobnych,
      twoich przyjaciół znanych i nieznanych ale godnych
 
       przebywać z Jezusem KRÓLEM w Niebie
       i będziecie mieli wszystkich Świętych wokół siebie.
       
HASŁO:
 " CZYŃCIE DOBRE UCZYNKI KAŻDEMU BLIŹNIEMU
   I BĄDŹCIE WIERNI BOGU TRÓJ - JEDYNEMU.
  PRZYPROWADZAJCIE ZAGUBIONYCH DO MOICH OŁTARZYBO SPRAWIEDLIWOŚĆ - SPRAWIEDLIWIE KAŻDĄ DUSZĘ WAŻY".
                                                  Jezus Sprawieliwy.
                                      --------------------
   
     Mateńko Boża - bardzo proszę powiedz słówko pocieszenia.
 
       Matka Boża:
           " Ja nie mam nic ci do zarzucenia,
              bo niczego nie czynisz od "niechcenia".
              Jedynie dla ciebie doba jest za krótka,
              to dla każdego dziecka świętego przeszkoda malutka.
           
              Pracuj w winnicy Boga Stwórcy ile możesz
              a wielu zagubionym duszom pomożesz.
              Ludzie, którzy czytają Nasze Słowa
              już widzą swoje grzechy i następuje ODNOWA
 
             ich serc, sumień i wszystko naprawiają
             i szczęście niepojęte z powrotów  do Boga - mają.
                                              Wasza Matka.
                                             

       M O D L I T W A
             
        DUCHU ŚWIĘTY - PRZYJDŹ PROSIMY
               TWOJEJ ŁASKI NAM TRZEBA.
                NIECH W NAUCE POSTĄPIMY
                 OBJAWIONEJ NAM Z NIEBA.

PAN BÓG ZNA MYŚLI CZŁOWIEKA I WIE, ŻE CAŁEMU ŚWIATU GROZI KATAKLIZM WOJENNY A LUDZIE POSTĘPUJĄ TAK, JAK ZA CZASÓW NOEGO - BAWIĄ SIĘ I NIE WIERZĄ W PRZEPOWIEDNIE ZAMIAST MODLIĆ SIĘ O KRÓLOWANIE PANA JEZUSA W POLSCE BO TAKI JEST WARUNEK POKOJU PODANY PRZEZ PANA BOGA PONAD 80 LAT TEMU I AKTUALNY......


PLAN  CARYCY  KATARZYNY ......      Polskę zgnębić na zawsze ......

Historia kołem się toczy, dla mądrych jest nauczycielką /szkołą/ życia. Obyśmy należeli do tych Polaków mądrych przed szkodą.

Czytaj więcej:  PLAN ZLKWIDOWANIA POLAKÓW W POLSCE PRZY MILCZĄCEJ APROBACIE RZĄDU I EPISKOPATU !!!

KORESPONDENCJA

            HAŃBIENIE BOGA JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO NIEMU
Kochana p. Mieczysławo,
Fragment z Pani strony o obronie Mszy Św. Trydenckiej autorstwa Teofila wysłałam koledze, który przyjmuje Komunię św na rękę. On zaraz wysłał to mojemu ks. proboszczowi.
Ks.proboszcz pogroził mi, że napisze w tej sprawie do biskupa i będę ekskomunikowana.
Dziwi się, że mam czelność chodzić do kościoła i przyjmować Komunię św. gdy jednocześnie burzę jedność kościoła.
 Nazwał mnie wrogiem Kościoła. Teraz boję się iść na Mszę Św., że może mi ksiądz Komunii odmówić.
Proszę, pomóż. Co powinnam zrobić, bo z moim proboszczem nie ma dyskusji.
Króluj nam Chryste! Elżbieta .

Mieli oczy  nie widzieli......
Komunia Święta do ust na klęcząco!
  
 Ojciec John Pierricone z parafii św. Agnieszki w Nowym Jorku często odprawiał Mszę świętą dla sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy. Wielokrotnie spotkał on osobiście Matkę Teresę. Spytał ją kiedyś jako osobę podróżującą po całym świecie, co uważa za największe zło współczesnego świata. Bez zastanowienia odpowiedziała:
 „Komunię na rękę”.
 

Czytaj więcej: WIARA

 

 
Śmiercionośna pigułka antykoncepcyjna krąży po Francji
 

Dziennik „Le Figaro” dotarł do tajnego dokumentu francuskiej Agencji Lekarstw (AM) omawiającego badania dotyczące Diane 35, medykamentu produkowanego przez koncern Bayer, początkowo  używanego do leczenia trądziku, ale szybko zaczęto go stosować jako środek antykoncepcyjny.


Według dokumentu AM, pigułka ta od 1987 była we Francji bezpośrednią przyczyną siedmiu zgonów: pięciu kobiet w wieku od 18 do 28 lat i dwóch 42-letnich pań.  Kobiety zmarły na zatory, zakrzepicę żylną i mózgową. Ponadto, Diane 35 była przyczyną 113 zachorowań na zakrzepicę żylną i 12 na zakrzepicę tętniczą. Stwierdzono je u kobiet, które nie przekroczyły 25 roku życia. Trzeba dodać, że 68 z nich udało się wyleczyć, 7 poniosło trwały uszczerbek na zdrowiu, a 30 wciąż choruje.
czytajwiecejzezrodla

CZY MOŻEMY LICZYĆ NA CIEBIE PANIE JEZU?

 BOŻE RATUJ NASZĄ OJCZYZNĘ - POLSKĘ, BO NIKT NAM NIE CHCE POMÓC ANI RZĄD W POLSCE ANI EPISKOPAT  W POLSCE..


Nie oddawajcie Niemcom obwodu kaliningradzkiego!
 
List Otwarty do Narodów Federacji Rosyjskiej

Zwracam się do Was jako Polak ? przedstawiciel narodu miłującego pokój i wolność, narodu, którego historia nad wyraz często zmuszała do największych ofiar w obronie ojczyzny. Dziś ojczyzna moja po raz kolejny znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie. Kilka lat temu okłamywany naród polski  w nadziei na polepszenie swojego bytu  wyraził zgodę na przystąpienie do Unii Europejskiej. Okazało się, że pod hasłami europeizacji i demokratyzacji kryła się najzwyklejsza grabież majątku narodowego oraz żądza cywilizacyjnej germanizacji ziem polskich. Jesteśmy świadkami gwałtownego wzmacniania się potęgi niemieckiej, która kryjąc się za szyldem Unii Europejskiej konsekwentnie kontynuuje proces odrodzenia Wielkich Niemiec w dawnych ich granicach.
 

Czytaj więcej: Nie oddawajcie Niemcom obwodu kaliningradzkiego!

Istnieją jednakże w łonie katolicyzmu grupy wiernych, którym obecny stan Kościoła, wiary  i religijności  nie  daje  spokoju.  Swą  duchową   ojczyznę,  w  Kościele,  odnaleźli

w wielowiekowym rzymskim obrządku klasycznym, szczególnie zaś w Mszy św. w rycie Piusa  V,  zwanej popularnie  „trydencką”.  Ta  liturgiczna  orientacja,  silny  trend powrotu do tradycji  w  ogóle,  daje  się  wyraźnie  zauważyć  przede  wszystkim  u  młodego, posoborowego pokolenia katolickiego. Zarówno w Europie jak na świecie działa szereg

ruchów i ośrodków intelektualnych na rzecz odrodzenia tradycji łacińskiej. Obok licznych, aktywnych  i  dobrze  zorganizowanych  instytucji  katolików  świeckich  istnieje  zgoła

kilkanaście  nowopowstałych  tradycyjnych  instytutów   życia  konsekrowanegoi apostolskiego.

Czytaj więcej: ZNACZENIE OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ.

Msza ta została tak zatwierdzona w Bulli "Quo Primum " 

Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V 
14 lipca 1570 r. 

Pius, Biskup, Sługa Sług Bożych 
Na wieczną rzeczy pamiątkę 

. Bulla Quo Primum nie została odwołana i jest obowiązująca, została wydana na polecenie Soboru Trydenckiego, dogmatycznego, który pod kierownictwem Ducha św. kanonizował Mszę św. aby do końca czasów nikt nie ośmielił się zmienić rytu Katolickiej Mszy św. 

Czytaj więcej: Msza Św.Trydencka. 

Opr. Tomasz Niecikowski

Trydenckie Bractwo Kapłańskie (Sociedad Sacerdotal Trento)zostało założone przed siedmioma laty, w 1993 (1), przez meksykańskich kapłanów katolickich, którzy podążając konsekwentnie drogą wytkniętą przez dwóch Cristeros Tradycji – ks. Saenza y Arriagę *) i bp. Carmonę y Riverę, odrzucili nową Soborową Religię, by trwać wiernie przy przekazanym przez przodków Depozycie Wiary.

W chwili obecnej konfraternia zrzesza 16 kapłanów i 18 seminarzystów, prowadzi na terenie Meksyku 10 regularnych parafii i 30 misji, zapewniając posługę sakramentalną dla ponad 10 tys. wiernych. Z Bractwem związany jest też ściśle żeński konwent położony w pobliżu miasta Dos Caminos, erygowany jeszcze w latach 80-tych przez bp. Carmonę.

Spośród wielu świątyń znajdujących się w posiadaniu Bractwa kilka należy do zabytków światowej klasy, jak chociażby stary poaugustiański kompleks klasztorny w Atlatlahucan, wzniesiony ok. 1540.

W Meksyku istnieje kilka miejscowości, co może być zaskoczeniem dla polskich katolików, gdzie większość mieszkańców to tradycyjni katolicy, w których ręku znajdują się wszystkie miejscowe świątynie, w związku z czym kult Soborowego Neokościoła sprawowany jest w prywatnych domach.
czytajwiecejzezrodla

Pielgrzymka do Medjugorje
21 - 26 luty 2013r.

Cena:
600 zł


Zobacz galerię

Medjugorje

woj. śląskie

Telefony:
 506 192 304  - właściciel biura
 32 327 52 69  - biuro tel./fax.
 32 327 72 11  - biuro
 512 119 123  - biuro
Adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
BLIŻSZE INFORMACJE NA :

- http://www.ludwik.com.pl/

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

TO DLATEGO RZĄDZĄCY ŚWIECCY I RELIGIJNI NIE CHCĄ BOGA UCZYNIĆ NAJWYŻSZYM KRÓLEM, BO ZNIWECZY ICH PLANY  I UDAREMNI WROGOM NASZYM ZBRODNICZE DZIAŁANIE.

       ------------------------------------------------------------

Chcą nas wytruć wodą z kanalizacji?

O tym nie usłyszysz w głównych wydaniach wiadomości, choć sprawa dotyczy zdrowia i życia wszystkich. W Polsce po cichu prywatyzuje się sieci wodociągowe. Co gorsza, na rynek wchodzą firmy z terrorystycznego i rasistowskiego prywatnego państwa króla syjonistów, Rotszylda – Izraela. Syjoniści ze swoją psychopatyczną ideologią dominacji światowej tzw. Nw World Order (NWO) i działaniem świetnie wyartykułowanym w „Protokołach Mędrców Syjonu”, robią wszystko by zrealizować idę światowego „Izraela”, można się obawiać, że może tu chodzić po prostu o kolejne zniewolenie nas i ewentualnie wytrucie. Nikt mi nie wmówi, że firmy zajmujące się wodociągami nie mają powiązań z Mossadem. Prywatyzacja grozi w pierwszym rzędzie zatrucie wody fluorem, co o oprzynajmniej 10 jednostek zmniejsza iloraz inteligencji, nie mówiąc o innych szkodach na zdrowiu. Pozwoli też na niebotyczne podniesienie opłat za wodę, co z kolei obniży poziom higieny i będzie przyczynkiem do epidemii.

czytajwiecejzezrodla

Drogie dzieci, z wielką miłością i cierpliwością staram się uczynić serca wasze według serca mego. Staram się poprzez własny przykład nauczyć was pokory, mądrości i miłości, ponieważ was potrzebuję drogie dzieci i nic bez was uczynić nie  mogę. Wybieram was zgodnie z wolą Bożą i  Jego mocą was umacniam. Dlatego, drogie dzieci, nie bójcie się otworzyć serc waszych przede mną, bo ja  oddam je mojemu Synowi, by w zamian obdarzył was Bożym pokojem. Będziecie go nieść każdemu kogo spotkacie, będziecie świadczyć o pokoju Bożym swoim życiem, a poprzez siebie będziecie drugich obdarzać moim Synem. Będę was prowadzić drogą pojednania, postu i modlitwy. Moja miłość nie ma granic, nie bójcie się. Moje dzieci, módlcie się za pasterzy, nie wypowiadajcie żadnych sądów, gdyż nie zapominajcie, że to mój Syn ich wybrał i tylko On ma prawo osądzać. Dziękuję wam.”
czytajwiecej


WODA ŚWIĘCONA NAJLEPSZYM LEKIEM NA WSZELKIE ZŁO !

   DIABEŁ BOI SIĘ WODY ŚWIĘCONEJ - TO TERAZ WIDZICIE JAK TA WODA DZIAŁA - WSZYSCY UŻYWAJMY WODY ŚWIĘCONEJ, TO SZYBCIEJ  WYGONIMY DEMONÓW
Z NASZYCH RODZIN, MIAST I PAŃSTW.

Funkcjonariusze policji z amerykańskiego miasta Huntsville w stanie Alabama skuli kajdankami i aresztowali 70-letnią kobietę. Dlaczego? Pokropiła wodą święconą zwolenników aborcji.

Jak poinformował portal Life Site News, do zdarzenia doszło podczas manifestacji pod kliniką Centrum Kobiet dla Reprodukcyjnych Alternatyw w Alabamie, w której przeprowadzane są aborcyjne zabiegi. Przed ośrodkiem spotkali się zwolennicy zabijania dzieci oraz obrońcy życia.


czytajwiecejzezrodla
Bóg wysłuchuje pokornych

Bóg z upodobaniem patrzy na modlitwy swoich sług, lecz najmilsze są Mu modlitwy sług pokornych: Przychyli się ku modlitwie opuszczonych (Ps 102,18). W przeciwnym wypadku nie zważa na nie, wręcz je odrzuca: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś łaskę daje (Jk 4, 6), jakby nie słyszał modlitw ludzi pysznych, polegających na własnych siłach, i dlatego pozostają oni w swojej nędzy. W takim stanie, pozbawieni pomocy Bożej, z pewnością się zatracą.

czytajwiecej

JUŻ OFICJANIE WROGOWIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO WYSTĘPUJĄ ZE SWOIMI ŻĄDANIAMI BEZBOŻNYMI - JAK ONI SIĘ BOGA NIE BOJĄ !
  

======================================================

O poparcie homozwiązków apelują… masoni

 
O poparcie homozwiązków apelują… masoni
 

W lewicującym dzienniku Le Monde ukazał się apel loży „Braterstwa Masońskiego Między Obediencjami” wzywający Francuzów do masowego udziału w planowanej na 27 stycznia manifestacji zwolenników legalizacji tzw. małżeństw homosekualnych.


“Republikanie oburzmy sie, kiedy niektórzy sprzeciwiają się równości praw dla wszystkich obywateli. Oburzmy się, kiedy manipulacja nielicznych ma na celu  zerwanie paktu republikańskiego!” – napisano w odezwie.


czytajwiecejzezrodla


W nocy z 23/24 stycznia 2013 r. zmarł Prymas Glemp. Był on następcą Prymasa Wyszyńskiego i przejął władze prymasowską właśnie z protekcji swego poprzednika Prymasa Tysiąclecia – Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Prymas Glemp był ostatnim Prymasem Kościoła w Polsce, bo jako ostatni miał on pełnię atrybutów władzy Prymasa w Kościele, faktycznie reprezentując władzę papieską w Polsce wobec innych biskupów, którzy nie byli mu równorzędni w godności władzy pasterskiej.

Tej wielkiej odpowiedzialności i honoru Pasterza śp. J. Glemp jednak nie zdzierżył i zrzekł się wszelkich tytułów i praw, oddając Pastorał Prymasa w niegodne ręce i pozwalając tym samym na zniszczenie pozycji Prymasa w ogóle. Skutki tego wandalizmu widać i Kościele, i w Polsce, ale to i tak dopiero początek tego, co nadejdzie.
czytajwiecejzezrodla

 Drodzy Bracia. Wysyłam wam tę wiadomość Ojciec Rafael
Bracia przysyłają nam tę pilną wiadomość i proszą nas o pilne rozesłanie go do wszystkich ludzi dobrej woli. Dziękujemy!
Wiadomość od Ojca Prowincjała Misji Franciszkańskiej w Indiach.
Przekazując informacje od Prowincjała franciszkanów OFM w Indiach:Módlcie się za Kościół w Indiach. Buddyjscy ekstremiści w Indiach, podpalili zeszłej nocy 20 za kościołów. Popołudniu planowane jest zniszczenie 200 kościołów w prowincji Olisabang kościołów. Zamierzają zabić 200 misjonarzy w ciągu najbliższych 24 godzin. Obecnie wszyscy chrześcijanie ukrywają się w wioskach.
Módlcie się za nich i wysyłajcie tę wiadomość do wszystkich chrześcijan, których znacie. Módlcie się do Boga, aby się zmiłował nad naszymi braćmi i siostrami w Indiach. Gdy otrzymacie tę wiadomość,proszę was bardzo o jej pilne wysłanie do wszystkich ludzi dobrej woli. Módlcie za nich, do Pana Naszego Wszechmogącego i Zwycięskiego.
 
Z poważaniem,  Gonzalo Duarte G., ss.cc.Biskup Valparaiso

WSPOMNIENIE:
Pamiętam, ze jako dziecko, moja babcia nauczyła mnie na pamięć całego małego katechizmu. 
Miałam wtedy ze 3 lata. Cały ten nasz kanon modlitw odmawiałyśmy codziennie wieczorem głośno przez jakieś 25 - 30 minut. Zwieńczony był taką bardzo trudna modlitwą, wymawianą w gwarowym języku starej babci ze wsi. 
Po latach dowiedziałam się, ze była to modlitwa do ukrytej rany ramienia Pana Jezusa. 
Rany, o której mało kto pamięta i mało kto się modli.
.
O ile łatwo było mi sie nauczyć wszystkich przykazań , sakramentów , prawd, aktów, koronek i zawierzeń, o tyle TA WŁASNIE modlitwa sprawiała mi największą trudność. 

Być może dlatego, że jest mocna.Odpuszcza grzechy codzienne i powoduje, ze człowiek nie umrze w grzechu ciężkim. A idzie tak:

O mój najukochańszy Jezu,
Ty najcichszy Baranku Boży,
ja biedna grzesznica pozdrawiam Cię, 
uwielbiam Cię, 
oddaję Ci cześć i pokłon z głebi z serca. 
Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, 
którąś wskutek TEJ Rany cierpiałeś,
ulitować się raczył nade mną -  nędzną grzesznicą, 
darował mi wszystkie grzechy,
i sprawił, abym wstępując w twe krwawe ślady 
doszła do szczęśliwości wiecznej
i oglądania Twego chwalebnego Oblicza w niebie. AMEN.


W niektórych książeczkach jest jeszcze 3 x Ojcze nasz i 3x Zdrowaś Mario...
Tak,  i WIELKIE ŁASKI są przypisane do tej modlitwy


Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
iwona

PS: dodam jeszcze kilka modlitw z mojego dzieciństwa:

DO ANIOŁA:

Aniele Boży z nieba wysokiego,
pozdrów ode mnie Jezusa mojego ,
i opowiedz Mu wszystkie mysli moje,
ze ja Go kocham nad zycie swoje
Kocham, goż kocham,
Kochać nie przestanę, 
aż się do Jego Królestwa dostanę.

DO BOGA przed snem: 

Czytaj więcej: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Laudetur Iesus Christus .


Pani Mieczysławo, proszę panią z całego serca,
małego ludzkiego biednego i proszącego o Miłosierdzie Boże,
 o to aby pani ukazała wszystkim wiernym którzy szukają wiary,
aby wszyscy zjednoczyli się w wierze i miłości w Tradycji przedsoborowej, szatan zwodzi ludzi aby szli drogami pogańskimi oraz ateistycznymi, którzy są panami i wiedzą wszystko co widzą oczami lecz brak im  oczów ducha, po którym trafiają do piekła.
Proszę ja dziecko Niepokalanej Matki Maryi Panny,
aby pani ukazała na swojej stronie, na czym polega święta Msza Trydencka, jest tłumaczona po Polsku aby każdy wiedział
blask świętości w której dziś doprowadza się 
do ściszenia.

Prosimy i modlimy się do Boga za wszystkich ludzi nienawidzących nauki Jezusa Chrystusa, wiary Kościoła Świętego, Rzymsko-Katolickiego Powszechnego i Apostolskiego.
Oraz modlimy się za kapłanów, całego Kościoła Jezusa Chrystusa Króla i Pana, którzy zapominają o wierze i posłuszeństwie Bogu i nauki Kościoła Świętego.

01 Praeparatio ad Missam pl


zobaczfilm


Czytaj więcej: Msza Święta Ryt Trydencki tłumaczony po Polsku.

OTO KTO SPROWADZI ZAGŁADĘ NA ZIEMIĘ !!!

 
      OTO WROWIE PANA BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO. JEST TO TYM BARDZIEJ PRZYKRE, ŻE NALEŻĄ DO NICH W WIELKIEJ ILOŚCI PASTERZE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JUŻ OFICJALNIE I NIE BOJĄ SIĘ PANA BOGA -

       WYBIERAJĄ PIEKŁO ZE SWOIM PANEM LUCYFEREM.

kliknij

POPRZEZ SŁUŻENIE DWOM BOGOM ANTY - APOSTOŁOWIE

    POZBAWIAJĄ LUDZI ŁASK BOŻYCH. BISKUPI WPROWADZAJĄC

 SWOJE ZARZĄDZENIA PRZECIWKO PANU BOGU DOPROWADZAJĄ

ŚWIAT DO SAMOZNISZCZENIA, GDYŻ RZĄDZI SZATAN.

 

                  Króluj nam Jezu Chryste Królu Polski i Świata Całego .

                                  Z Panem Bogiem - Kuba M.


2013-01-15
Polityka

Obecna w polityce międzynarodowej problematyka ustanowienia rządu światowego jest procesem obliczonym na dekady. Ci którzy oczekują na ogłoszenie rządu światowego jutro lub za rok, z pewnością się nie doczekają. Ci którzy mówią, że to fantazja, albo może za 100 lat coś takiego będzie miało miejsce z pewnością nie doceniają sił rządzących światem i ich determinacji w budowie globalnego systemu.

Bez względu jednak na te skrajne przykłady, setki jeśli nie tysiące Think Tanków na całym świecie, sponsorowanych przez największe rządy, korporacje i międzynarodową finansjerę działa właśnie w tym kierunku. Nie należy więc przeceniać czy też nie doceniać tego procesu.
czytajwiecejzezrodla

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani, 
siedze teraz nad opracowaniem dodruku Usmiechu Ojca Pio i chciałam dołozyc polskie świadectwa. Pomyślałam o Papieżu, i o krążącej wieści, że o. Pio przepowiedział mu Papiestwo. Ale JP2 zaprzeczył temu, co też nie szkodzi, temu że o. Pio mógł to powiedziec komu innemu. Fakt przy tym wszystkim wyszedł taki, że o. Pio objawił młodemu ks. Wojtyle swoją tajemnicę, o której  nie wspomniał nikomu z żyjących (jak podają źródła), tylko ks. Wojtyle, a mianowicie na pytanie ks. Wojtyły: który ze stygmatów sprawia mu największy ból. Ojciec Pio bardzo go zaskoczył mówiąc: "nie najbardziej boli mnie ten na ramieniu, o którym nikt nie wie, i który nie jest nawet opatrywany. Ten stygmat sprawia największy ból". 
Przy okazji przeczytałam i to puszczam dalej, aby tę łaskę wykorzystać - że takie samo pytanie zadał Panu Jezusowi św. Bernard 
-  Święty zapytał na modlitwie Jezusa, jakie było Jego największe fizyczne cierpienie podczas męki drogi krzyżowej (podobne pytanie zadali Wojtyła i Morcaldi świętemu z Gargano). Została mu udzielona następująca odpowiedź: „Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpnie i ból aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech „Ojcze nasz" i trzech „Zdrowaś Maryjo", daruję grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje".
a więc do dzieła - módlmy się za przyczyną uczczenia tej Rany o potrzebne łaski. 

E.J

“Powstała bardzo ważna inicjatywa obrony ludzkiego życia w UE. Użyto
przepisów UE aby zablokować mordowanie nienarodzonych dzieci, oryginał po angielsku: http://www.oneofus.eu/initiative-explanation/

Strona po polsku o inicjatywie  http://www.oneofus.eu/pl/

Formularz do głosowania:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do

Bardzo proszę zagłosujcie ! Wystąpmy w ten sposób w obronie Bożych przykazań i naszej ludzkiej przyzwoitości. Powyższy formularz jest b. prosty i szybko się go wypełnia.

Koniecznie prześlijcie tę wiadomość wszystkim znajomym w kraju i za granicą (w UE), opowiedzcie sąsiadom i kolegom w pracy.

Ratujmy dzieci abyśmy nie odpowiadali za grzech zaniedbania !

Pozdrawiam, ks. Jerzy Dudek”

Czytaj więcej: Powstrzymać rzeź niewiniątek - ks. Jerzy Dudek

ZŁOWIEK STANĄŁ W MIEJSCU PANA BOGA I BĘDZIE 

     KONTROLOWAŁ UMYSŁY LUDZKIE I BĘDZIE ODBIERAŁ 
      PRAWO DO MIŁOWANIA STWÓRCY ORAZ WYSTĘPUJE 
               PRZECIW PRZYKAZANIOM BOŻYM. 
 To jak nazywa się taki człowiek, który chce brata, siostrę ...
                   bliźniego -  ubezwłasnowolnić?

  D E M O N,  S Z A R L A T A N,  D I A B E Ł - WRÓG PANA BOGA

   1 List  do Koryntian  1.19-25

Napisane  jest   bowiem;  "Wytracę  mądrość  mędrów, a  przebiegłość   przebiegłych  zniweczę. Gdzie  jest  mędrzec?    Gdzie   badacz  tego,   co  doczesne? Czyż   nie   uczynił  Bóg  głupstwem  mądrości   świata?      Skoro  bowiem   świat   przez   mądrość  nie   poznał   Boga   w   mądrości   Bożej,    spodobało    się  Bogu   przez   gupstwo   głoszenia   słowa   zbawić   wierzących.  Tak    więc,  gdy  Żydzi   żądają   znaków  a  Grecy    szukają    mądrości,   my     głosimy    Chrystusa   ukrzyżowanego,   który   jest   zgorszeniem   dla   Żydów,     a  głupstwem  dla  pogan.  Dla  tych  zaś,  którzy   są    powołani,   tak   spośród  Żydów, jak  i  spośród   Greków.  Chrystus -   mocą  Bożą.  To  bowiem,  co  jest    głupstwem  u  Boga,   przewyższa    mądrością  ludzi,    a  co  jest  słabe   u  Boga ,    przewyższa    mocą   ludzi.    I   26 do 31.

            CZŁOWIEK BĘDZIE KONTROLOWAŁ UMYSŁ CZŁOWIEKA I DLATEGO TEMU MĄDREMU CZŁOWIEKOWI NIE JEST POTRZEBNY BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY, BO SAM STANĄŁ W MIEJSCU PANA BOGA A DUCHOWNI POMAGAJĄ  W TYM DEMONOM, GDYŻ NIKT NIE CHCE WYWYŻSZYĆ BOGA DO ROLI KRÓLA  A  UCZYNILI   

GO SŁUGĄ A SŁUGI -  NIKT NIE CHCE SŁUCHAĆ.    Z Pentagonu wyciekł materiał, na którym urzędnicy omawiają plan opracowania i wypuszczenia wirusa, zmieniającego strukturę DNA. Tenże wirus ma być przenoszony przez szczepienia lub powietrze, a celem tego Projektu jest usunięcie z genotypu tzw. Genu Boga VMAT2, odpowiedzialnego za przeżywanie doznań religijnych, intensywnych przekonań czy pragnień. Link: http://katerina.nowyekran.pl/post/86310,instytut-tavistock-cia-i-kontrola-umyslu Link 2: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gw8j4tHqMv8


  JUŻ  PRZYJDŹ PANIE JEZU SPRAWIEDLIWY, BO CZEKAMY......

Nauka i technologia

Jeden z najbardziej wybitnych naukowców w historii branży zajmującej się opracowywaniem szczepionek - naukowiec firmy Merck, dr Maurice Hilleman - został nagrany udzielając wywiadu, w którym otwarcie przyznaje, że szczepionki podawane Amerykanom i nie tylko (również w całym bloku wschodnim) były zanieczyszczone wirusami wywołującymi białaczkę i raka. W odpowiedzi na te informacje jego koledzy (którzy są także zarejestrowani na nagraniu) wybuchają śmiechem i wydaje im się, że jest to zabawne. Następnie sugerują, że dlatego właśnie te szczepionki są najpierw testowane w Rosji. Podanie ich rosyjskim sportowcom pozwoli Ameryce na wygranie Olimpiady bo rosyjscy sportowcy będą "obładowani nowotworami." (Tym samym przyznając, że w pełni zdawali sobie sprawę z faktu, że szczepionki te wywołują raka u ludzi.)
czytajwiecejzezrodla

 

Multimedia

Smugi chemiczne, zwane w literaturze anglojęzycznej chemtrails, są obecne niemalże we wszystkich krajach na świecie. Polska nie jest wyjątkiem na tej niechlubnej liście. Widoczne gołym okiem zjawisko charakteryzuje się pozostawianymi przez samoloty długimi na kilometry smugami kondensacyjnymi, które nie tak jak przed laty znikały w przeciągu minut ale pozostają na niebie przez godziny tworząc chmury. Ten globalny program geoinżynieryjny jak podają oficjalne komunikaty ma na celu kontrolę pogody, tj m.in. wywoływanie lub zatrzymywanie opadów, odbijanie promieniowania słonecznego itp.
czytajwiecejzezrodla

25 tys. chrześcijan osaczonych w Hasake
REUTERS / FORUM

Hasake, miasto w Mezopotamii we wschodniej Syrii, terroryzowane jest przez islamskich rebeliantów i grupy przestępcze. Głównym celem ataków jest ponad 25-tysięczna mieszkająca tam populacja chrześcijan, którzy od miesięcy bezskutecznie apelują o pomoc. Główne zachodnie środki masowego przekazu jednak nie informują o ich tragedii. 
czytajwiecejzezrodla


PAN JEZUS POWIEDZIAŁ W ORĘDZIU JUŻ NIEJEDNYM, ŻE GDY NIE BĘDZIE KRÓLEM W POLSCE, TO PEWNEGO DNIA
    OBUDZIMY SIĘ W INNYM PAŃSTWIE. A CO ROBIĄ W TYM KIERUNKU PASTERZE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO?
   PRZEŚLADUJĄ TYCH, KTÓRZY CHCĄ POKOJU NA ŚWIECI I CHCĄ WYWYŻSZYĆ PANA BOGA. CZŁOWIEK - STWORZENIE MA ODWAGĘ POWIEDZIEĆ STWÓRCY - NIE CHCEMY TAKIEGO KRÓLA - MY WOLIMY KRÓLA Z UNII EUROPEJSKIEJ LUB Z ROSJI, CZY NIEMIEC ALE NIGDY PANA BOGA ALE PYCHA I ZAROZUMIAŁOŚĆ APOSTOŁÓW Z EPISKOPATU A RACZEJ ANTY - APOSTOŁÓW ZAPROWADZI POLAKÓW ZNOWU DO NIEWOLI A PLANY WROGÓW DĄŻĄ DO ZLIKWIDOWANIA NAS.  


Nad Polską wisi realne niebezpieczeństwo militarnej agresji ze strony Rosji. Nie pomoże tu żadna wiernopoddańcza polityka realizowana przez obecny rząd i naszego prezydenta. Rząd, zgodnie z interesami Rosji, bierze aktywny udział w tuszowaniu zamachu smoleńskiego z obawy przed rosyjską interwencją zbrojną, mówił o tej możliwości Donald Tusk. Prezydent wraz z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego widzi oparcie bezpieczeństwa Polski w Rosji, a swoim w przemówieniu wygłoszonym 16 stycznia 2013 roku o 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, chcąc uniknąć obrażania rosyjskich oligarchów, nie użył ani razu słowa "Rosja" ani "zaborcy". Wydaje się to niemożliwe jednak prezydent wychwalał Powstańców i ani razu nie wskazał z kim tak bohatersko walczyli, jak i nie wspomniał, że Polska w 1863r. znajdowała się pod zaborami.

Czytaj więcej: Nad Polską wisi realne niebezpieczeństwo

Buszujący w pszenicy -Mateusz Rolik


Buszujący w pszenicy

Czytelnicy Nowej Debaty zdążyli już przywyknąć do tego, że zawsze kiedy aparat państwowo-medyczno-

dietetyczno-farmaceutyczny formułuje i nagłaśnia jakieś zalecenia, bezpieczniej jest postępować dokładnie na odwrót – przynajmniej do czasu, aż można je zweryfikować na podstawie co najmniej kilku niezależnych źródeł. Niedawno opublikowana książka zatytułowana Wheat Belly (Pszeniczny Brzuch) jest kolejnym dowodem na roztropność takiej postawy.

czytajwiecej

MOI DRODZY

GORĄCO WAS PROSZĘ O MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ ZA JANUSZA.
JANUSZ NIE PRACUJE I NIE POSIADA ŚRODKÓW DO ŻYCIA.JEGO SYTUACJA STALE SIĘ POGARSZA.
PRO
ŚMY TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ, PRZEZ WSTAWIENNICTWO KRÓLOWEJ RÓZAŃCA ŚWIĘTEGO, WSZYSTKICH ŚW.I DUSZ CZYŚĆCOWYCH O PRACĘ DLA JANUSZA.


MÓDLMY SIĘ W INTENCJI WSZYSTKICH, KTÓRZY NIE MOGĄ ZNALEŹĆ PRACY.

ZA KAŻDE MODLITEWNE WSPARCIE - BÓG ZAPŁAĆ

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

Nie wiem dlaczego Archidiecezja w Chicago wstydzi się nazywać DOKŁADNIE  swojej katedry jak brzmi jej imię.
  PRAWDZIWE JEJ IMIĘ BRZMI -
              "  NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS "
          a wszyscy pomijają to piękne IMIĘ - JEZUS, tylko piszą:
  "Najświętszego Imienia", a przecież Najświętszych Imion w Niebie jest trzy.
_______________________________

dziecko nienarodzone

 Po Mszy Św.o godzinie 12:30 po południu w katedrze Holy Name w Downtown będzie Marsz dla życia dzieci nienarodzonych. Marsz wyruszy zaraz po Mszy świętej.
czytajwiecej


W tym tygodniu przypada tak zwany Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to stara, ponad stuletnia inicjatywa zapoczątkowana za czasów pontyfikatu świętego papieża Piusa X.

Do czasów ostatniego soboru jego cel był jasny – modlitwa o powrót do jedności katolickich wszystkich odszczepieńców od świętej wiary katolickiej oraz o nawrócenie pogan i Żydów. Dlatego też kolejne dni w tym tygodniu były poświęcone modlitwom i specjalnym Mszom świętym, w których proszono Boga o powrót do jedności katolickiej prawosławnych, protestantów, anglikanów oraz nawrócenie wyznawców judaizmu i innych pogan. Stolica Apostolska jednoznacznie zabraniała katolikom udziału w ekumenicznych spotkaniach i kongresach, czemu najdobitniej dał wyraz papież Pius XI w swojej encyklice „Mortalium Animos” – O popieraniu prawdziwej jedności chrześcijan. Niestety, po ostatnim soborze hierarchia katolicka wraz z większością kleru serwuje nam fałszywą naukę o jedności chrześcijan czy wspólnocie z innym religiami i kulturami. Piękna, ofiarna, pełna miłości bliźniego inicjatywa została unicestwiona i przerobiona na tydzień ekumeniczny, w którym biskupi Kościoła stają w jednym szeregu z wszelkiej maści heretykami i poganami. Pragnienie wyprowadzenia bliźnich z błędu i przywiedzenie ich do ostoi jedynej Prawdy zostało zastąpione nieustannym „dialogiem”, który prowadzi jedynie do relatywizacji wiary katolickiej i kompletnego zamieszania.

czytajwiecejzezrodla

magnezCzęsto w literaturze medycznej magnez nazywa się pierwiastkiem życia. Nazwa ta zda się sugerować ważną rolę magnezu w organizmie i jego wyjątkowe znaczenie w procesach życiowych. I tak jest w istocie, choć nauka wie o tym stosunkowo od niedawna, od chwili, gdy został rozszyfrowany mechanizm fotosyntezy. Wykryto bowiem, iż w chlorofilu, bez którego jest niemożliwe istnienie roślin, a co za tym idzie - zwierząt i człowieka, znajduje się właśnie magnez, który uczynnia proces fotosyntezy. Fakt ten pobudził naukę do wnikliwych badań nad rolą magnezu dla zdrowia, a wyniki tych dociekań okazały się do tego stopnia znaczące, iż w świecie medycznym poświęcono temu pierwiastkowi wiele międzynarodowych konferencji i powstała ogromna literatura przedmiotu. Na gruncie polskim przede wszystkim prof. Julian Aleksandrowicz zajął się upowszechnianiem znaczenia magnezu oraz torowaniem drogi do studiów nad zastosowaniem tego pierwiastka do celów leczniczych.
Sprawa magnezu zarówno w profilaktyce jak i lecznictwie nabiera rangi w związku z coraz powszechniejszym niedoborem tego pierwiastka w glebie i jego rugowaniem z żywności w procesach oczyszczania.

Właściwości lecznicze
czytajwiecej

Bilon, to rzymska nazwa stopu miedzi i srebra stosowanego do wyrobu monet o niskiej wartości. Bilon bito także z niklu, brązu lub mosiądzu, a nawet złota (w Hiszpanii w pierwszej połowie XIX w.)...

Coraz więcej państw rezygnuje z bicia monet o 1/100 (lub nieco więcej) wartości jednostki pieniężnej. Polska do nich wkrótce dołączy. Dlaczego kasuje się "grosiki"? Dlatego, że koszt produkcji jest większy od wartości samej takiej monety. Przed Polską takiej operacji dokonało już kilka państw...

Nim przejdziemy do współczesności, parę faktów z historii monety. Otóż pierwsze powstały w VII w. p.n.e. w Lidii (dzisiejsza Turcja). Były one wykonane z elektrumu (stopu złota i srebra, naturalnie występującego w niektórych rzekach Azji Mniejszej) i miały owalny kształt. Następnie, monety zostały rozpowszechnione w basenie Morza Śródziemnego przez Fenicjan oraz Greków. Metalowe pieniądze wykształciły się także niezależnie w Chinach i Indiach. Monety o niewielkie wartości określa się mianem bilonu. Tenże jest pieniądzem zdawkowym (fiducjonalny), tak jak banknoty i jego wartość ustalona emitent.

Bilon, to rzymska nazwa stopu miedzi i srebra stosowanego do wyrobu monet o niskiej wartości. Bilon bito także z niklu, brązu lub mosiądzu, a nawet złota (w Hiszpanii w pierwszej połowie XIX w.). Obecnie do wyrobu bilonu używa się stali, aluminium i stopów.

Tyle historii, teraz o współczesności...

Izrael nie chce agorot...

czytajwiecejzezrodla

telintnieblniadlamszkcowkocwia

Witam,


Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła w Polsce podobny do szwedzkiego system kontroli rodziny m in:
- powołano sieć zespołów interdyscyplinarnych w niemal każdej z ponad 2,5 tysiąca gmin. Zespół ma prawo gromadzić wszelkie dane na temat rodziny PODEJRZANEJ o przemoc
- nadała milionom urzędników uprawnienie do zakładania rodzinom Niebieskich kart (m in 600 tysiącom nauczycieli, lekarzom itd.) w razie PODEJRZENIA stosowania przemocy
- uprawniła tysiące urzędników do odbierania rodzicom dzieci bez wyroku sądu.

Nasza Fundacja od początku przeciw temu protestowała. Obecnie zgłasza się do nas po pomoc wiele rodzin, którym odebrano dzieci lub którym to grozi. Często są to rodziny, w których nie ma przemocy a jedynie bieda i nieporadność. Te rodziny potrzebują wsparcia a nie prześladowania.

Potrzeby są bardzo poważne a Fundacja Rzecznik Praw Rodziców nie miała dotąd możliwości zajęcia się indywidualnymi sprawami, tak jak tego wymagały. Chcemy to zmienić!  Tworzymy TELEFON INTERWENCYJNY
Dzięki temu pokrzywdzone rodziny będą mogły uzyskać pierwszą pomoc a także kontakt z instytucjami, w których otrzymają potrzebne wsparcie materialne, psychologiczne oraz pomoc prawną.

Koszt codziennego funkcjonowania takiego telefonu, z pracownikiem oddelegowanym wyłącznie do wspierania indywidualnych rodzin to 3 000 zł miesięcznie. Projekt chcemy uruchomić już 1 lutego br.

Prosimy wszystkich, którzy chcą pomóc

Czytaj więcej: Pomóż rodzinom. Telefon interwencyjny

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z TYM MATERIAŁEM I ROZEŚLIJ.

 TRÓJCO ŚWIĘTA - RATUJ NARÓD POLSKI BO GINIEMY !!!

Obejrzyjcie te nagrania i przyglądajcie się, co się dzieje dalej. Szczególnie to ostatnie na dole wszystko wyjaśnia.
 RZĄD POLSKI PO CICHU PODPISUJE USTAWY DO PRZYMUSOWYCH SZCZEPIEŃ
 
 KAŻDY OBYWATEL W POLSCE, NIE TYLKO DZIECI, BĘDĄ ZMUSZANE DO SZCZEPIEŃ POPRZEZ SIŁĘ FIZYCZNĄ Z ASYSTĄ POLICJI  I WOJSKA  !  CHCĄ TESTOWAĆ NOWE SZCZEPIONKI NA NARODZIE POLSKIM. KAŻDY ZASZCZEPIONY OBOWIĄZKOWO I PRZY UŻYCIU SIŁY JEŚLI SIĘ NIE PODDA SZCZEPIENIU.  PROTESTUJEMY PONIEWAŻ TAKIE TESTY ŁAMIĄ PRAWA CZŁOWIEKA.  OBOWIĄŻKOWE I PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA DLA WSZYTKICH TESTOWANE NA POLAKCH.

CLICK

CLICK

FILMY KTÓRE SIĘ POJAWIAJĄ W NECIE SZYBKO SĄ USUWANE, SKUTECZNIE CHCĄ BY NIE BYŁO PROTESTÓW A FIRMY KUPUJĄ SOBIĘ USTAWY I TESTOWAĆ BĘDĄ NOWE SZCZEPIONKI NA NAS POLAKCH.

TO SZEGÓLNIE WARTE OBEJRZENIA ZWŁASZCA PÓKI JESZCZE NIE ZOSTAŁO USUNIĘTE CHCĄ DEPOPULACJI LUDNOŚCI I CHRONI ICH USTAWA

CLICK

Prześlij wszystkim. Jak zbierzemy podpisy przedstawiciel Pan Lisowski powoła się na prawa człowieka te szczepionki są sprzeczne z konstytucją i łamaniem praw obywateli do nietykalności cielesnej.

  ================================================
  JEŻELI RZĄD ZDRADZA NARÓD, TO NIE JEST POLSKI, TYLKO POLSKOJĘZYCZNY. JAK ONI SIĘ BOGA NIE BOJĄ? TO DLATEGO RZĄD
PRACUJĄCY W POLSCE I EPISKOPAT NIE CHCĄ KRÓLA - BOGA, BO BY
IM NIE POZWOLIŁ NIEUCZCIWIE RZĄDZIĆ. PAN JEZUS TAK BARDZO PROSIŁ, ABY POLACY POSZLI NA GŁOSOWANIE, TO ZDRAJCY NIE MOGLIBY "AŻ TAK"SFAŁSZOWAĆ WYBORÓW. JA NIE ROZUMIEM TYCH, 
LUDZI, KTÓRZY SPRZEDAJĄ LUB MORDUJĄ DRUGIEGO CZŁOWIEKA - PIEKŁO ZAPEWNIONE. TO KTO JEST LEPSZYM KRÓLEM: BÓG CZY NIEMIEC, ROSJANIN CZY ŻYD? CZŁOWIEK - CZŁOWIEKOWI WILKIEM !!!

 

o. Witold Pobiedziński

Rozmowy jeszcze niedokończone…

Przedstawiamy rozmowę dwóch franciszkanów o. Witolda Pobiedzińskiego z Warszawy i o. Stefana Nowaka z Krakowa — o Kościele, zakonie franciszkanów i Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X.

O. Stefan Nowak: Minęło już sześć miesięcy od chwili, kiedy opuściłeś nasz zakon i przyłączyłeś się do Bractwa. Twoja decyzja wprawiła w konsternację wiele osób. Dlaczego to zrobiłeś, przecież od 25 lat jesteś franciszkaninem? Co ci się stało? Uciekasz przed czymś? Masz problemy z wiarą?

O. Witold Pobiedziński: To prawda, że moje przejście z zakonu do Bractwa Św. Piusa X zaskoczyło wiele osób. Może najbardziej zaskoczyło jednak mnie samego. Gdyby ktoś powiedział mi kiedykolwiek, że opuszczę nasz zakon i przejdę do Bractwa, w najlepszym wypadku uznałbym, że jest to dosyć niesmaczny żart. Powiedziałbym wówczas: „Słuchaj, doceniam twoje poczucie humoru. Ale zejdź na ziemię, powściągnij wodze galopującej fantazji! Takie historie nie zdarzają się ludziom rozsądnym. A zresztą, dlaczego miałbym opuszczać zakon? To ostatnia rzecz, jaką chciałbym uczynić. Nie mam żadnych powodów, żeby komplikować sobie życie! Tak samo jak ty, jak wszyscy inni ludzie, ja również nie lubię mieć problemów. Tym bardziej nie lubię mieć bardzo dużych problemów”.

Jeśli nie miałbym super ważnych powodów, to dlaczego miałbym opuścić zakon? Przecież jest on moim domem. W nim nauczyłem się życia, zostałem uformowany, mam wielu braci i przyjaciół. Zakon wykształcił mnie, nauczył modlitwy, dał mi wreszcie największą wartość — wiarę i życie duchowe. Zresztą uroczyście ślubowałem, że zakonu nigdy nie opuszczę, że do śmierci będę w nim żył i służył Bogu i ludziom.

czytajwiecejzezrodla

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA - KRÓLOWA PUSTELNIKÓW  MATKA I KRÓLOWA  ZAKONU BRACI ŚW. PAWŁA - PIERWSZEGO PUSTELNIKA.

 

CZYTANIE z LISTU do HEBRAJCZYKÓW - Hbr 2, 14-18

 

JEZUS JEST PODOBNY WE WSZYSTKIM DO LUDZI OPRÓCZ GRZECHU.

"Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby uwolnić tych wszystkich, którzy prawie przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. (....) Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania  za grzechy ludu. W tym, bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom".

 

SŁAWCIE PANA, WZYWAJCIE JEGO IMIENIA, GŁOŚCIE JEGO DZIEŁA WŚRÓD NARODÓW. ŚPIEWAJCIE I I GRAJCIE MU PSALMY, ROZSŁAWIAJCIE WSZYSTKIE JEGO CUDA. SZCZYĆCIE SIĘ JEGO ŚWIĘTYM IMIENIEM. ROZWAŻAJCIE O PANU I JEGO POTĘDZE.

 

EWANGELIA według Św. MARKA . Mk 1, 29 - 39   -  JEZUS UZDRAWIA CHORYCH.

 

"Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem  do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz  powiedzieli Mu o niej. On poszedł do niej, podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączką ją opuściła i usługiwała im.Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; całe miasto było zebrane u drzwi.Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały kim On jest. (...)  Lecz On rzekł do nich: "PÓJDŹMY GDZIE INDZIEJ, DO SĄSIEDNICH MIEJSCOWOŚCI, ABYM I TAM MÓGŁ NAUCZAĆ, BO NA TO WYSZEDŁEM". I chodził po całej Galilei, nauczając ich w synagogach i wyrzucając złe duchy".

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Módlmy się, aby Kościół Jezusa Chrystusa otwierał się na wszystkich ludzi, zwłaszcza na potrzebujących światła Ewangelii.

Ciebie prosimy.....

2. Módlmy się w intencji Ojca Świętego  - Benedykta XVI, aby wsparty Łaskami Ducha Świętego utwierdzał nas w wierze.

Ciebie prosimy....

3. Módlmy się za nas samych, aby nigdy nie zabrakło nam wiary, że Bóg jest naszym Ojcem.

Ciebie prosimy....,

4. Módlmy się o pokorę dla kapłanów i aby chcieli na wzór Pana Jezusa uleczać chorych z różnych chorób.

Ciebie prosimy ....

5. Módlmy się, aby biskupi we wszystkich diecezjach świata nie zabraniali kapłanom być EGZORCYSTAMI, którzy są tak bardzo nam potrzebni, szczególnie w obecnym zniewolonym świecie.

Ciebie prosimy....

6. Módlmy się aby sami biskupi chcieli być EGZORCYSTAMI, bo są upoważnieni do tego przez Pana Jezusa i aby okazali dobrą wolę do wykonywania tych cudownych i nadprzyrodzonych czynności.

Ciebie prosimy....

------------------------------

Pan Jezus uzdrawia, modli się i naucza. Próbujmy iść w Jego ślady - każdy na swoim miejscu w Kościele Bożym.

 

Panie Jezu -

Zauważyliśmy, że w naszym kraju są grupy, które pięknie się modlą.

Nie ma dla nich ograniczenia czasu a duchowość ich jest dla nas przykładem.

Na początku Różańca odmawiamy, na cześć pięciu świętych Ran Zbawiciela żegnając się pięć razy:  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych ziarnkach  Różańca mówimy:

 

"PEŁNE BOLEŚCI I NIEPOKALANE SERCE MARYI, PROŚ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY!"

 

Na małych ziarnkach Różańca mówimy:

 

" MATKO, RATUJ NAS PRZEZ PŁOMIEŃ MIŁOŚCI TWOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA ! "

 

Na zakończenie powtarzamy trzy-krotnie:

 

CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU, TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI NIECH BĘDZIE. AMEN.

 

MATKO BOŻA, ROZLEJ NA CAŁĄ LUDZKOŚĆ DZIAŁANIE ŁASKI TWOJEGO PŁOMIENIA MILOŚCI

TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ. AMEN.

 

Matka Boża powiedziała: "Płomieniem Mojego Serca oślepię szatana",
oraz:

" Działanie Łaski Mojego Płomienia Miłości rozszerzę na wszystkie ludy i narody".

 

=========================

 

Panie Jezu - powiedz nam, czy nasz ukochany papież powinien uczynić oficjalnym AKTEM, czy DEKRETEM  zmianę Twojego statusu ze "sługi", bo tak naprawdę to tylko papież może zaradzić szarganiu Twego Bożego Imienia. Nam - świeckim ludziom to się "w głowie nie mieści", żeby ktokolwiek, nawet ateista uczynił z Boga - Stworzyciela sługę. Tym samym automatycznie potępia się sam i godzi się na wieczność z szatanem.


Pan Jezus:

" Moje drogie dzieci, Moi drodzy duchowni - Ja przyszedłem na ziemię już jako KRÓL. Najpierw zobaczyli ten cudowny widok pasterze i inni ludzie, którym gwiazda oznajmiła Moje narodziny. Dla nich to był cudowny, przemiły i nadzwyczajny widok, ale jednocześnie przykry, że zobaczyli ten CUD w stajni.

Jednak, gdy zakończył się spis ludności i podróżni opuścili karczmę - zabrali nas właściciele karczmy i byliśmy u nich rok. Nie byliśmy nikomu znani, bo Moja Mama, jak wiecie - wszystko w swoim sercu zapisywała i żadne rozmowy nie wyszły poza naszą rodzinę.

Rodzina, u której mieszkaliśmy także zachowywała spokój      i nikt się nie domyślał, gdzie jesteśmy. Natchnienia Ducha Świętego i Aniołowie przyprowadziły podróżnych , możnych ludzi nazwanych przez ówczesnych pisarzy KRÓLAMI. Faktycznie, to oni nie byli królami, bo królowie państw prawie nigdy nie opuszczali swoich tronów i miejsc stałego zamieszkania. Ci trzej podróżni byli bardzo bogaci, dobrzy ludzie i wiele znaczący w swoich krajach. Oni byli reprezentantami swoich narodów i posłuszni woli Bożej. Jeżeli historia nazwała ich królami, to niech tak zostanie. Najważniejsze dla was ludzi jest, że ci podróżni przynieśli DARY dla KRÓLA i godne KRÓLA  w osobie małego Jezuska.

Wizyta tych podróżnych nie odbyła się w dniu Mego narodzenia, lecz o wiele  później, ale skoro historia tak zapisała, to niech tak będzie. Kiedyś nie było telefonów i internetu i zanim Herod dowiedział się o Moim narodzeniu, to upłynęło parę miesięcy.

I dlatego Herod dał nakaz zabić dzieci do 2 lat. Moje serce krwawiło, chociaż malutkie było.

Władcy - aby utrzymać się przy władzy zdolni byli do okrutnych morderstw. Tak samo i dzisiaj jest.

SŁAWA i WŁADZA za wszelką cenę prowadzi do wiecznego potępienia  i wiecznego cierpienia w ogniu.

Obecni władcy w Koście katolickim także chcą być sławni poprzez posługiwanie się demonicznymi pomysłami. Nie chcą uznać Mnie za Króla, bo boją się, że sprawiedliwy Jezus rzuci ich na kolana, zrzuci ich ze stanowisk, bardzo dobrych stanowisk, na których zachowują się jak królowie. JAK ONI TAK MOGĄ?
Demon pozbawił ich uczu
ć. Pozbawił ich wrażliwości na SPRAWIEDLIWOŚĆ i PRAWDĘ.

Pozbawił ich wszelkich skrupułów, co do osądzania Boga i bliźniego. Tyle ich - biskupów, co teraz mają, gdy żyją:

piękne apartamenty, kosztowne stroje i dostatnie życie i są otoczeni ludźmi służącymi im - nie Mnie Bogu. A Ja już mówiłem, że Mnie Bogu nie zależy na ich stanowiskach i być może na nich by zostali. Mnie Bogu zależy na ich sercach. Jeśli serca zmienią, to mogą być biskupami, kardynałami i prymasami tak samo jak są, ale zauważą, że jest KTOŚ "wyższy" ponad nimi i gdy będą podlegli KRÓLOWI, to będą pracowali na chwałę Trójcy Świętej prawdziwie bez tuszowania i będą wydawać sprawiedliwe zarządzenia i uznają Boga za Boga i KRÓLA i władzę nad nimi.

Bóg jest MIŁOŚCIĄ i nie chce nikogo karać. Chce żeby człowiek mógł być prawdziwie dzieckiem Bożym, bo Bóg wie, co dla człowieka jest lepsze. Jeśli będzie zachowana taka kolejność hierarchiczna, to zapanuje POKÓJ na ziemi, ustaną zamieszki  i wszelkie wojny, bo serce ludzkie będzie pozbawione zawiści i zazdrości, które są przyczyną pozostałych grzechów.

Kolejny raz podaję wam sposób na życie w spokoju na ziemi     
i aby ZIEMIA mogła istnie
ć.

GDY WSZYSCY RZĄDZĄCY RELIGIJNI I PAŃSTWOWI ZASTOSUJĄ SIĘ DO MOICH RAD I PROPOZYCJI, TO WSZYSTKIE ICH GRZECHY

ZAPOMNĘ I BĘDĄ ŻYĆ WIECZNIE W NIEBIE.

Tak wam dopomóż Bóg. AMEN.

Wasz Jezus Chrystus KRÓL ŚWIATA I WSZECHŚWIATA.

-------------------------------------------

 

Panie Jezu - bardzo proszę podyktuj MODLITWĘ w intencji Jacka o uratowanie jego małżeństwa, ale i dla wszystkich małżeństw, które przechodzą kryzys i nawet są w trakcie spraw rozwodowych.


Pan Jezus
:

" Wszystkich wierzących w Boga w Trójcy Świętej Jedynego

bardzo proszę o MODLITWĘ w intencji OCALENIA MAŁŻEŃSTWA

Jacka, który wprost błaga swoją żonę o powrót do normalnego,

katolickiego życia. Módlcie się o przemianę serca żony Jacka, która koniecznie chce rozwodu, rozkładu małżeństwa i nie patrzy na zasady moralne. Taki APEL o MODLITWĘ również wnoszę o zjednoczenie wszystkich małżeństw, które są na drodze rozwodowej. Długiego życia na ziemi - pełnego obfitości nikt nie zagwarantuje nikomu, tylko Bóg, który jest SPRAWIEDLIWY i każdemu odmierzy odpowiednią miarą w momencie śmierci, która na pewno nastąpi.

 

APELUJĘ - módlcie się w celu zjednoczenia małżeństw na podłożu religijnym, normalnym i owocującym pod natchnieniem Ducha Świętego.

Módlcie się:

BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY - ROZLEJ NA CAŁĄ LUDZKOŚĆ

PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.

Jezus - MIŁOŚĆ".

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

"Ala koordynatorka rekolekcji o. Jamesa w Polsce informuje, że wczoraj 13.01.13 o. po raz pierwszy poczuł się lepiej. O.dziękuje wszystkim za modlitwę i modli się ofiarując swoje cierpienie za nas wszystkich. W piątek było z o.tak źle, że lekarze powiedzieli, że to ostatnie chwile. Potrzebna jest nadal wielka mobilizacja modlitewna. Módlmy się, żeby o.mógł do nas wrócić w październiku." Izabela Z.

czytajwiecej

2000 lat temu, pojmano i przyprowadzono na postronku Jezusa, Bożego Syna, do rzymskiego Piłata z nakazem,ażeby Go UKRZYŻOWAĆ! Piłat nie znajdując w NIM winy pyta GO: czy Ty jesteś KRÓLEM? ODPOWIADA PAN: TAK, JESTEM NIM, LECZ MOJA KRÓLESTWO NIE JEST Z TEGO ŚWIATA, BO GDYBY TAK BYŁO, TO SŁUDZY MOI BILIBY SIĘ O MNIE! 2000 lat później 25 listopada 2012 roku w Niedzielę i święto Króla, również
PRZYWOŁANO JEZUSA, do wszystkich JEGO Polskich Świątyń mówiąc: DZIŚ JEST DZIEŃ, CHRYSTUSA KRÓLA>< WYSTAWIAJĄC GO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE NA OŁTARZACH, JEMU POWIERZAJĄC WIERNYCH I SIEBIE. Tak więc, we wszystkich naszych Świątyniach, odbył się również SĄD NAD SĄDY! Kiedy Kapłan odczytał WYROK SWOICH ZWIERZCHNIKÓW, nikt na końcu tego WYROKU, nie podziękował
słowy"BÓG ZAPŁAĆ" jak to zwykł czynić! Zapadła cisza, a BÓL WYŁAZIŁ Z KAŻDEGO ZAKAMARKA ŚWIĄTYNI, W KTÓREJ TO WYROK ODCZYTYWANO..Wracając do SĄDU NAD SĄDY 2000 lat temu, Piłat rzecze, iż nie znajduje w NIM żadnej winy, WIĘC nakazuje GO UBICZOWAĆ i WYPUŚCIĆ. LECZ KAPŁANOM TO NIE
WYSTARCZA, więc wołają: NA KRZYŻ Z NIM! TO NIE JEST NASZ KRÓL! NASZYM KRÓLEM JEST CEZAR!... Kiedy JEZUS chodził pośród Swoich PODDANYCH, NAUCZAŁ, UZDRAWIAŁ NA DUSZY I CIELE, KARMIŁ, WSKRZESZAŁ UMARŁYCH, poddanych było WIELU! Dzień przed WYDANIEM WYROKU, KRÓL KRÓLÓW
WJECHAŁ DO JEROZOLIMY NA OSIOŁKU, A PODDANI SKŁADALI MU HOŁDY, NIOSĄC W RĘKU GAŁĄZKI PALMY!

Czytaj więcej:  SĄD nad SĄDY !!!

Matka Boska

NASI DRODZY CZYTELNICY

MÓWI DO WAS MATKA BOŻA I NA WAS LICZY:

BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI Z TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ

A ŻYCIE WASZE BĘDZIE DROGĄ ŚWIĘTĄ.

 

NIGDY NIKOGO PUBLICZNIE NIE OSKARŻAJCIE

I DEMONOM NIE ULEGAJCIE.

MY PRAGNIEMY POKOJU NA ŚWIECIE

I CZEKAMY, GDY MIŁOŚCIĄ SIĘ OGARNIECIE.

 

POWINNIŚCIE MODLITWĄ ŻYĆ

I O BOGU NIE TYLKO ŚNIĆ.

BO NA ZIEMI ZBIERA SIĘ "BURZA"

A NIESTETY BĘDZIE ONA DUŻA.

 

POWTARZAM CIĄGLE - TYLKO ZGODA MIĘDZY WAMI

POWINNA BYĆ A POKÓJ ZAPANUJE NAD WAMI.

POKÓJ W SERCACH I MIĘDZY NARODAMI,

CAŁE NIEBO PROSI OJCA ZA WAMI.

 

JA WASZA MATKA BOLESNA

RONIĘ ŁZY ZA WAMI W RÓŻNYCH MIEJSCACH.

NA ŚWIECIE JEST DUZO MIEJSC CUDOWNYCH

DLA WASZEJ ODNOWY GOTOWYCH.

 

SŁUCHAJCIE BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO

I TERAZ MÓDLCIE SIĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO,

BO TERAZ JEST JEGO CZAS

I DUCH ŚWIĘTY PRZYGOTUJE WAS,

 

DO ZMIANY SERC, UCZUĆ I UCZYNKÓW.

DOPISUJCIE DO STRON WASZYCH DUŻO BOŻYCH LINKÓW.

NA CAŁY ŚWIAT ROZGŁASZAJCIE

I LUDZIOM ROZPOWIADAJCIE.

 

ŻE BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ NAPRAWDĘ ŻYJE

I GRZECHY LUDZKIE Z WIN WSZELKICH OBMYJE.

ABY TYLKO LUDZIE ZOBACZYĆ GO CHCIELI

I POMOGĄ WSZELKIEMU STWORZENIU ANIELI.

 

ABY TYLKO LUDZIE CHCIELI SIĘ POGODZIĆ

I ABY BÓG MÓGŁ LUDZIOM PRZEWODZIĆ.

PRZECIEŻ BÓG NIE CHCE NIKOGO UKARAĆ

PONIEWAŻ PRAGNIE ŚWIĘTOŚCI ZIEMI NADAĆ.

 

PAMIETAJCIE  - NASZE STWORZENIA,

NIE DOPUSZCZAJCIE DEMONÓW DO RZĄDZENIA.

STRZEŻCIE SIĘ ZŁEJ MIĘDZY WAMI ATMOSFERY

ABYŚCIE MOGLI DOCZEKAĆ SIĘ NOWEJ ERY.

 

Tak wam dopomóż Bóg - wasza Matka".

"NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ".

" PAN KRÓLUJE - WESEL SIĘ ZIEMIO".

 

CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW- Hbr - 1, 1-06

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg  do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi a dokonawszy oczyszczenia grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.(...)

PAN KRÓLUJE - WESEL SIĘ ZIEMIO".

 

EWANGELIA  wg Św. MARKA Mk1,14-20.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galiliei i glosił Ewangelię Bożą. Mówił: CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ I BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE. NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ.

(...) Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi".   I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.".


Panie Jezu, dlaczego mnie wybrałeś do tej pracy? Przecież wiesz, że nic nie

umiem i wszystkiego muszę się uczyć na stare lata. Ja zawsze przepraszałam, że żyje a teraz muszę przepraszać za wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze i grzeszą przeciwko Tobie i ludziom. Przecież wiesz, że nigdy nie chciałam być sławna i nikomu nie chcę wadzić. Przecież wiesz, że nie umiem kłamać a tyle kłamstw mnie spotyka - GDZIE JEST PRAWDA?

Bardzo chciałabym Ci służyć do końca moich dni, ale nie wiem jak? Boję się żyć w kłamstwie a wielu mnie posądza o to.

 

        CZY TY NAPRAWDĘ DO MNIE JESZCZE MÓWISZ?

Po treści w tekstach i odczuciu w sercu twierdzę, że tak, bo przecież "zły nie mówi o miłości, zgodzie i modlitwie. Piszę do Ciebie ze łzami w oczach, bo tak dalej nie umiem żyć w tym zakłamanym świecie.

JEŚLI CHCESZ, TO ZABIERZ MNIE JUŻ Z TEGO ŚWIATA, BO NIE UMIEM SOBIE RADZIĆ, NIE UMIEM SIĘ BRONIĆ I NAWET NIE CHCĘ SIĘ BRONIĆ.

 

Resztę powiem Ci w wieczności - tak mi dopomóż Bóg

 

                                                                           - Twoja córka - Mieczysława.

Pan Jezus:

 

" Droga Moja córko - Mieczysławo

 nie martw się, bo wielu będzie bić ci brawo,

 że rezygnujesz i że poddajesz się.

 Ale ty nie martw się za wcześnie.

 

Bóg ma swoje plany utajone

 i nie będą za wcześnie ujawnione.

 Słuchaj głosu Mego

 do ciebie skierowanego.

 
Możesz słuchać innych, ale Mój głos znasz

 i dlatego za sobą całe Niebo masz.

 Nie rezygnuj, nie poddawaj się opiniom.

 Masz w sercu Mego Ducha i nie czuj się winną.

 

Czas pokaże, kto ma rację,

 ale nie czekaj na owacje.

 Tylko w ciszy raduj się i przebaczaj,

 ale Moich poleceń nie przekraczaj.

 

Każdy ma szansę być dobrym człowiekiem

 nawet jak mu to przyjdzie "z wiekiem".

 Wszystkim Moim wiernym pomagam,

 ale posłuszeństwa wymagam.

 

PRAWDA i tylko PRAWDA WAS WYZWOLI

 chociaż dla wielu przychodzi powoli.

 Najważniejsze, to być wierny Trójcy Świętej

 a otrzymacie pomoc duchową natury niepojętej.

 

                Jezus - łagodzący spory".

Mateńko Boża - błagam Cię, powiedz, co mam teraz czynić. Każdy chcą mną rządzić. Zawsze pytam kilka razy i teraz też, czy pomożesz mi prowadzić naszą stronę?

Matka Boża:

 

"Ty nasza córko ukochana,

 jesteś na Niebo tylko zdana.

My to wszystko widzimy

 i wszystkich odpowiednio osądzimy.

   

Dlaczego ludzie nie chcą słuchać Boga?

Dlaczego ludzka dusza jest uboga?

Dlaczego nie czytacie Pisma Świętego,

 co same ŁASKI wypływają z Niego.

 

Dużo wizjonerów jest na świecie

 i jest nam żal, że rozróżnić nie umiecie.

 Bóg nie straszy a MIŁOŚCIĄ jest

 i czeka na wasz przyjazny gest.

 

My w NIEBIE -   

widzimy, kogo masz koło siebie

i dodatkowych Aniołków posyłamy

aby modliły się z wami.

 

Tak córko Nasza umiłowana -

masz tylko jednego Pana

 SYNA MEGO

 każdego dnia krzyżowanego.

 

Mieczysławo - nic ci nie nakazuję,

tylko odrębnym pismem dyktuję.

Bądź wpatrzona w Trójcę Świętą

i dla wroga nieugietą.

 

oto DYKTANDO na naszą stronę,

bądź z Nami złączona, bo masz ochronę.

Dopóki słuchasz głosu z Nieba

nie pozwolimy cię tknąć, bo taka jest potrzeba.

  

Mieczysławo nie martw się o przyszłość

chociaż trudno udowodnić jest twoją niewinność.

Tak jest na tym waszym ziemskim świecie -

 brat - brata prześladuje a boli niesamowicie.

 

                                           Wasza Matka".

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

już po akcji tego roku, ale moze na przyszłość ktoś wyciagnie wnioski. Wszyscy pisza tylko mnie dziwi, ze jak do tej pory to nie ma żadnego inteligentnego proboszcza, aby te sytuacje wykorzystał i postawił przed kosciołem ludzi z puszkami Caritasu - a tym owsiakowym zakazał wstepu na teren przykościelny.

czytajwiecejzezrodla
Nie taki Owsiak święty, jak go malują! – ks. Maciej Sroczyński

Jerzy Owsiak – to imię i nazwisko sprawia, że kompletnie nie wiem, co mam odczuwać. Miłość do Jezusa zabrania mi nienawiści a jednocześnie zwykły ludzki rozsądek mówi mi – Chłopie, rusz głową, nie taki Jurek święty, jak go malują! Postanawiam zatem sięgnąć do źródeł.

czytajwiecej

mid 757

Choć w tej bitwie, jak powiedziałem, nieufność wobec siebie jest niezbędna, to jeśli nie będziemy mieli żadnej innej broni - albo rzucimy się do ucieczki, albo nieprzyjaciel pokona nas i zwycięży. Dlatego oprócz niej potrzeba nam także bezgranicznego zaufania do Boga. W Nim winniśmy złożyć całą nadzieję i od Niego spodziewać się wszelkiego dobra, pomocy i zwycięstwa. Skoro my, którzy jesteśmy niczym, sami sobie nie możemy zgotować niczego poza upadkiem, w niczym nie powinniśmy sobie ufać. Z naszym Panem zaś będziemy odnosić same zwycięstwa, pod warunkiem, że pragnąc otrzymać Jego pomoc, uzbroimy serca w bezgraniczne zaufanie do Niego. Podobnie jak nieufność wobec siebie, tak i zaufanie do Boga uzyskać można na cztery sposoby.


Po pierwsze, prosząc o nie Boga.

Czytaj więcej: Zaufanie do Boga - o. Wawrzyniec Scupoli

ultrasound4d12

Uśmiech chłopca, który jego matka zobaczyła na USG, uratował go od aborcji. I choć chłopiec zmarł 9 godzin po narodzinach jego matka nigdy nie żałowała, że pozwoliła mu przyjść na świat, i że mogła się z nimi pożegnać.

26-letnia Katyia Rowe została skierowana na badania USG, by potwierdzić głębokie uszkodzenia mózgu, jakie dotknęły jej synka. Kolejne zdjęcia miały tylko to potwierdzić i skłonić kobietę do przerwania ciąży. Jednak, gdy na ekranie komputera pojawiły się zdjęcia uśmiechniętego i bawiącego się w jej łonie dziecka, Rowe stwierdziła, że nie może przerwać jego życia.

- Jeśli mógł się śmiać i bawić i czuć szczęście niezależnie od swojej niepełnosprawności, to zasłużył na to, by pozwolić mu żyć, niezależnie do tego jak krótkie miałoby być jego życie. To, że jego życie będzie krótsze od innych, nie oznacza, że można uniemożliwić mu jego doświadczenie – podkreślała kobieta.

czytajwiecej

Biskup Robert C. Morlino (ur. 1946) zachęca do powrotu do celebracji Mszy św. ad orientem. W jednym z kazań stwierdził, że „nadejdzie kiedyś dzień, kiedy wszyscy razem zwrócimy się do Pana w pełniejszy sposób, zwracając się ku wschodowi, wszyscy razem w jednym kierunku. Kiedy to zrobimy, nie będzie to odwracaniem się kapłana do ludzi plecami, tylko wskazywaniem ludziom kierunku wschodniego, abyśmy przestrzegali proroczych słów”.


W odpowiedzi wierni zmówili już w intencji ich pasterza 198 różańców, 129 koronek, ofiarowali 48 godzin adoracji Najświętszego Sakramentu i 70 Mszy świętych. – Istotą oczekiwania jest czekanie całym swym sercem i duszą – stwierdził w homilii duchowny. – Zwracacie się w kierunku tego, na co czekacie. Nadaje to waszemu oczekiwaniu niezawodnej i pewnej nadziei, pięknej nadziei – dodał.


- Nasz adwent jest w pełni intencjonalnym, ukierunkowanym oczekiwaniem. Tak jak patrzę na ulicę oczekując na tatę, wracającego po pracy, tak też spoglądamy na wschód – tłumaczył biskup. – Musimy być ludźmi, którzy konkretnie, fizycznie spoglądają w kierunku wschodnim. Wiadomo, że nie oznacza to, że mamy jutro nie iść do szkoły czy pracy, ponieważ będziemy patrzeć na wschód. Naszą wspaniałą do tego okazją jest właśnie liturgia. Papież Benedykt podkreśla, by patrzeć w kierunku wschodnim, co oznacza zwrócenie się ku Panu. To dlatego tak ważne jest, by krzyż znajdował się w centrum, zarówno dla kapłana jak i dla ludzi – dodał.

czytajwiecejzezrodla

Drodzy Przyjaciele!

Rozpoczyna się Nowy Rok 2013. Pomimo serdecznych życzeń i wielkich nadziei wszystko zapowiada, że będzie on bardzo trudny. Nie tylko z powodu kryzysu ekonomicznego. Nasila się wielki atak na fundamentalne wartości chrześcijańskiej rodziny i przeciwko życiu. Obserwujemy to w wymiarze globalnym, ale też niestety w naszej ojczyźnie. Od nas zależy czy w Roku Wiary wygramy to zmaganie!

POLSKA DRAMATYCZNIE WYMIERA
W Polsce licząc od 1989 r. liczba dzieci (do lat 17) zmniejszyła się o 36%, tj. o ponad 4 miliony! Rodziny wielodzietne żyją poniżej poziomu ubóstwa. Gwałtownie narasta bezrobocie. Młodzi muszą emigrować za pracą. Polska gwałtownie się wyludnia! Brak jakiegokolwiek skutecznego programu rządowego wspierającego w dzietność i kondycję rodziny.

WYWOŁYWNIE DEBATY NT. EUTANAZJI

czytajwiecej

Intencja

Razem z Maryją Królową Polski i z wszystkimi świętymi  oraz zastępami aniołów z wszystkich chórów anielskich modlimy się za kapłanów i wszystkie osoby życia konsekrowanego, aby byli wierni Bogu oraz nauczali swój lud w prawdzie i o nowe powołania świętych kapłanów i zakonników Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce i na całym świecie. Aby polscy kapłani podjęli wielkie dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
czytajwiecejzezrodla

MÓDLMY SIĘ ABY WSZYSCY DUCHOWNI "PRZEJRZELI"
   I ABY POWIEDZIELI "STOP" NISZCZENIU SAMYCH
   SIEBIE I NAS, BO STWÓRCA JEST SPRAWIEDLIWY.

zobaczfilm

 UPOMINAJMY DUCHOWNYCH, ABY NIE PRZYKŁADALI ŁOPATY

DO TRUMNY I NIE GRZEBALI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

 ABY NIE NISZCZYLI RELIGII KATOLICKIEJ, BO PIEKŁO JEST.
 

pu

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22

To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ?Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem?. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: ?Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie?.


CHRZEST PAŃSKI - Chrystus chciał przyjąć chrzest pokuty w wodach Jordanu, ponieważ wziął na siebie grzechy upadłej ludzkości. To uniżenie się Syna Bożego zostało nagrodzone wspaniałą teofanią. Nad głową Zbawiciela ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy, a głos Ojca Niebieskiego objawił Jego Boże synostwo. Przez zetknięcie ze swoim świętym człowieczeństwem Pan Jezus udzielił wodzie mocy oczyszczania dusz w Sakramencie Chrztu św. Jako członki Mistycznego Ciała Chrystusa jesteśmy wciągnięci w tajemniczy akt dokonany w wodach Jordanu i obchodzimy zaślubiny naszej natury z Bóstwem.    "DZISIAJ KOŚCIÓŁ ŁĄCZY SIĘ Z BOSKIM OBLUBIEŃCEM, PONIEWAŻ W JORDANIE CHRYSTUS OBMYŁ JEGO GRZECHY".

Gdy opowiadamy dzieciom o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie, to podkreślamy wyraźnie różnice między Jego chrztem, a chrztem każdego, kto został ochrzczony w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus takiego chrztu nie potrzebował, nie potrzebowała go Maryja - bez grzechu poczęta. Ale łączność między tymi chrztami jest wyraźna. Pan Jezus, jako nowy ADAM , w imieniu ludzkości, która ma być odkupiona, przyjmuje obmycie jako znak pokuty.  DZIĘKI TEMU MOŻEMY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PANA BOGA Z PROŚBĄ, ABY OBMYŁ NASZE SERCA Z WIN, KTÓRE POPEŁNILIŚMY.

                    =========================================== 

1. Módlmy się za chrześcijan, aby panowała wśród nich zgoda i milość, jak przystało na Rodzinę  Dzieci  Bożych..............                                                                                                                                                 
2.Módlmy się za rodziny skłócone i rozbite, aby miłość i odpowiedzialność okazały się silniejsze niż egoizm.

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE JEST PRAWDZIWYM OBJAWIENIEM ZBAWIENIA PRZYNIESIONEGO LUDZIOM.

Panie Jezu - czy możesz opowiedzieć o tym pięknym DNIU TWEGO CHRZTU?

Pan Jezus:
"Było zupełnie ciepło. Ludzie zebrali się słuchać Jana - Mojego kuzyna. Dużo ich było, bo ludzie byli spragnieni takiej PRAWDY, którą Jan głosił i nigdy przedtem czegoś podobnego nie słyszeli.  Były pytania, były komentarze - jak zwykle. A byli i tacy, którzy drwili, że Jan zmysły postradał. Zawsze znajdą się niewierzący i wątpiący. To były CUDA nad CUDAMI dla wielu, bo on miał taką mowę, którą zdjednywał sobie ludzi, a ci bardzo chcieli nawet go dotknąć. Moje przyjście nad Jordan też poruszyło wielu, bo ten czas, ten moment był nadzwyczajny i nawet w powietrzu ludzie czuli inną atmosferę niż zawsze. Coraz więcej ludzi było bardzo szczęśliwych      i jedni drugim opowiadali, co się dzieje w ich sercach i w ich duszach  i dlatego wielu też chciało spróbować. Jan nie był nigdy zmęczony. Gdy otrzymałem z jego świętych rąk CHRZEST natychmiast rozwarły się niebiosa i wszyscy usłyszeli: " TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, JEGO SŁUCHAJCIE". A Ja byłem jak nowonarodzony i razem ze wszystkimi ochrzczonymi opowiadaliśmy sobie wrażenia. To był piękny słoneczny dzień a ludzie rozmawiali, rozmawiali i nie mogli się nadziwić temu wszystkiemu. Rozpowiadali jedni drugim a Jan chrzcił każdego dnia i objaśniał im  o Mesjaszu.
"Jezus ochrzczony".

Panie Jezu - to był szczególny DZIEŃ dla wszystkich.

  MY WSZYSCY ŻYCZYMY CI - PANIE JEZU, ABY LUDZIE MOGLI, CHCIELI  I UMIELI OBDARZAĆ CIĘ WIELKĄ MIŁOŚCIĄ - JAKO DZIECIĄTKO JEZUS, JAKO NASZEGO KRÓLA I JAKO ZBAWICIELA, ALE POMÓŻ NAM W TYM.

Pan Jezus:

      " No tak - Moi wierni  ludzie ,nikt nie  zaprzeczy temu pięknemu CUDZIE.Bo zadziałała WIELKA ŁASKA Ojca Mego -  wtedy przez was uwielbionego.

Takie były początki CUDÓW BOŻYCH na ziemi, bo Bóg Ojciec chciał, abyście mogli być przemienieni - Ci, którzy wierzyli w wielobóstwo a przecież to bylo wielkie oszustwo.

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny chciał,aby każdy z was życie wieczne z Nim miał.Z wielką przyjemnością objawiał SIEBIE,  bo pragnie mieć was wszystkich w Niebie.

Proszę was - przystępujcie do Chrztu Świętego przez Ducha Świętego pobłogosławionego.Tym sposobem oczyścicie swe serca i w Anioła przemieni się przeniewierca.

Chrzest Święty wszystkie grzechy zmazuje i człowiek jak nowonarodzony się czuje. Wszyscy, którzy tego Chrztu nie mają niech Objawienia Bożego doznają. Mówię to do wszystkich nieochrzczonych pozwólcie się ochrzcić, abyście mogli należeć do zbawionych.Amen. 
 

  Mateńko - bardzo prosimy powiedz Twoje święte Słowo o tym pięknym dniu.

   
Matka Boża:                                                                   

"Nie było Mnie wtedy z Nimi, bo nie mogłam wszędzie chodzić drogami Jezusowymi. Ale Ja wszystko widziałam oczami duszy swojej i zapisywałam skrzętnie w księdze Mojej.Moj Syn, odkąd nauczać zaczął - był bardzo zajęty i nigdy nie odpoczął. Bo gdy nawet mógł zasnąć, to we śnie nie pozwolił człowiekowi bez błogosławieństwa zgasnąć. 

Wsłuchujcie się w Boże natchnienia,aby przebaczone mogły być wasze przewinienia. Żyjcie darami Ducha Świętego, ale życie zaczynajcie od Chrztu Świętego. Wasza Matka".ROZWAŻANIE OJCA RAJMUNDA:

 

Przedwieczny Ojcze, który jesteś samą Miłością, nie zamknąłeś się w sobie, ale udzieliłeś i udzielasz się nam. Od dawna zapowiedziałeś zesłanie Wybranego, w którym masz upodobanie. On jest bardzo delikatny, ale zarazem posiada wielką moc. Moje upodobanie i miłość kieruję w Jego stronę, odnawiając przymierze miłości. Z głębi serca wołam do Ciebie, Chryste, który jesteś światłością dla narodów, przyjdź, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Potrzebuję Twojego światła, bo moje oczy, pomimo że niby widzą, nie dostrzegają Ciebie, kiedy przychodzisz w bracie lub siostrze. Nie rozpoznając Twojego cierpiącego oblicza w bliźnim, ranię, powiększając Twój ból. Proszę, otwórz mi oczy i serce, aby cielesność gołębicy nie skupiła mnie na sobie do tego stopnia, że już nie dostrzegę Ducha Świętego Ożywiciela. Duchu Święty, przyjdź i pomó ż mi otworzyć zamknięte serce, bym żył w wolności dzieci Bożych. Zwracam całą duszę ku Tobie, Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości! Tobie poświęcam mój rozum, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, a wola moja zawsze się zgadzała z wolą Bożą, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen. Najlepszy Ojcze, po tym oddaniu się Duchowi Świętemu, w którym pragnę żyć, dziękuję za łaskę chrztu świętego. Przekonujemy się, że Ty naprawdę nie masz względu na osoby, pozwalając mi bez żadnej zasługi dostąpić tak wielkieg o zaszczytu. Pouczyłeś mnie, że w każdym narodzie miły jest Ci ten, kto się Ciebie boi i postępuje sprawiedliwie. Lękam się, Panie Boże, Twojej wszechmocy, ale odwołuję się do Miłości, bo doskonała miłość usuwa lęk i postaram się być sprawiedliwy. Amen.
o. Rajmund Guzik OCist 

Oświadczenie o. Juan Carlos Martos CMF Sekretariatu Misjonarzy Klaretynów

"To jest
brutalny przykład, jak daleko posunęła się walka między muzułmanami i katolikami w Nigerii. Muzułmanie są zdeterminowani, aby narzucić swoją "religię" w całej Afryce, jak i na innych kontynentach i krajach świata. Islam ma tylko jeden cel: rządzić światem za wszelką cenę! "

 

"A gdzie są międzynarodowe organizacje praw człowieka?
Chrześcijanie spaleni żywcem w Nigerii to przerażające prawo Holokaustu na oczach Międzynarodowej obojętności! Jak powiedział ksiądz Juan Carlos Martos, w imieniu Missionari Clarettiani, via del Sacro Cuore di Maria, Rzym, Włochy. "

"Poprzez opublikowanie tego dokumentu graficznego na Facebooku, miałem na celu, aby uświadomić o pewnych straszliwych wydarzeniach całkowicie ignorowanych lub zminimalizowanych przez media głównego nurtu, a jest to autentyczne ludobójstwo tak okrutne i nieludzkie, że porównywalne jedynie z najbardziej znienawidzonymi i podłymi czynami w hitlerowskich obozach zagłady. "

 

 

"Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, Facebook skrytykował mnie za publikację tego graficznego dokumentu jako dowodu Holokaustu, którego chrześcijanie w Nigerii doświadczają w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Według polityki bezpieczeństwa "społecznego" Facebooka w sieci, to zdjęcie zostało zakwalifikowane jako "pornograficzne", "przemoc" i "niewłaściwe", a więc było mi zabronione publikowanie jakiegokolwiek zdjęcia przez okres jednego tygodnia. I grożą mi drastyczne środki, jeśli będę nalegać z opublikowaniem tego dokumentu, który udowodnia straszne naruszenia praw człowieka w Nigerii. Postawa ta przez (hiszpański) Facebook Management to atak na wolność słowa jako haniebna zniewaga dotycząca 500 ofiar (tylko w tym jednym okropnym epizodzie) zabitych przez islamski terror, tylko za bycie chrześcijaninem ".

 

"Myślałem, że ten serwis społecznościowy, powstały w Stanach Zjednoczonych, nie będzie zginać swoich kolan przed terrorem. Szczególnie, gdy ciągle leczy się z ran odniesionych w makabrycznym ataku z 11 września 2001, tak samo jak my z naszej hiszpańskiej masakry kolejowej w Madrycie, to są wszystko niewinne ofiary dzikiej wściekłości i szaleństwa islamskiego terroru".

 

"To wydaje się jeszcze bardziej nie do przyjęcia w Hiszpanii, demokratycznym państwie, w którym prawa przekonań, słowa i wyznania są gwarantowane przez Konstytucję (art. 16 i 20) chroniącą, jeśli nastąpi próba ograniczenia tych praw, nie mówiąc już o zagrożeniach i przymuszaniu ograniczającym swobodę ich wyrażania – w tym wypadku przez potępienie jako "nieodpowiednie" tegoż graficznego dokumentu (nie fotomontaż), która odzwierciedla brutalną rzeczywistość w całym jej prostactwie."

 

"Przeciwnie, administratorzy Facebooka w Hiszpanii powinni przyjąć ten publiczny protest głoszący, aby taki barbarzyński akt nigdy już nie został powtórzony, a jego sprawcy byli pociągnięci do odpowiedzialności. Jest to prawo i obowiązek każdego obywatela: służba dla społeczeństwa, która jest ostatecznym celem, jak odczuwam, każdej sieci, która określa się mianem "społecznościowy".

Czytaj więcej:  CAŁA PRAWDA O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani, 

prosba od osób współpracujacych z o Jamesem Manjackal'em o towarzyszenie Mu modlitewnie w tej ciężkiej sytacji zdrowotnej, w której jest obecnie. Stan zdrowia sie pogorszył, o moc wytrwania w cierpienu dla Chwały Bozej i nawrócenia tych co Pan chce, przez to Jego cierpienie.  
Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
Ewa J

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste
 
W Ameryce zrobiło się głośno o rotmistrzu Pileckim. Żydom amerykańskim nagle otworzyły się oczy, bo dotarła do nich informacja, że nie tylko ich naród był eksterminowany w czasie II wojny światowej.
 
"O raporcie rtm. Witolda Pileckiego opublikowanym w angielskim wydaniu książki "Ochotnik do Auschwitz" (“The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery”) rozmawiali w nowojorskim Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego prof. Timothy Snyder i wydawczyni Terry Tegnazian.

Jak zauważył prowadzący spotkanie dyrektor Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego (Museum of Jewish Heritage) David G. Marwell, większość Amerykanów i amerykańskich Żydów zapewne z zaskoczeniem się dowie, że wśród więzionych w obozach koncentracyjnych byli Polacy, w tym także nawet ochotnicy.

Snyder, historyk z uniwersytetu Yale, podkreślił, że w przedwojennej Polsce ok. 10 proc. ludności stanowili Żydzi. Zarysował niszczycielską politykę okupacyjną niemiecką i radziecką w czasie II wojny światowej. Przypomniał o obozach koncentracyjnych, które powstały początkowo w celu zniszczenia polskiego ruchu oporu, egzekucjach polskich oficerów i inteligencji, a także o obozach zagłady, gdzie dokonywano eksterminacji Żydów.

W tym kontekście badacz zarysował sylwetkę rotmistrza Pileckiego, który celowo dał się aresztować podczas łapanki, by trafić do Auschwitz i zbierać dla podziemia materiały o sytuacji w obozie oraz stworzyć tam organizację ruchu oporu. Pilecki przekazywał także informacje o transportach Żydów i ludobójstwie. Książka, wydana po angielsku, zawiera raport Pileckiego z pobytu w obozie.

Snyder wydobył moralny aspekt misji Pileckiego - uznał, że reprezentował on ludzki i polski honor.

"Pilecki jest z pewnością jednym z najważniejszych obserwatorów. Jako ktoś, kto był w Auschwitz przez trzy lata i uciekł stamtąd, może mówić do nas nie tylko o polskim oporze, jego wyzwaniach i sukcesach, ale o bardzo szczególnej niemieckiej polityce eksterminacji Żydów. Pozwala on nam zobaczyć wyraźnie te okropieństwa i lepiej zrozumieć wojnę" – wskazał naukowiec."

czytajwiecejzezrodla

LUDZIE - JAK CHCECIE JESZCZE ŻYĆ NA ZIEMI Z WASZYMI

  RODZINAMI - TO BŁAGAJCIE PANA BOGA O LITOŚĆ NAD NAMI
    
       TYLKO CHRYSTUS KRÓL ZAPROWADZI NA ZIEMI POKÓJ -
  BEZ JEDNEGO WYSTRZAŁU I BEZ ŻADNEJ OFIARY LUDZKIEJ.
 
      POTRZEBNY JEST TYLKO AKT 
  DOBREJ WOLI I ODDANIE POLSKI 
            POD PANOWANIE PANA BOGA.
 
     ==============================================

"Imperium zła"

zobacz  EPISKOPAT W POLSCE I RZĄD POLSKOJĘZYCZNY POWIEDZIELI -
    NIE CHCEMY TAKIEGO KRÓLA
        MY JUŻ MAMY KRÓLA W UNII EUROPEJSKIEJ,
    I INNYCH ORGANIZACJACH SPISKUJĄCYCH PRZECIWKO 
      LUDZKOŚCI I WYSTĘPUJĄCYCH PRZECIW PANU BOGU
    
       A POTEM CI "WIELCY" MAJĄ PRETENSJĘ DO STWÓRCY,KTÓRY IM POWIE W DNIU ICH ŚMIERCI, BO KAŻDY MUSI UMRZEĆ   
   NIE ZNAM WAS - IDŹCIE DO SWEGO KRÓLA

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

A to ci dopiero!! My wyjeżdżaliśmy w poniedziałek zaczęło padać, chociaż w niedzielę 6 było bez deszczu, padało w sobotę 5, i zapowiadali od środy ŚNIEG, który jak już zjawiał się w lutym a tu popatrzcie. dobrze, ze my zastaliśmy śnieg już w kraju. Ewa
   

Do Jerozolimy dotarła zima...
Już do kilku dniu mieliśmy zimną i deszczową pogodę...
Ostatniej nocy i dzisiaj przed południem padał chwilami bardzo obfity śnieg...Rano próbowałem wyjechać samochodem na Mszę św. do sióstr klarysek  ale na letnich oponach nie udało mi się nawet ruszyć z klasztoru. Ponieważ temperatury nie są minusowe powoli znika biała zimowa szata Jerozolimy. Przed południem ruszyłem z aparatem i zrobiłem trochę zdjęć... które przesyłem wraz z ostatnim felietonem.Serdecznie pozdrawiam...
brat mniejszy Jurek

 

zima 2

 

zima 3

 

zima 7

 

zima 6

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani, wie
le osób pytało o wyjazd na Święta Wielkanocne do Ziemi Święetj, nie pamietam kto, ale odpowiadałam, że puszcze info jak juz bedzie cos wiadomo. Dlatego w załaczeniu program z tamtego roku i daty wyjazdu teraz od 22 marca do 2 kwietnia. Nie jest to dokładny plan tylko orientacyjny, gdyz muszę jak najszybciej dać znac do LOT-u, gdyz od nowego roku zmieniły sie u nich przepisy dla wyjazdów grupowych, dlatego zainteresowanych prosze szybko o kontakt, aby zamówic odpowiednia ilośc biletów, bo później może ich juz nie byc lub będa droższe.
fot wielk2

Rok Wiary - Niedziela Palmowa,  Wielki Tydzień, Wielkanoc w ZIEMI ŚWIETEJ

Jak Abraham wezwany z Ur Chaldejskiego aby iść do Ziemi Kanaan, tak i my w Roku Wiary pragniemy przeżyć najważniejsze WYDARZENIA dla naszego Zbawienia w MIEJSCACH gdzie się dokonały.Wyjazd przed Niedzielą Palmową 22 marca, cały Wielki Tydzień obchody nabozeństw w Jerozolimie i po Wielkanocy powrót 2 kwietnia.  

Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
Ewa J

Czytaj więcej: Wielkanoc 2013

   " Teraz jest czas wielkiej walki na ziemi Aniołów z demonami.
 Tylko modlitwą, tylko opanowaniem, tylko pokorą pokonacie przeciwnika, który jest bardzo silny. Proście swoich Aniołów o pomoc. Zwracajcie się do waszych patronów a wreszcie módlcie się dużo za dusze czyśćcowe i je proście o wstawiennictwo w waszych sprawach.
   A ty synu staraj się zawsze być opanowany i do matki nie podnoś głosu i nigdy jej niczego nie wypominaj  a dziękuj Bogu, że mogłeś pomóc jej w taki sposób w jaki pomogłeś. Przepraszaj Boga za jej grzechy, bo matki mające dobrych synów często nie doceniają ich. Zawsze proszę o pokojowe rozwiązywanie waszych rodzinnych spraw, nawet jeśli któraś strona nie jest zupełnie zadowolona.
 Czyńcie pokój i zgodę między wami. Tak wam dopomóż Bóg. Amen. 
                                                         Jezus Przyjaciel ".

"  Droga Moja córko - masz Moje  ŁASKI  i jeszcze więcej słyszysz i widzisz, tylko nie jesteś pewna. Nie dowierzasz, ale do kogo pójdę z tymi Łaskami?

          Jedni przez pychę nie słyszą, inni przez bojaźń nie dowierzają a jeszcze inni mówią: "dlaczego ja "?
A Ja przychodzę do Moich umiłowanych duszyczek i pragnę przemówić, pragnę rozmawiać, bo pragnę mieć dużo takich umiłowanych dusz.
     Nie rozważaj drobiazgów, ciesz się ze świętości duszy twojej i coraz bardziej ją uświęcaj a inni patrząc na ciebie nabiorą wiary we Mnie.
      Dziecko drogie, córko Moja droga - postępuj według Przykazań Moich, rozsławiaj Imię Moje i módl się o królowanie Moje w Polsce i na świecie, bo Bóg nie chce karać. Bóg pragnie miłości wzajemnej i chce być BRATEM waszym a nie katem. Jednak czasami postepuję jak ojciec i skarcę swoje dziecko, aby nie szerzył się grzech i aby nie panował nasz wspólny wróg.
    Tak moja droga córko:
      - wywyższaj Mnie, uwielbiaj Mnie i proś o to samo innych.
Niczego wam nie nakazuję a tylko proszę i proponuję a decyzja należy do was. Kładę przed wami: błogosławieństwo i przekleństwo.
                  WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
                     Jezus - wasz Brat i Przyjaciel".

Na temat egzorcyzmów mogę polecić ciekawe książki najbardziej chyba znanego egzorcysty na świecie księdza Gabriele Amortha:

1. "Wyznania egzorcysty" - wydanie Edycji Świętego Pawła z roku 1997 r.  za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie z dnia 23 maja 1997

2. "Nowe wyznania egzorcysty" - wydanie Edycji Świętego Pawła z roku 1998 r.  mające IMPRIMATUR Wikariusza Generalnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie z dnia 25 maja 1998

Z przeczytanej przeze mnie literatury wynika, że do uwolnienia się od złego ducha przyczyniają się dwie sprawy:

Czytaj więcej:  E G Z O R C Y Z M Y

373387 284579678229992 2099450436 n


PIERWSZYM HASŁEM MĘCZENNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA BYŁO HASŁEM :
                                        ,, pro Christi".
HASŁEM APOSTOŁÓW KOŃCA CZASÓW, POD KTÓRYM ZWYCIĘŻĄ SZATANA
BĘDZIE HASŁO: ,, pro Christi per Maria" . 
 
GDYŻ TYLKO Z CHRYSTUSEM KRÓLEM I KRÓLOWĄ MARYJĄ,
ORSZAK ANIOŁÓW I APOSTOŁÓW KOŃCA CZASÓW ZWYCIĘŻY,
OHYDZTWO, ZEPSUCIE, SPUSTOSZENIE JAKIE SIEJE SZATAN ZE SŁUGAMI SWOIMI.
Z KRÓLEM NASZYM BOGIEM JEZUSEM CHRYSTUSEM I KRÓLOWĄ NIEPOKALANĄ MARYJĄ
IDZIEMY PRZEZ ŚWIAT POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA,
GŁOSZĄC PRAWDĘ EWANGELII O JEZUSIE KTÓRY Z MIŁOŚCI DO CZŁOWIEKA 
ZBAWIŁ GO ABY NA NOWO MÓGŁ POWSTAĆ W KRÓLESTWIE JEGO PANOWANIA PRAWDY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ,
KTÓRA NIE PRZYMUSZA LECZ DAJE WOLNOŚĆ.
 
POWSTAŃCIE WSZYSCY POD SZTANDAREM DWÓCH KOCHANYCH SERC 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.

Pisał jeden z synów Maryi.

Kuchenki mikrofalowe - zagrożenia

Przeprowadzone niedawno badania pokazują, że potrawy przyrządzane w kuchenkach mikrofalowych doznają molekularnych uszkodzeń. Spożywanie wywołuje nienaturalne zmiany we krwi i układzie immunologicznym człowieka.

W maju 1989 roku, po tym, jak Tom Valentine przeprowadził się do St Paul w Minnesocie, usłyszał w samochodowym radiu krótki raport, po którym omal nie podskoczył na fotelu. Był on sponsorowany przez Instytut ds. Młodych Rodzin przy Uniwersytecie Stanowym w Minnesocie.

czytajwiecejzezrodla

Panie Jezu - już mówiłeś o reinkarnacji jakiś czas temu, ale to pytanie powtarza się a wiesz, że w ważnych sprawach pytam kilka razy.352x302 reinkarnacja  Pan Jezus:
        " Reinkarnacja - to słowo nie istnieje w Bożym słowniku.
Człowiekowi dane jest RAZ się narodzić i RAZ umrzeć i każdego człowieka dusza jest tylko w jednym ciele w wieczności. Bóg Ojciec posłał swego Syna na ziemię i RAZ się narodził, RAZ umarł, RAZ zmartwychwstał i ten sam jest we wszechświecie. Jeśli byłoby inaczej, to sam sobie by zaprzeczał. Nie ma kilku Jezusów i tak samo nie ma podwójnych waszych dusz i ciał.


                           Nawet grzechem jest tak myśleć,
 bo grzeszycie myślą, mową i uczynkiem w takim samym stopniu. CZYTAJCIE PISMO ŚWIĘTE A TAM ZNAJDZIECIE ODPOWIEDZI NA WASZE WSZYSTKIE PYTANIA. Za bardzo wgłębiacie się w tematy magiczne, które nie są tematami Bożymi.
 
     BÓG JEST PRAWDĄ I ŚWIĘTOŚCIĄ OPARTĄ NA DOWODACH, DOKUMENTACH I CUDACH NADPRZYRODZONYCH OBJAŚNIONYCH WAM W ŚWIĘTYCH KSIĘGACH.
 
                   BOGA POJMUJE SIĘ I ROZUMUJE - SERCEM.
                Kto tego nie umie, to będzie wierzył we wszystko,
                            tylko nie w Bożą Prawdę.
 
   MIŁOŚC JEST PODSTAWĄ DO ZROZUMIENIA WSZYSTKICH TEMATÓW, DO ZACHOWANIA POKOJU I SPOKOJU NA ŚWIECIE
                 I DO NORMALNEGO PRZEBYWANIA NA ZIEMI.
                       Jest BÓG - MIŁOŚĆ  albo szatan - ZŁOŚĆ.

    To teraz porównajcie sens waszego życia.
  
 Jest ŚWIĘTY DUCH  i  jest "zły duch".
   To teraz zaproście Ducha Świętego do waszego życia - jakie ono będzie? Bo "złego ducha" nie musicie zapraszać, on bez zaproszenia wciska się w każdą szczelinę waszego serca i waszych zmysłów a wtedy panuje złość i wszystko co pochodzi od złego.
 
 PMIĘTAJCIE - "ŚWIĘTOŚĆ" prowadzi do wiecznej SZCZĘŚLIWOŚC
a "NIENAWIŚĆ"  do wiecznej ZGUBY. Macie PROROKÓW, to słuchajcie ich.  Macie ŚWIĘTYCH  w Niebie, to módlcie się do nich. AMEN.
                                   Jezus - KRÓL  Wszechświata".

CZYTANIE z Pierwszego Listu Św. JANA APOSTOŁA 1 J 4, 7 - 10

  
   "Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ MIŁOŚĆ jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna  Boga, bo Bóg jest MIŁOŚCIĄ. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale to On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy".
 
                       UWIELBIĄ PANA WSZYSTKIE LUDY ZIEMI.
            
             Boże, przekaż Twój sąd Królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu.
             Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa.
             (....) Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
             Będzie ponował od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi.


Biblia 
  EWANGELIA według Ś. MARKA  Mk 6, 34 - 44 Pan Jezus rozmnażając chleb, objawił swoją moc.
 
  Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. (...)
 Jezus im odpowiedział: <Wy dajcie im jeść>. (...) A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. (...) Jedli wszyscy do sytości (...) A tych, którzy jedli chleby było pięć tysięcy mężczyzn".
 
    1. Módlmy się za instytucja państwowe, niosące pomoc cierpiącym i ubogim...
     2. Módlmy się za ofiary oszustw i przemocy, aby poniżenia, które przeżywają  nie przerodziło się w chęć odwetu....
     3. Módlmy się za prześladowanych, pozbawionych prawa do normalnego życia, oraz wszystkich opuszczonych.....

     ============================================================
 
Z Pisma Św. wiemy, że Bóg jest MIŁOŚCIĄ. Wierzymy tym słowom. Pragniemy jednak mieć zewnętrzne, widzialne i odczuwalne znaki miłości Boga, ponieważ jesteśmy ludźmi mającymi ciało, a to znaczy mieć potrzewę cielesnego doznawania duchowych wartości. Znając nasze potrzeby Pan Jezus został z nami pod postacią materialnych znaków, takich jak - woda, wino, chleb, dotknięcie rąk, namaszczenie olejem, oraz towarzyszące tym znakom SŁOWO. Teraz On jest też obecny wśród nas, ponieważ nas zapewnił mówiąc:
"gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje, tam Ja jestem pośród nich".
             
           BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY PRZYBYWA W IMIĘ PAŃSKIE, PAN JEST BOGIEM I DAJE NAM ŚWIATŁO.
              ============================================================

 
   Panie Jezu;
- pytają Ciebie rycerze, czy muszą odmawiać wszystkie modlitwy wyznaczone dla Chrystusa Króla?
   Niestety, nie zawsze mogą z powodu nawału pracy i różnych innych okoliczności.
   Pan Jezus:
        " Moi umiłowani rycerze u Mnie nie ma żadnego przymusu i nie pragnę abyście zajmowali
  się tym tematem z konieczności. Dla Boga jest ważne, że wasze myśli będą złączone z Nim zawsze.
  Dla Boga liczy się wasza chęć zjednoczenia z NIM.
  Dla Boga liczy się serce a nie umysł i dlatego nie myślcie o tym, czego nie możecie wykonać.
  Jeżeli SERCE kocha, to i myśli są mu posłuszne.
  Jeśli SERCE jest otoczone promieniami: miłości, życzliwości, szczęśliwości i uwielbienia dla
  STWÓRCY, to nie musicie wypowiadać ustami modlitw, gdy braknie wam czasu na speckalne poświęcenie tych chwil na tę okoliczność.
                 Dla Boga liczy się każda chęć i każdy zamiar przebywania z Nim.
                            
        PRZYTULCIE SIĘ DO MEGO SERCA
         -  A JA ODBIORĘ WASZE MODLITWY PRZEKAZANE SERCEM.
     Tak wam dopomóż Bóg . AMEN.
Jezus uwielbiony w waszych sercach".

Dziękujemy za twoje wsparcie dzięki, któremu wspólnie możemy powstrzymać przyszłe przestępstwa wymierzone w indyjskie kobiety. Jeśli więcej z nas podpisze tę petycje, zwiększą się nasze szanse w konsultacjach rządowych.

Drodzy członkowie naszej społeczności,


Miała 23 lata, była studentką fizykoterapii. W zeszłym miesiącu weszła do autobusu w Delhi, w którym sześciu mężczyzn zablokowało drzwi. Potem gwałcili ją godzinami, w tym także metalowym prętem. Po wszystkim napastnicy porzucili nagą dziewczynę na ulicy. Po ciężkiej walce o życie, w zeszłym tygodniu zmarła w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.

Czytaj więcej: A P E L  o obronę kobiet.

CZY NARÓD POLSKI DOWIE SIĘ PRAWDZIWEJ PRAWDY? 

 
Zachęcam do przeczytania dwóch artykułów, których lektura tak otwiera oczy, że aż brakuje skóry na pozostałych częściach ciała.
Każdy z nich porusza problem grupowego przejmowania władzy i wpływów w Polsce.
Łącznikiem całej operacji jest Donald Tusk, którego koledzy i znajomi z lat młodzieńczych są obecnie jego najbliższymi współpracownikami.
czytajwiecejzezrodla
rtecWszystkie najpodlejsze posunięcia władz zawsze motywowane są "naszym dobrem i bezpieczeństwem". Totalitarne przepisy pozbawiające nas wolności i praw obywatelskich istnieją przecież wyłącznie dla naszego dobra i bezpieczeństwa: żebyśmy się wzajemnie nie pozabijali ani nie pozarażali.

Każdy z nas (potencjalnie) jest rozsadnikiem zabójczo niebezpiecznych bakterii, wirusów i toksyn, więc jako taki stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkiego, co żyje. Z tego powodu, dla naszego dobra rzecz jasna, wszyscy musimy być zaszczepieni, a nawet przymusowo leczeni - na wszelki wypadek, bo przecież mogliśmy mieć styczność z "biologicznym czynnikiem chorobotwórczym". Możemy też nie być świadomi faktu, że jesteśmy obłąkani, na przykład jest więcej niż prawdopodobne, że cierpimy na schizofrenię bezobjawową lub przynajmniej na któryś z niezliczonych syndromów uwzględnionych w pęczniejącym jak na drożdżach, spisie zaburzeń psychicznych DSM-V. Byłoby więc niezwykle korzystne z punktu widzenia naszego dobra, żebyśmy profilaktycznie zażywali psychotropy od przedszkola aż po grób (w przeciwnym wypadku możemy stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi w naszym otoczeniu).
Jest nas coraz więcej, więc produkujemy też coraz więcej dwutlenku węgla, więc dla naszego dobra władze muszą podjąć radykalne działania, zmierzające do jego redukcji.
Tak się przy tym jakoś dziwnie składa, że do niemal wszystkich działań "dla naszego dobra" (i zdrowia) potrzeba wielkich ilości rtęci.Na przykład rtęć jest potrzebna do produkcji szczepionek i energooszczędnych "żarówek".

Czytaj więcej: Rtęciowe ludobójstwo "dla naszego dobra i bezpieczeństwa"

Panie Jezu - pewna kobieta ( ok.50 lat) prosi Cię o wytłumaczenie, czy powinna być podległa mężowi, który wrócił do rodziny po kilku latach nieobecności i chce z nią współżyć. Ona bardzo Ciebie kocha i nie chce grzeszyć.
 
 Pan Jezus:

             " Już mówiłem ci dziecko: patrzcie na przyrodę, która rozwija się według porządku Bożego.
Dlaczego ludzie chcą cokolwiek zmieniać.
   Nie pomnażajcie  zasług dla szatana.
   Nie dokładajcie Mi cierni na głowie.
   Nie wyciskajcie łez z oczu Maryi.
   Nie pastwcie się nad Duchem Świętym. 
Ogólnie mówiąc, gdyby ludzie podporządkowali się PRAWU BOŻEMU, gdyby przestrzegali Przykazań Bożych, gdyby czytali Księgi Świętych, to nie myśleliby o zaspakajaniu wymyślonych potrzeb cielesnych, które są zwykłymi zachciankami na zaspokojenie uciech zmysłowych, które bardzo podobają się szatanowi. Spowiednicy powinni o tym także wiedzieć"
 
Matka Boża:

" Przestrzegajcie Praw Syna Bożego, który jest także Sędzią Sprawiedliwym. Wasza Matka".

Koniec Świata i nadejście Antychrysta. To wizja czasów ostatecznych. Co jednak jeśli Iluminaci spróbują oszukać ludzkość sugerując, że Ziemię po raz kolejny odwiedził Mesjasz?

czytajwiecejzezrodla

        

DATKI Z WOŚP NA DEMORALIZACJĘ  POLSKIEJ MŁODZIEŻY        


Impreza w takiej skali wymaga ogromnych nakładów finansowych i zaangażowania wielu ludzi z J. Owsiakiem na czele, który jest głównym organizatorem ,, PRZYSTANKÓW WOODSTOCK.” Wśród wielu sponsorów, udziałowców demoralizacji i szerzenia bezbożnej ideologii jest o ironio: ,,WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY, na którą większość katolików daje datki, pod pozorem szlachetnego celu, jakim jest pomoc szpitalom w postaci wyposażenia w sprzęt medyczny. Niestety część pieniędzy przeznaczona jest na demoralizację polskiej młodzieży i służy do organizowania WOODSTOCKÓW. Oczywiście większość ludzi w tym katolików nie widzi w tym nic złego,  tłumacząc sobie i innym, że dzięki akcji Owsiaka zostaje uratowanych wiele dzieci, w szpitalach przybędzie sprzętu, strzykawek itp..   

            TYLKO NIE WIDZI, MOŻE NIE CHCE WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ ŻE SZATAN DZIAŁA POD POZOREM DOBRA.  Dlatego tak wielu ,,pseudo katolików”, katolików ,,ale..” i wszelkiej maści pozorantów postępuje w myśl zasady: ,,Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek”                                         A  TO JEST ABSOLUTNIE SPRZECZNE Z WIARĄ  KATOLICKĄ,  NAUCZANIEM  KOŚCIOŁA  I JEST  PRZECIWNE PANU BOGU - JEST GRZECHEM ! 

 

                        ROZLICZENIE FINANSOWE  WOŚP

       ,,dobroczyńcy” - demoralizatora J. Owsiaka i CARITAS

Czytaj więcej: WOŚP-2013r. MASZ OKAZJĘ, DAĆ DATEK NA SWOJĄ....EUTANAZJĘ

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste
 
Poniżej bardzo ciekawy artykuł opowiadający o "promocji" Polski za granicą, w której aktywny udział biorą polskie placówki dyplomatyczne.
Autor na początku opisuje kolejne "akcje promocyjne" naszego korpusu dyplomatycznego, a potem pokazuje KTO w naszych służbach dyplomatycznych pracuje. Włos się jeży na głowie, bo nie ma tam ani jednego Polaka. Większość to osoby żydowskiego pochodzenia, a ich rodzice byli czołowymi członkami Komunistycznej Partii Polski i aktynie likwidowali walczących o wolną Polskę niepodległościowych żołnierzy.
Wstrząsająca lektura.

czytajwiecejzezrodla

Poniżej bardzo ciekawa wypowiedź kaliskiego biskupa Stanisława Napierały.

Ktoś publicznie podniósł oskarżenie z powodu, jak to nazwał, „mowy nienawiści”. Wśród oskarżonych wymienieni są także duchowni, zwłaszcza ich wypowiedzi na ambonie. Za posługiwanie się „mową nienawiści” mają być nawet nakładane kary, które ustanowi odpowiedni organ państwowy.


Co to jest „mowa nienawiści”? Trzeba spróbować otworzyć to zastanawiające sformułowanie, by zobaczyć, co ono może zawierać, i by dokonać rozróżnień niezbędnych dla zorientowania się, do kogo lub do czego, i w jakim sensie mogłoby lub powinno być ono odnoszone.
W sformułowaniu „mowa nienawiści” zasadniczy jest rzeczownik „nienawiść”. Słowo „nienawiść” można rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Chciałbym je rozważyć przede wszystkim w świetle Objawienia.

czytajwiecej

Króluj nam Chryste.
 
Pozdrawiam panią i życzę błogosławieństwa i pokoju Bożego.


3krolowie

 
Trzej Królowie przybyli i Bogu ukłon oddali,
przyszli z daleka i w Dzieciątku Bożym Króla zobaczyli.
Przyszedł XXI wiek i jest spór czy Sługa który służy ludziom 
czy też Król który rządzi Prawdą Miłości Miłosierdzia i Żelazną Rózgą.
Bóg wasz Król kto cię cofa unikając tej prawdy 
przyszedł taki człowiek od buntownika diabła i szatana.
Który boi się mówienia prawdy bojąc się o byt tego świata który przemija.
 
Kto ma uszy niechaj słucha.
Kto ma oczy niechaj patrzy.
Amen.

Tomasz B.
obudzsiepol

Po długiej rozmowie z ks. proboszczem parafii Bożego Ciała oraz przekonaniu, że nie możemy zrezygnować z kontynuowania inicjatywy Pokutnych Marszy Różańcowych, które rozpoczynają się właśnie w tym ważnym dla Poznania kościele - doszliśmy do wniosku, że:
 
W związku z ostatnim Marszem Różańcowym 8 grudnia 2012 w kościele Bożego Ciała o godz.12:00 pojawiło się kilka osób z poza Poznania, które zakłóciły porządek Mszy św. Stało się to źródłem nieporozumień  i sytuacji nieprzyjemnych zarówno dla kapłanów jak i osób przybyłych na Marsz.
Organizatorzy Marszu Różańcowego chcą w tym miejscu przeprosić za wszelkie sytuacje, które powstały wbrew ich woli i zamierzeniom, a na które nie mieli wpływu.
 
Aby zadośćuczynić za powstałą sytuację i wyrazić szczerość naszych intencji prosimy wszystkich uczestników kolejnego Marszu o złożenie swej ofiary. Ofiarą niech będzie rezygnacja  z planowanego na 13-tego stycznia Marszu na rzecz modlitwy różańcowej wynagradzającej Maryi Królowej Polski wszelkie zniewagi, którą odmówimy na zakończenie  Mszy św. rozpoczynającej się o godz.12:30 tego samego dnia.
Wspólnie z ks. proboszczem ustalono, że następny Pokutny Marsz Różańcowy wynagradzający Maryi Królowej Polski rozpocznie się Mszą św. w kościele Bożego Ciała   17 lutego w niedzielę o godz.12:30
Trasa będzie taka jak zawsze - o 15:30 - zakończenie u OO. Franciszkanów.
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH !!!

ZRÓDŁO - czytaj więcej

Świętujemy Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Uroczystość Trzech Króli. Hołd, jaki składają mędrcy ze Wschodu jest znakiem, że i poganie zostali powołani do WIARY.
Trzej Krolowie ich znaczenie i tozsamosc 78 1

  
      Obchodzimy DZIEN ŚWIĘTY wsławiony trzema cudami:
 1 - dzisiaj gwiazda przywiodła medrców do żłóbka;
 2 - dzisiaj na godach woda przemieniła się w wino;
 3 - dzisiaj Chrystus chciał być ochrzczony w Jordanie przez Jana.
     
    W DZISIEJSZYM DNIU CZCIMY OBJAWIENIE SIĘ BOGA W WIDZIALNEJ POSTACI.
    Oficjalna nazwa brzmi  -  E P I F A N I A - UROCZYSTY WJAZD  WŁADCY - K R Ó L A.
 
Powołanie do WIARY zawiera w sobie powołanie do świętości. Bóg obdarzył nas światłem wiary abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości.
 
Dary mędrców oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidlo) .
 
Domy chrześcijańskie również otwierają się na przybycie wielkiego KRÓLA. Kapłani nawiedzają rodziny chrześcijańskie przynosząc im błogosławieństwo Boże.
Mędrcy pouczaja, że warto szukać PRAWDY i trzeba jej szukać pokornie a w darze należy składać majętność, cierpienie i modlitwę.
 
JAKA SZKODA, ŻE EPISKOPAT W POLSCE ZOBACZYŁ W JEZUSIE - ZBAWICIELU TYLKO "SŁUGĘ"- A BYŁ TO JEDYNY PRZYPADEK NA 
ŚWIECIE, ŻE KRÓLOWIE PRZYSZLI Z DALEKA TYLKO DO JEDNEGO DZIECKA O IMIENIU JEZUS Z DARAMI GODNYMI KRÓLA.
 
51e991b2f0

 
Ten obraz bardzo mi się podoba jest moja i nasza Matka wielkim bólem,
patrząca na dzieci które ranią Boga, nie przejmując się tym że On Najwyższy jest 
przez nas lekceważony. A przecież On Jezus Chrystus jest Królem Miłosierdzia jak i też Królem Sprawiedliwości.
Każdy się przekona że lekceważąc Króla lekceważymy Królową Polskiego Narodu.
Incydent sami widzieliście i zobaczycie wiele nawet to iż w Kościołach lekceważy się Świętą Hostię Prawdziwego Boga
ukrytego pod zasłoną Najświętszej Hostii.
Świętokradztwo, ohydztwo, spustoszenie, bluźnierstwa jakie zadają ludzie pochodzą od szatana
który na wszystkie sposoby chce zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa.
 
 Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
 
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, należy wymienić siedmiu Założycieli zakonu Serwitów (w. XIII), św. Bernardyna (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od Krzyża, założyciela pasjonistów (+ 1775) i św. Gabriela Perdolente, który sobie obrał imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860).

Tomasz B.
Króluj Nam Chryste

Mam do pani prozbe niech pani upowszechni informacje na stronie Echo Chrystusa na temat chorej Antosi Wieczorek Głównym problemem Antosi jest obustronna hemimelia strzałkowa (bilateral fibular hemimelia). W obu nóżkach nie ma kości strzałkowych, kości piszczelowe są skrócone oraz wygięte do przodu. Stópki nie są w pełni rozwinięte
Abp Fouad Twal
 

Przybywajcie do Ziemi Świętej, aby odkrywać na nowo korzenie swej wiary. Nie opuszczajcie nas! Potrzebujemy was, abyśmy mogli nadal prowadzić swoją misję wśród żydów i muzułmanów, na tej ziemi, gdzie Jezus się urodził, żył, zmarł i zmartwychwstał. Ten dramatyczny apel wystosował łaciński patriarcha Jerozolimy abp Fouad Twal w miejscowej konkatedrze podczas Mszy św. dla 150 pielgrzymów z włoskiego ordynariatu wojskowego pod przewodnictwem abp. Vincenzo Pelviego.

„Jesteśmy przygnieceni odradzającym się fanatyzmem islamskim i żydowskim, sytuacją wielkich napięć i kryzysów politycznych” – powiedział zwierzchnik katolików łacińskich w Ziemi Świętej. Zapewnił przy tym, że „mimo całego tego gwałtownego chaosu nie brakuje nam radości życia”, dodając: „Pokładamy ufność w Chrystusie, który jest naszą nadzieją”. „Jesteśmy Kościołem Kalwarii, który potrzebuje waszej modlitwy i solidarności” – podkreślił patriarcha.

Czytaj więcej ze zródła

Witam serdecznie,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej swoją uchwała z dnia 7 grudnia 2012 roku ustanowił rok 2013 rokiem Juliana Tuwima.

"W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu Poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.

Julian Tuwim to wybitny pisarz, autor wierszy dla dorosłych i dzieci, słów piosenek, tekstów dla kabaretów, rewii, operetek, ale także redaktor i tłumacz poezji obcojęzycznej. Współzałożyciel grupy poetyckiej „Skamander” i stały współpracownik „Wiadomości Literackich”, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, którego twórczość wpłynęła na następne pokolenia.

Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora „Kwiatów polskich” stanowi żywotną i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku Poety dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.

Czytaj więcej ze zródła

31b2ab74001fc8264eee3b86

Panie Jezu przepraszam Ciebie i Mateńkę Bożą za te wszystkie zamieszania na stronach internetowych i w korespondencjach. Wiesz przecież, że nie jestem ani uczoną osobą ani biegłą w tym nowoczesnym świecie i nie radzę sobie w internecie. Wiesz, że jestem zdana na ludzi, których Mi przysyłasz, ale nawet nie wiem, że mam wrogów. Każdy sądzi według siebie i ja sądzę wszystkich według siebie, że są uczciwi, ale są ludzie, którzy się Ciebie nie boją a stawiają się w miejscu szatana, bo  tylko on nienawidzi, bo tylko on chce skłócać ludzi. Tylko demon chce, aby panowała na świecie niezgoda, przekleństwa i wszystko, co złe.Bardzo proszę poradź mi Królu, bo tylko Ty - Bóg znasz lekarstwo jak mi pomóc.

 

  Pan Jezus:

    "Ty Moje drogie dziecię -

           widzisz jak dużo jest "zła " na świecie.

           Ty widzisz tylko minimalną jego część

           a My w Niebie widzimy, jaką "zły" ma na ziemi więź.

 

           Dobrze, że pytasz - Mnie twego Króla

           bo nawet nie wiesz sama, która

           osoba jest z tobą zaprzyjaźniona,

           a która ma w sobie niejednego demona.

 

           Masz bardzo dużo wrogów w internecie

           i Ja na to dozwalam, ty Moje Boże dziecię.

           Aby cię oczerniali i wyzywali

           i mnóstwo pomówień na ciebie nadawali.

 

           Masz Ducha Świętego w sobie

           i pytaj ciągle Jego i ci podpowie.

           Dużo ludzi modli się za ciebie

           Co bardzo cieszy Nas w Niebie.

 

           Teraz jest na ziemi bardzo duża walka

           Aniołów z demonami  i nawet zażarta.

           Jest nam przykro, że doszło do tego

           bo przecież tak bardzo liczyłem na apostoła Mego.

 

        Wybrałem księdza Piotra do reprezentowania Króla - Chrystusa a on  - przykro to mówić - bo i was to oburza.

        On bardzo często mówi nie Naszym językiem

        co staje się teraz jego nawykiem.

 

           Ja jestem MIŁOŚCIĄ  i tak winien mówić o Mnie

           a on miesza pojęcia - a kto o Miłości powie?

           Zjednoczcie się Moi drodzy Polacy -

           mówicie językiem MIŁOŚCI i bądźcie wszyscy tacy.

 

           Nie roztrzygajcie szczegółów ogólnie

           tylko dążcie do Mego królowania potulnie.

           Ja nie przyjdę do skłóconych katolików

           a wy macie wrogów bez liku.

 

           Co najważniejsze - zacznijcie świat zmieniać od siebie

           a wszelkie poróżnienia zachowajcie dla siebie.

           Jedni drugich upominajcie, ale nie publicznie

           bo widzicie, że demony otoczyły was licznie.

 

           Liczę ciągle na Moich kapłanów

           bo przecież nie mam na liście samych "bałwanów".

           Dzieci Moje - proszę was o zgodę

           i nie pracujcie diabłu na wygodę.

 

           Macie Dary Ducha Świętego

           i w każdej sprawie pytajcie Jego.

           To, po co Ja umarłem za was,

           że w Moich orszakach jest niezgoda teraz?

 

           Przepraszajcie się nawzajem i przebaczajcie

           i nie walczcie demonicznym sposobem zażarcie.

     Nawzajem się nie oskarżajcie

    i dążcie do Mego królowania uparcie.

 

           To mówię do wszystkich Moje dzieci.

           Tak żyjcie abyście mogli być wszyscy święci.

           To mówi do was Chrystus - Król
a gdy będę na tronie, to zniknie wszelki ból".

 

Serdeczne Wszystkich przepraszam  - z Panem Bogiem - MK

Witam serdecznie, Króluj nam Chryste
 
Poniżej artykuł Jacka Karnowskiego zachęcający do czytania nowego miesięcznika "Egzorcysta- historie prawdziwe".
Warto zerknąć na stronę źródłową jest tam zdjęcie pięknej rzeźby słowackiego artysty Martina Hudaćka.

ZRÓDŁO

 

 

Polecam Państwa uwadze nowy miesięcznik pt. "Egzorcysta - prawdziwe historie" (wydawnictwo Polwen). Redaktorem naczelnym jest Artur Winiarczyk, a w radzie programowej ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, ks. Andrzej Crefkowicz oraz Grzegorz Górny.

Jak pisze we wstępniaku redaktor naczelny:

Pismo nasze ma pełnić rolę uświadamiającą i profilaktyczną. Szatan bowiem "nie jest straszny dlatego, że straszy i wzbudza w nas dygot, ale dlatego, że potrafi kłamać, zwodzić i nakłaniać nas do działania wbrew naszemu dobru w wymiarze doczesnym i wiecznym".

LINK DO MIESIĘCZNIKA EGZORCYSTA

gmo plakat nowy


Witam serdecznie, Króluj nam Chryste
 
Poniżej artykuł, który pokazuje w jaki sposób firmy wprowadzające na Polski rynek nasiona GMO będą dochodzić opłat licencyjnych za użytkowanie nasion.
Opłaty za użytkowanie nasion obowiązują w Polsce od 2003 roku. Nasiona każdego roku przygotowywane są do wysiania przez wyspecjalizowane firmy, które żądają potem opłat licencyjnych za prawa autorskie.
Warto zwrócić uwagę na pewne słowa wypowiedziane przez Andrzeja Nowaka rolnika z miejscowości Rudziczka koło Prudnika:
 
"Z doświadczenia wiem, że po 3-4 latach nasiona wysiewane przez rolnika tracą swoje dodatkowe walory i przestają dawać wyższe plony".
 
Jasno z tego wynika, że już spożywamy żywność modyfikowaną, bo po 3-4 latach plon przynoszony przez nasiona, które nie były poddane specjalistycznym zabiegom gwałtownie spada.

Czytaj więcej ze zródła!
 
cs gmo-free

4002-t2

Już nie­długo w Pol­skę ruszą wolon­ta­riu­sze, roz­pocz­nie się 21 finał WOŚP. Nie­za­leż­nie od pogody będą zbie­rać pie­nią­dze nakle­ja­jąc czer­wone ser­duszko, logo Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Wiele opi­nii prze­to­czyło się przez inter­net na temat orga­ni­za­cji Jerzego Owsiaka. Wydaje się zatem, że sprawa nie jest jed­no­znaczna. Z jed­nej strony ma miej­sce jakieś dobro, bo urzą­dze­nia z logo WOŚP znaj­dują się w wielu szpi­ta­lach i ratują życie dzieci, co przy naszym sys­te­mie opieki medycz­nej ma jesz­cze więk­sze zna­cze­nie. W wolon­ta­riat Orkie­stry także włą­czeni są naj­czę­ściej ludzie o szla­chet­nych ser­cach. Z dru­giej strony wydaje się, że jest to trans­ak­cja wią­zana, bowiem z dobrem łączy się coś bar­dzo nie­po­ko­ją­cego. Ze zbo­żem rośnie i chwast. Jezus naucza, aby pozwo­lić róść obu do żniwa. Bowiem z tą formą pomocy dzie­ciom zwią­zane są kwe­stie, które warto roz­wa­żyć zanim, w ludz­kim odru­chu serca, wrzu­ci­cie kilka zło­tych do orkie­stro­wej puszki. I nie cho­dzi tu, jak wyczy­ta­łem w kilku miej­scach, o zazdrość Kościoła, jakoby tego dnia zbie­rano mniej­szą tacę. Nie cho­dzi tu także o mono­pol na dobro, czy iście lite­racki wątek „świę­to­ści bez Boga“. Idzie o dość nie­bez­pieczny zwią­zek. Oto bowiem do dobrej i god­nej pochwały ini­cja­tywy pod­łą­czony jest zestaw opi­nii, ide­olo­gii i wyda­rzeń cał­ko­wi­cie sprzecz­nych nie tylko z nauką Kościoła, ale także wąt­pli­wych od strony poza kon­fe­syj­nej.

CZYTAJ ZE ZRÓDŁA

Pan Jezus:
    " Krystyno - proś Ducha Świętego o podpowiedzi Jego,
       a ks. Piotra proście uniżenie,
       aby pomógł Mi ratować to ludzkie plemię.
       Nie będzie zgody między katolikami,
       to nie będę Królem, bo chcę przyjść oczekiwany
       przez wszystkich - jeden i ten sam.
       Już dość mam od waszych kłótni - ran.
      
       Zgoda, porozumienie i wola pojednania,
       ale pamiętajcie - ma być godność zachowana.
       Nie można ustępować za każdą cenę,
       bo Ja dyktuję warunki a ceną jest wasze istnienie.
 
       Polska - to naród przez Niebo wybrany
       i jest nam przykro, że woli słuchać "nagany".
       Polacy wolą zginąć jako państwo
       niż mieć KRÓLEWSKIE  poddaństwo.


Odsłuchajcie to proszę do samego końca. Wojna sił ciemności z siłami jasności totalna. Przy czym siły jasności są nadrzędne, prawdziwie praworządne i prawodawcze. Której stronie służymy, to nasza indywidualna sprawa. MARANA THA ! Przyjdź Jezu Panie ! Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy ! Na ile ten temat dotyczy Polski nie trudno się domyślić, zdając sobie sprawę z tego kto tak naprawdę w Polsce rządzi i w jakim kierunku u nas sprawy idą już od czasów 1939r. (że przypomnę rok 1938 i uwolnienie Polski spod władzy B'nai B'rith 9loży na zniszczenie chrześcijaństwa i chrześcian - przemysł aborcyjny i degeneracja programowa społeczeństwa) - zdelegalizowanie jej przez prez. Mościckiego i ujawnienie wszystkich pozostałych lóż w Polsce. Przypomnę loże te były we wszystkich gałęziach gospodarki w Polsce, a więc dotyczyły całokształtu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, a ich działanie polegało na tym, aby totalnie nic się w Polsce nie udawało. Wszelkie działania nakierowane były na destrukcję państwa i społeczeństwa. W niektórych ministerstwach jak np. spraw zagranicznych, czy wojskowości, nawet po kilka lóż w jednym ministerstwie - co było oznaką, iż ta gałąź gospodarki jest skazane na totalne zniszczenie, jak obecnie jest na Watykanie. Odsłuchajcie do końca, to naprawdę nasz wybór. Ja wolałam nie czekać, aż się przestraszę i przez ręce kapłana oddałam swoją wolną wolę Bogu, jak to uczynili aniołowie, po strąceniu upadłych
aniołów na...
Maria


KLIKNIJ

Gdy widzę Cię Boże wieki jak ukryty

w Hostii Świętej jesteś wielki,
moje serce pała że Bóg w sercu 
zamieszkać ze mną pozwala.
 
Wielki jesteś Boże,
tyś Królem jesteś Panie,
moje serce się gotuje,
a Ty Królu mieszkać chcesz na wieki.
 
Choć mały ze mnie człowiek,
Ty Królu widzisz we mnie narzędzie wielkie,
choć małe postępy robię,
Ty Królu ze mną pozostajesz.
 
Mówisz ze Krzyż jest mostem,
i w nim widzę przejście do krainy szczęścia,
niebo czeka a świeci nieustannie pomagają.
Nie trać wiary mi powiadają ruszaj w podróż za Jezusem i Jego Matką.
 
Matka Najświętsza mnie prowadzi do Syna 
gdzie wielka jest dziedzina 
gdzie ani rdza ani mól nie niszczy 
lecz wiarą idąc serce rozpromieniam.
 
O Duchu Święty przyjdź i rozpal mnie do głębi,
gdzie rozumem wiarę znajdę w Tobie i Królowi pokłon oddać zdołam potrafię,
gdzie mądrością prawdę znajdę i Mateczkę pocieszę,
gdzie umiejętnie w świetle wiary patrzeć będę na rzeczy stworzone.
gdzie rady znajdę w Tobie o Duchu Święty,
gdzie pobożności wszystko nam dane będzie, gdy wszędzie sercem będzie szukane,
gdzie męstwa dziś potrzeba abym mógł z odwagą głosić głębię Ewangelii.
Gdzie bojaźni Bożej chcemy aby porzucić wszelkie przejawy pychy z dumy z siebie samych.
Niech powołanie będzie nasze drogą do świętości,
gdzie prawdy dziś na świecie nie chcą  ludzie sami.
 
             Tomek Bańdura

DROGA SIOSTRO MIECZYSŁAWO 

NA NOWY ROK I TWOJE IMIENINYNIECH CI BŁOGOSŁAWI PAN I NIECHAJ CIĘ STRZEŻE ;                                                                                  NIECH ROZJAŚNI PAN OBLICZE SWOJE NAD TOBĄ I NIECH CI MIŁOŚCIW BĘDZIE ;                                                                                         NIECH OBRÓCI PAN TWARZ SWOJĄ KU TOBIE I NIECH CI DA POKÓJ.

KRYSTYNA W.

Droga Mieczysławo,
z okazji Twoich imienin i Nowego Roku pragnę życzyć Tobie dużo miłości i radości od naszego Pana.
Niech Ciebie obdarzy pokojem, abyś z mocą wypełniała swoje powołanie dane Ci od Boga.

Niech Duch Święty natchnie Ciebie i napełnia Twoje serce swoimi darami!
Szczęśliwego Nowego Roku :)Maciek :):)

" Ty Moja duszko kochana

        miło Mi, że pozdrawiasz Mnie od rana.
        Że przepraszasz, że wynagradzasz
        i nawracać ludzi pomagasz.
 
        Bardzo chcę być waszym Przyjacielem
        i posyłam wam po dodatkowym Aniele.
        A ty Mieczysławo - zupełnie Mi wolę swą oddałas.
        bo zufałaś i się nie bałaś.
 
        Bóg nie chce nikogo skrzywdzić, lecz nagradzać
        i prosi nawet aby się z Nim zgadzać.
       Jako i ty nasze "echo" rozsławiasz słowo Boże,
          i dlatego każdy z Nas z Nieba ci pomoże.
                           Jezus - Przyjaciel".

Terror politycznej poprawności z roku na rok nabiera siły. W ciągu minionych dwunastu miesięcy poznaliśmy tak wiele jej przykładów, że pora stwierdzić: granice absurdu zostały w 2012 roku radykalnie przesunięte. Niestety, coraz częściej absurdy te przekształcają się w realne niebezpieczeństwo.

Czujemy się zobowiązani by przeprosić Czcigodnych Czytelników za długość niniejszej listy, przedstawiającej najbardziej absurdalne i groźne zjawiska z gatunku politpoprawności, które objawiły się w minionym roku. Mimo wszystko, to chyba jednak nie nasza wina.

Zródło

Poniżej bardzo ciekawy artykuł o karierze zawodowej obecnego szefa Biura Ochrony Rządu generała Mariana Janickiego.
Autorzy dotarli do wielu niepublikowanych faktów, które dokładnie przedstawiają powiązania władz III RP z komunistycznymi poprzednikami rządzącymi Polską.


W ukraińskiej wsi dzieją się cuda. W pokoju młodej dziewczyny zaczęła płakać ikona Jezusa Chrystusa. To dziwne zjawisko powtarza się w każdy piątek. Ikona wydziela tajemniczy  olej, który Kościół uważa za Myra. Wierni uważają, że dzieje się mnóstwo uzdrowień chorych. Nawet kobiety, które nie mogły zajść w ciążę, teraz spodziewają się dziecka …

Dziewczyna z Ukrainy, u której jest ikona czyta w myślach i ma prorocze sny. Miejscowi nie potrafią tego faktu wyjaśnić. Od początku wycieku oleju ikony Jezusa Chrystusa, ludzie, na to  miejsce, przyjeżdżają  z całego kraju.

Z Ikony zaczął wyciekać olej pachnący

“Ikona bardzo mocno płakała, spojrzałam na ikonę i błagałam Boga. Za, wszystkich, co zgrzeszyli,” mówi Miroslav. Niespodziewanie jednak z ikony zaczął wyciekać olej  pachnący.  W całym domu, zapach rozprzestrzeniał się.

“Dziecko, nie mów o tym nikomu, bo będą myśleć o nas, że jesteśmy nienormalne”, tak do dziewczyny mówiła  jej babcia.

Ikona umieszczona w miejscowym kościele

Czytaj więcej ze zródła

mid 11149

Błogosławiona niewiasta rodem z Italii została nazwana mistrzynią teologów, choć prawie czterdzieści lat jej życia upłynęło w oziębłości względem religii i nic nie zapowiadało, że zasłuży się choćby dla wspólnoty parafialnej, nie mówiąc już o całym Kościele Powszechnym. Niezbadane wyroki Boskie odwróciły wszakże bieg zdarzeń i bł. Aniela, idąc za głosem Bożym, zasłynęła jako mistyczka i nauczycielka wiary.


Urodziła się w miejscowości Foligno w Umbrii i poszła drogą typową dla osoby z jej stanu. Wyszła za majętnego szlachcica, któremu urodziła kilku synów i żyła wśród radości życia, korzystając z wygód, jakie udostępnia bogactwo. Przed czterdziestym rokiem życia nastąpiła w jej życiu tragedia – zmarł przedwcześnie ukochany mąż i wszyscy synowie, najprawdopodobniej wskutek zarazy.

Czytaj więcej ze zródła

Arcybiskup Westminsteru Vincent Nichols zapowiedział, że w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej na Warwick Street w londyńskiej dzielnicy Soho nie będzie już Mszy św. dla homoseksualistów. W obszernym oświadczeniu ogłoszonym 2 stycznia katolicki prymas Anglii oznajmił, że świątynia ta w czasie Wielkiego Postu zostanie przekazana ordynariatowi Matki Bożej z Walsingham, utworzonemu 2 lata temu przez Stolicę Apostolską dla byłych anglikanów, przechodzących do Kościoła katolickiego.


Tak zwane „Soho Masses” (Msze z Soho) wprowadziła prawie 6 lat temu archidiecezja Westminster w odpowiedzi na „trudności i izolację”, jakie miały przeżywać osoby homoseksualne oraz ich rodziny i przyjaciele.

 

Uzasadniając swą obecną decyzję abp Nichols zauważył, że w tym czasie sytuacja tych osób „zmieniła się w wymiarze zarówno społecznym, jak i prawodawczym”. Biorąc to pod uwagę i „po sześciu latach opieki duszpasterskiej nadeszła chwila na rozpoczęcie nowego etapu” – zaznaczył hierarcha.

Czytaj więcej ze zródła

Nie opuszcza nas groza, która musi przejmować osłupiającym zdumieniem każde katolickie i polskie serce, odkąd świętokradcza dłoń dokonała zbezczeszczenia Wizerunku Jasnogórskiej Pani, a tymczasem każdy nieomal dzień przynosi kolejne wieści o podobnych aktach profanacji – ostatnio w Zgierzu oraz na cmentarzu Sióstr Urszulanek w Pniewach. Seryjność tych działań z pewnością nie jest przypadkowa: widać wyraźnie, że chodzi tu w pierwszym rzędzie o wywołanie tej reakcji psychologicznej, bardzo typowej niestety dla osłabionej natury ludzkiej, którą jest przywyknięcie i zobojętnienie wobec wszystkiego, co jest powtarzalne, choćby nawet początkowo wywoływało szok i zgorszenie. Lecz bodaj jeszcze bardziej niepokojące od tej swoistej tresury społecznej, polegającej na stępianiu z zimną metodycznością wrażliwości moralnej, jest zupełnie już nieskrywane pochwalanie i usprawiedliwianie tych czynów, faktycznie zatem podjudzanie do ich ponawiania, jakiego dopuszczają się zorganizowane siły antykatolickie, kaprysem ślepej woli „suwerennego ludu” wyniesione także do godności publicznych.

Czytaj więcej ze zródła

JAKA SZKODA, ŻE PRZEPISY TWORZĄ LUDZIE BEZ POROZUMIENIA  Z PANEM BOGIEM, BO WIĘCEJ DZIECI MOGŁOBY ŻYĆ. CZŁOWIEK STAWIA SIĘ W MIEJSCU BOGA I DECYDUJE O LUDZKIM ŻYCIU.

Para nożyczek dosłownie ocaliła życie malutkiej, urodzonej skrajnie przedwcześnie Maddaleny. Dziewczynka jest jednym z najmniejszych noworodków, które w historii brytyjskiej medycyny uratowali położnicy i pediatrzy neonatolodzy.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada, zgodnie z którą ratuje się wcześniaki urodzone powyżej 22. tygodnia ciąży i ważące powyżej 1 funta, czyli 16. uncji (ok. 454 g). Dzieci młodsze i mniejsze pozostawia się, aby umarły. Otrzymują jedynie tzw. opiekę konieczną.
Dylematy związane z ratowaniem wcześniaków są związane z dużą niedojrzałością noworodków urodzonych przedwcześnie oraz z liczbą chorób i powikłań, które wpływają na całe życie dziecka.


Czytaj więcej - zródło

                            

     Kolejny rok naszego życia jest już prawie za nami. Czas ucieka i z każdym upływającym rokiem mamy go coraz mniej.

     Co to jest czas? Czas jest miarą zmian zachodzących we wszechświecie i w nas samych. Czas nas zmienia i my zmieniamy się w czasie. Nikt i nic nie może się z tego uwolnić. Tylko Pan Bóg się nie zmienia. „U którego nie ma zmiany ani zaćmienia przemiany” (Jk 1, 17). W ten sposób Pismo Święte określa absolutną niezmienność i w konsekwencji tego ponadczasowość Boga.

     Na ziemi tylko ludzie mogą zastanawiać się nad czasem i pytać co z nim uczynić. Odpowiedzi tutaj będą różne w zależności od światopoglądu czy też wyznawanej religii.

   „Czas to pieniądz” – mówią niektórzy. Czy jednak życie ma polegać na gromadzeniu pieniędzy? Dla hedonistów tylko przyjemności zmysłowe się liczą. Jaki jest wtedy sens życia dla ludzi starych i chorych? Czas jest pozorny, iluzoryczny – głoszą hinduiści. Według ich religii życie toczy się jak w teatrze i tak naprawdę nic się nie dzieje. Dla nich, oprócz Boga, wszystko jest iluzją, a więc nierzeczywiste, nieprawdziwe i nierealne.

   My chrześcijanie, przeciwnie, uznajemy, że czas jest realny, rzeczywisty i to wszystko co istnieje i dzieje się jest prawdziwe. Dokonuje się to także w jakimś okresie czasu. Dostrzegamy również, że to, co powinniśmy czynić, zależne jest od czasu. Co innego robią dzieci, a czego innego wymaga się od ludzi dorosłych. Z doświadczenia wiemy, że czego się nie zrobi we właściwym czasie, nie będzie można tego zrobić później, tak jak to powinno być zrobione. Następujące po sobie okresy czasu będą wymagać już czegoś innego. Nawet gdyby udało się nam odłożyć czy przesunąć na później pewne czynności czy obowiązki, to jednak zmarnowanego czasu nie jesteśmy w stanie powtórzyć, przełożyć czy nadrobić. Każda bowiem chwila, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok istnieją tylko raz. Bardzo obrazowo to przedstawia księga Koheleta. „Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia” (Koh 3,1-7).

Wierzymy, że czas jest darem Boga. Czy ten dar właściwie wykorzystujemy? Czy ktoś z nas może powiedzieć, że dany mu czas wypełnił należycie, na miarę swoich talentów, szans i możliwości? Spotykamy nieraz ludzi, którzy uważają, że ich los i decyzje uzależnione są od układu gwiazd, a więc od tego, pod jakim znakiem zodiaku się urodzili. Tak wierząc, trzeba wtedy zanegować istnienie Opatrzności Bożej i wolność ludzkiej woli. Stąd się biorą różne zabobony, wróżby, horoskopy itp. Gdy uczynią coś złego, będą się usprawiedliwiać, że tak musiało się stać, że taki już ich los, a nie dlatego, że podjęli błędną decyzję.

     Czas nie czeka, czas ucieka, ale nie zbliża nas do nicości, ale do wieczności. Czy ta wieczność będzie szczęśliwa? Na pewno nie będzie ona zależała od położenia gwiazd, ale od naszych wyborów.

   To co zaistniało nie może być wymazane. Przeszłość nie jest już w naszych rękach. Przyszłość również nie jest do naszej dyspozycji, bo jeszcze jej nie ma. Tak naprawdę mamy tylko te upływające chwile, które nieodwołalnie odchodzą w przeszłość. A zatem, jak pisze św. Paweł Apostoł: „dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6, 10).

                   Diakon Franciszek      

Marcin Musiał 
Vaticanum Secundum – przemilczana krytyka


Zasada wolności religijnej, rozumiana jako prawo człowieka do wyznawania i propagowania jakiejkolwiek religii, nigdy nie była wspierana przez katolików. Działo się tak nawet w pierwszych wiekach chrześcijaństwa – okresie prześladowań i represji. Wierzący w Chrystusa domagali się wolności dla wyznawania własnej religii, ale nigdy dla religijnego pluralizmu. Zmianę przyniósł dopiero duszpasterski – niedogmatyczny - Sobór Watykański II.


Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis Humanae, była jednym z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów wypracowanych przez Sobór Watykański II. Była to prosta deklaracja, która nie aspirowała do posiadania takiej samej rangi i wagi jak inne teksty, gdyż została umieszczona przez ojców soboru jedynie na poziomie duszpasterskim a nie doktrynalnym. Jednak ze względu na tematykę, którą poruszała – relację między Kościołem a państwem oraz między Kościołem a światem współczesnym, nabrała większego rozgłosu i znaczenia niż pozostałe dokumenty. Przedmiotem kontrowersji i sporu wokół Dignitatis Humanae nie jest, jak mogłoby się wydawać, kwestia wolności aktu wiary, gdyż Kościół w całej swojej historii stale głosi ten pogląd. Problemem stał się związek wiary ze społeczeństwem i polityką lub też pytanie o to, jakimi publicznymi i prawnymi przywilejami powinna się cieszyć religia.


50 lat od rewolucji

zródło - czytaj więcej

M O D L I T W A  NA NOWY ROK

PANIE JEZU, UCZYŁEŚ NAS WSZYSTKO ZACZYNAĆ W IMIĘ TWOJE. W IMIĘ TWOJE WIĘC ROZPOCZYNAMY NOWY ROK. CHWALIMY CIĘ JEZU, KRÓLU WIEKÓW I DZIĘKUJEMY CI ZA CZAS DAROWANY. NIECH IMIĘ TWOJE BĘDZIE CZCZONE NA CAŁEJ ZIEMI. NIECH KRÓLESTWO TWOJE NIE MA KOŃCA. POMÓŻ NAM W TYM ROKU CORAZ LEPIEJ POZNAWAĆ, PRZYJMOWAĆ I WYKONYWAĆ TWOJĄ ŚWIĘTĄ WOLĘ. SZCZODRĄ RĘKĄ RACZ OBDARZYĆ WSZELKIE STWORZENIE, NIECH NIE ZABRAKNIE NIKOMU CHLEBA NA CODZIEŃ. NAUCZ NAS, JAK MIŁOWAĆ BRACI I ŻYĆ W ZGODZIE Z BLIŹNIMI. OBDARZ NAS WSZYSTKICH POKOJEM. GRZECHY RACZ NAM DAROWAĆ I CHCIEJ NAS UWOLNIĆ OD WSZELKICH NIESZCZĘŚĆ, KTÓRE BY MOGŁY NAM GROZIĆ. MARYJO PANNO, KTÓREJ UROCZYSTOŚĆ  MACIERZYŃSTWA DZIŚ WSPOMINAMY, OTOCZ ŻYCIE NASZE SWOJĄ MATCZYNĄ OPIEKĄ.
          NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA, TOBIE POLECAMY SIEBIE, DOMY NASZE, KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY I WSZYSTKICH BRACI. AMEN.

Ewangelia wg św. Łukasza 2,16-21.

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

KRÓL JEZUS:

 

TAK MOJE DROGIE OWIECZKI

NIECH NIKT NIE PRÓBUJE UCIECZKI

PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, KTÓRĄ JA JESTEM

I KAŻDY STANIE PRZEDE MNĄ ZE SWOIM "BALASTEM".

 

OD TEGO ROKU ZACZYNA SIĘ "ODLICZANIE"

DLA WAS LUDZI I DUCHA ŚWIĘTEGO WYLANIE.

KTO ZDĄŻY GO PRZYJĄĆ POKORNIE I UNIŻENIE

TEN ODCZUJE DO BOGA OJCA ZBLIŻENIE.

 

OJCIEC WSZECHMOGĄCY PODPOWIADA WAM ROZWIĄZANIE

I TEN BĘDZIE SZCZĘŚLIWY, KTO ODPOWIE NA NIE.

TERAZ JEST CZAS DUCHA ŚWIĘTEGO

I RADZĘ WAM PRZYBLIŻYĆ SIĘ DO NIEGO.

 

MÓDLCIE SIĘ O ŚWIĘTE DARY JEGO

ABY NIE BYŁO PRZED WAMI NIC UKRYTEGO.

ZNAĆ BOŻE PLANY, TO SZCZĘŚCIE WIELKIE -

BÓG NIE POZWOLI IŚĆ WAM NA PONIEWIERKĘ.

 

DZIECI - OTO PODAJĘ WAM MOJE SŁOWA:

DUŻO MÓDLCIE SIĘ, ABY DUSZA MOGŁA BYĆ GOTOWA,

GDY BÓG OJCIEC WAS PO IMIENIU ZAWOŁA

PILNIE WSŁUCHUJCIE SIĘ W GŁOS WASZEGO ANIOŁA.

 

CZAS ODNOWY BIOLOGICZNEJ SIĘ ZBLIŻA

I NIECH NIKT NIE RZUCA SWEGO KRZYŻA,

BO ŻYCIE CZŁOWIEKA KRZYŻAMI SIĘ MIERZY

I TO NIE MA ZNACZENIA, CZY KTOŚ "WIERZY".

 

W TYM JEDNYM MOMENCIE PRZEZ BOGA OJCA DANYM

KAŻDY BĘDZIE DLA SIEBIE SĘDZIĄ A NIE BĘDZIE ZAPRZEDANY.

W SPOSÓB WIDZIALNY KAŻDY UJRZY GRZECHY SWOJE

A WTEDY OGARNĄ WAS NIEPOKOJE.

 

TO WSZYSTKO OJCIEC CZYNI DLA WAS Z MIŁOŚCI,

BO ON NIE CHCE W WASZYCH SERCACH TYLKO GOŚCIĆ.

ON PRAGNIE W PRZYSZŁOŚCI ZABRAĆ WAS DO NIEBA

I Z JEGO MARZENIEM ZGODZIĆ SIĘ WAM TRZEBA.

 

PRZYPOMINAM WAM MOJE DZIECI I PRZYJACIELE

NIE MACIE CZASU NA PRZYGOTOWANIE ZA WIELE.

NAJLEPIEJ - JUŻ ZACZYNAJCIE POKUTOWAĆ.

TAK CZYŃCIE, ABY MOJE PRAWO ZACZĘŁO OWOCOWAĆ.

 

POWOLI, DOKŁADNIE I NIE MOŻNA NICZEGO "SCHOWAĆ",

BO BÓG JEST WSZECHMOCNY I WSZYSTKO WIDZĄCY.

NIKT GO NIE OSZUKA, BO ZA WAMI IDZIE WASZ ANIOŁ PISZĄCY

KSIĄŻKĘ ŻYCIA I WSZYSTKO REJESTRUJĄCY.

 

PROSZĘ WAS - UWIERZCIE W TO, CO POWIEDZIAŁEM,

ŻEBY NIE BYŁO PRZY SPOTKANIU ZE MNĄ - "NIE WIEDZIAŁEM".

DAŁEM WAM WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI

I JESTEŚCIE PRZYGOTOWANI PRZEZ BOGA DO MIŁOŚCI.

 

BO Z MIŁOŚCI BĘDĘ WAS ROZLICZAŁ,

KTÓRA JEST PODSTAWĄ DO DOBREGO ŻYCIA.

A TERAZ ZAPRASZAM WAS SERDECZNIE

DO POKUTY, KTÓRA BĘDZIE SŁUŻYŁA WAM WIECZNIE.

 KRÓLOWA MATKA BOŻA:

 

JA - WASZA MATKA CZĘSTOCHOWSKA

JESTEM NA TRONIE CIERPIĄCA LECZ NIE POLSKA.

BISKUPI W POLSCE  NIE CHCĄ SYNA, JEZUSA - BOGA

ZNAĆ JAKO KRÓLA, LECZ SŁUGA IM SIĘ PODOBA.

 

ŁATWO JEST RZĄDZIĆ I CZEŚĆ BOŻĄ ODBIERAĆ

I POZWALAĆ TAKIMI UCZYNKAMI BOGA PONIEWIERAĆ.

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY - WASZ STWORZYCIEL

NIE MOŻE PATRZEĆ, ŻE WASZ BÓG - ODKUPICIEL

MA ZAMKNIĘTE USTA PRZEZ PYSZNEGO CZŁOWIEKA

I JUŻ - NIESTETY, ALE Z KARĄ NA WAS CZEKA.

 

NIE MOŻE TAK BYĆ, ABY BOŻE STWORZENIE

ZAPOMNIAŁO KOMU ZAWDZIĘCZA SWOJE ODKUPIENIE

OD WIECZNEJ OTCHŁANI, KTÓRA NIEGDYŚ BYŁA.

BÓG OJCIEC CHCE, ABY KAŻDA DUSZA NIM ŻYŁA.

 

TO JEST MOJE DLA WAS NA 2013 ROK ORĘDZIE:

NIECH SIĘ ŚWIĘCI I PANUJE IMIĘ BOŻE WSZĘDZIE !

MACIE WOLNĄ WOLĘ OD BOGA DANĄ - WY LUDZIE

ALE NIE ULEGAJCIE DEMONICZNEJ UŁUDZIE.

 

BÓG OJCIEC WSZYSTKO Z NIEBA WIDZI,

JAK TEN PYSZNY CZŁOWIEK Z NIEGO SZYDZI.

NIEGDYŚ PAPIEŻE SIĘ UBÓSTWIALI

I LUDZIE PATRZYLI NA NICH, JAK NA BOGA - Z ODDALI.

 

RZĄDZILI W KOŚCIELE JAK CHCIELI

I NIE ZWAŻALI, GDY PODPOWIADALI IM ANIELI.

OBECNI SŁUDZY BOŻY TEŻ SIĘ OBWIESILI

ŚWIECIDEŁKAMI A BOGA NAGIEGO NA KRZYŻU ZOSTAWILI.

 

NA KRZYŻU WISI CZŁOWIEK - BÓG NAGI.

DZIWIMY SIĘ W NIEBIE, ŻE MAJĄ TAK DUŻO ODWAGI.

SAMI CHODZĄ NAKRYCI PRZERÓŻNYMI OZDOBAMI

I NIE ROZUMIEJĄ, ŻE BOGA TO BARDZO RANI.

 

GDYBY ZOSTAWILI BOGA NA KRZYŻU WE KRWI

TO SUMIENIE NIE POZWOLIŁOBY GO OBNAŻYĆ ZE CZCI.

A TAK POKAZUJĄ LUDZIOM JEZUSA CZYŚCIUTKIEGO

I WCISKAJĄ KŁAMSTWO, CZYŻBY CHODZIŁO O CO INNEGO?

 

PRZECIEŻ ZNACIE HISTORIĘ JEZUSA Z NAZARETU

ALE ON NIE PRAGNIE ZA TO DLA WAS ODWETU.

PROSI, ABYŚCIE GO UBRALI W KRÓLEWSKI STRÓJ

BO ZASŁUŻYŁ NA TO, A WY DAJECIE MU TYLKO BÓL.

 

ON NAJBARDZIEJ, ALE I MY W NIEBIE

NIE MOŻEMY DŁUŻEJ PATRZEĆ NA JEGO HAŃBIENIE.

TRUDNO JEST NAM ZROZUMIEĆ TO ŁGARSTWO

ŻE LUDZIE UPODOBALI SOBIE DEMONICZNE KŁAMSTWO.

 

PROSZĘ OJCA WSZECHMOGĄCEGO ZA WAMI

I NIEUSTANNIE ZALEWAM SIĘ ŁZAMI.

NA ZIEMI CORAZ GORZEJ, CHOCIAŻ PRZYCHODZĘ Z ŁASKAMI.

JEŚLI JEZUS NIE BĘDZIE WASZYM KRÓLEM,

TO WKRÓTCE ZIEMIA OKRYJE SIĘ WOJENNYM BÓLEM.


ŚWIĘTY JÓZEF:

JA PATRZĘ NA ZIEMIĘ I OBSERWUJĘ

JAK DEMON LUDZKOŚĆ PRZYGOTOWUJE -

DO UCZCZENIA SIEBIE JAKO ANTY - CHRYSTA

I DO WYELIMINOWANIA BOGA - TO RZECZ OCZYWISTA.

 

JUŻ "ODLICZA" CZAS BÓG OJCIEC JEDYNY

I PODAJE NAWET PRZYCZYNY:

BOGA JEZUSA PRZYSŁAŁ NA ZIEMIĘ DLA RATUNKU DUSZ

A WY ZAPIERACIE SIĘ JAK OSIOŁ I ANI "RUSZ".

 

WE WSZYSTKO WIERZYCIE, CO WAM DEMON POWIE,

ZA NIM IDZIECIE I MYŚLICIE, ŻE NIKT SIĘ NIE DOWIE.

GDY JEZUS MÓWIŁ ŹLE O EPISKOPACIE,

TO JEDNI DRUGICH UPOMINAJCIE.

 

BO PRZECIEŻ TO JEST NIEPOJĘTE,

ABYŚCIE UWIERZYLI W TO, CO NIE JEST ŚWIĘTE.

JAK WY MOŻECIE PATRZEĆ NA BISKUPÓW BŁĘDY,

KTÓRZY ZE STWÓRCY UCZYNILI SWEGO SŁUGĘ,

A ICH GRZECH SZERZY SIĘ WSZĘDY !!!

 

DLACZEGO CHCECIE BYĆ W WIECZNYM PIEKLE?

PRZECIEŻ WIECIE, ŻE TAM SZATAN RZĄDZI WŚCIEKLE.

NAM W NIEBIE JEST PRZYKRO PATRZEĆ,

ŻE JEZUSA APOSTOŁOWIE DO PIEKŁA SIĘ PCHAJĄ

I TAKI ZŁOWROGI PRZYKŁAD LUDZIOM DAJĄ.

 

DLATEGO JUŻ NIEDŁUGO NASTĄPI "ODLICZANIE"

BO BÓG NIE CHCE PATRZEĆ NA TAKIE TRAKTOWANIE.

BISKUPI POZWALAJĄ NA WNOSZENIE DO ŚWIĄTYŃ ZNAKÓW WROGA

KTÓRY CHCE, ABY PANOWAŁA WŚRÓD LUDZI TRWOGA.

Duchu Święty:

- prosimy Cię wnikaj w ludzkie sumienia

i nie daj nawet minuty wytchnienia.

Prosimy Cię Duchu Święty, bo szkoda ludzi.

Tak bardzo się każdy Święty w Niebie trudzi.

Chcemy także ratować katolików,

bo choć oni więcej wiedzą, to błędów robią bez liku.

Każdego człowieka jest nam żal bardzo,

bo Pan Jezus umarł za wszystkich, choć Nim gardzą.

Zlituj się Trójco Święta,

choć my wiemy, że Boża wola jest już rozpoczęta.

 

DUCH ŚWIĘTY:

O...., WY NIEPOSŁUSZNE DUSZE,

WKRÓTCE BĘDZIECIE PRZECHODZIĆ KATUSZE.

MIELIŚCIE TAK DUŻO PODPOWIEDZI I RAD,

ALE JUŻ WAS ZWIÓDŁ NIESTEY - "ŚWIAT".

TEN GRZESZNY I DEMONICZNY,

BO DLA NICH TO BĘDZIE WSZYSTKO KOMICZNE

JAK ZWYKLE - TAK JEST, CO DEMONICZNE.

 

NIE PRZEJĘLIŚCIE SIĘ BOŻYMI ORĘDZIAMI

CHOĆ UPOMINAMY WAS I BŁAGAMY.

A WY NIE SŁUCHACIE BOGA WSKAZÓWEK

I MÓWICIE NA TAKĄ OSOBĘ - "PÓŁGŁÓWEK".

 

TO TERAZ ZOBACZYCIE, KTO BĘDZIE MĄDRZEJSZY

CZY WY PRZED TELEWIZORAMI, CZY ONI MĄDLĄCY.

TAK BĘDZIE JAK ZA NOEGO:

LUDZIE PILI, BAWILI SIĘ I TAŃCZYLI AŻ SIĘ WSZYSCY POTOPILI.

 

I TEŻ BYLI OSTRZEGANI PRZEZ KILKANAŚCIE LAT.

ALE CÓŻ, WYŚMIEWAŁ SIĘ Z BRATA - BRAT.

TAK BĘDZIE I TERAZ, BO LUDZIE NIE WIERZĄ,

ŻE MY MÓWIMY DO OSÓB WYBRANYCH I SIĘ CIESZĄ,

 

ŻE PRZECHYTRZYLI BOGA, AŻ PRZYJDZIE TEN DZIEŃ,

ŻE NAWET NIE ZOSTANIE PO NICH CIEŃ.

TYLE LAT ORĘDZI Z NIEBA,

ALE PRZECIEŻ IM NIKOGO SŁUCHAĆ NIE TRZEBA.

 

WYŚMIEWAJĄ SIĘ Z NASZYCH LUDZI WYBRANYCH,

BOGU Z WOLNEJ WOLI ODDANYCH.

NO, ALE CÓŻ - BÓG DAŁ IM TEŻ WOLNĄ WOLĘ

I MOGĄ NADUŻYWAĆ JEJ, JAKO SWAWOLĘ.

 

TERAZ JEST MÓJ CZAS - DUCHA ŚWIĘTEGO.

DO WIELU DUSZ ZAGLĄDAM I NIE WIDZĘ NIC INNEGO,

TYLKO SWAWOLĘ, ROZKOSZE I UPOJENIE

I BEZ BOGA MROCZNE RÓŻNE UROJENIE.

 

GRZESZYCIE MYŚLĄ, MOWĄ, UCZYNKIEM I ZANIEDBANIEM,

A LUDZIE POWINNI TĘSKNIĆ ZA DUCHA ŚWIĘTEGO WYLANIEM.

DUCH ŚWIĘTY WSZĘDZIE WNIKNIE

ALE NIE ZATRZYMYWANY I NIE ZAPRASZANY - ZNIKNIE.

 

A WTEDY ŻEGNAJ GRZESZNY CZŁOWIECZE -

I IDŹ KU DIABELSKIEJ UCIESZE.

 

                                  Zanotowała dyktando: Mieczysława Kordas