KLIKNIJ NOWENNA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Króluj nam Chryste

Czcigodni Kapłani -Pasterze Kościoła Chrystusowego. Od roku 1925 Kościół czci w liturgii Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Wyrazem tego kultu byly praktyki obecne w życiu parafialnym, rodzinnym oraz prywatnym.

W pismach slugi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości". I na innym miejscu:. „Przyjdzie straszna katastrofa na świat [...]. Tylko te państwa nie zginą [...], które Go uznają swym Królem i Panem [...]. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za Króla i Pana w zupełności przez Intronizacje. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej zginą z powierzchni Ziemi i już nigdy nie powstaną."
Żeby jednak doszło do Intronizacji na najwyższym szczeblu trzeba to uczynić oddolnie, czyli od parafii. Do ważności Intronizacji wymaga się także, aby uczestniczyli w niej zarówno swieccy przedstawiciele różnych środowisk, jak też duchowni. Przykladów przeprowadzenia aktów Intronizacji w parafiach, a nawet diecezjach jest już
wiele. Docelowo ma się ona dokonać z udziałem Narodu i Kościoła poprzez swoich przedstawicieli. Intronizacja właściwie pojęta nie powinna sprowadzać się
jedynie do określonych praktyk religijnych w obrębie parafii, rodziny, czy też związanych z kultem prywatnym, ale powinna posiadać również wymiar społeczno--narodowy. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o formalizm prawny. Pius XII w swojej encyklice Quas primas pisze:
„Bedziecie mieli Boże Błogosławienstwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami".
Oddajemy do rąk Czcigodnych Kapłanów propozycje dotyczące przygotowania do tej uroczystości od strony modlitewnej i jak w praktyce taką Intronizację w parafii przeprowadzić. Przy opracowaniu nabożenstwa wykorzystano modlitwy, pieśni oraz fragmentywyjęte z pism Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Ponadto umieszczono teksty, które związane są z tradycją kultu Chrystusa Króla, jak też dziełem Intronizacji na terenie Polski. Odsyłamy również do wydanej wczesniej ksiażki pt.:
„Slużebnica Boża Rozalia Celakówna -życie i misja", gdzie można zapoznać się z osobą Slużebnicy Bożej oraz teologią wyrażoną w akcie Intronizacji Chrystusa Króla. Odwołujemy się do wrażliwości sumień kaplańskich i odpowiedzialności za Kościół i caly świat.

Ks. Ryszard Kubasiak
Diecezjalny Duszpasterz Wspólnot Intronizacji Chrystusa Króla

Kazanie Ksiecia Kardynala Adama Stefana Sapiehy

z okazji Święta Chrystusa Króla („Dzwon Niedzielny" 1934 r.)

Chrystus Pan w czasie swego ziemskiego życia uciekal od entuzjazmu ludu, który chcial Go obwołać Królem. A jednak majestat jakiś bił z Jego postaci i narzucal się
ludziom nieprzeparcie, bo nawet Piłat, widząc Chrystusa w największym Jego upokorzeniu, pyta Go -czy jest Królem. A żydzi, odczuwając ten sam majestat, musieli się uciec aż do zaparcia się swych najgorętszych pragnień narodowych i -upodliwszy się nawet wobec wrogiego namiestnika rzymskiego -wołali: Nie mamy króla, jeno cesarza!

Ludzkość, wpatrując się przez przeciąg dziewietnastu wieków w Osobę Chrystusa Pana, zaczęła coraz lepiej rozumieć i pojmować istotę Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata, lecz dla tego świata, i poczęła Chrystusowi Panu wyrażać swoją cześć najglebszą i poddaństwo, używając nazwy -Chrystus-Król.

Słowo i nazwa Chrystus-Król uprzytamnia nam te wielką i podstawową prawdę naszej Wiary świętej, że Chrystus Pan jest Bogiem, jest Stworzycielem, jest Odkupicielem całego rodzaju ludzkiego i dlatego nazwa ta prowadzi nas do zrozumienia naszych obowiazków względem Chrystusa Pana. W dzisiejszych czasach może wiecej niż kiedykolwiek przedtem potrzeba ludzkości przywieść przed oczy i uprzytomnić zwierzchnie prawo i wladzę Chrystusa.

Gdzie spojrzeć, widzimy niepewność, lęk przed jutrem, poderwana wszelką powagę ludzką, gdyż ludzie wzgardziwszy powagą Bożą, nie uszanują także i powagi ludzkiej. Siłą i z największym trudem utrzymuje się pokój zewnetrzny. Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny, jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi-Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my - a nie kto inny - mamy wznieść sztandar Chrystusa-Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyc musiała cała ludzkosc i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa-Króla!

W tej slużbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom slużyc nie można - że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzic w żadne kompromisy ze złem. Pamietajmy, że i szatan ofiarował Chrystusowi (kusząc Go) panowanie nad ziemią i wszystkie królestwa ziemi i chwale ich, mówiac: To wszystko dam Tobie. Dodał jednak do tego propozycję kompromisu - ugody: - jeśli upadłszy uczynisz mi pokłon (Łk 4). Jakże wielu ludzi podobnie postepuje: gotowi są w niedzielę w kościele poklonić się Panu Bogu, a poza tym zachowują się tak, jakby żadne Prawo Boże nie obowiazywało. Gotowi są
Chrystusa nazywać Królem, ale Go zarazem usilują zamknąć w murach kosciolów i do samych manifestacji religijnych ograniczyc. Gorzej jeszcze, bo spotykamy się
z usiłowaniem połączenia czci Chrystusa ze slużbą bożkom, jakie sobie ludzie sami stawiają, i uczynienia prawdziwej religii Chrystusowej sługą celów zupelnie obcych, a nawet wrogich Chrystusowi Panu. Szatan spotkal się z surową odprawą Zbawiciela, bo Chrystusowe panowanie jest ponad wszystko i nie znosi kompromisów, które by chciały je ograniczyć i poddać czemukolwiek. Ten sam Pan Jezus, który okazywal tak wiele wyrozumialosci i miłosierdzia grzesznikom, jakże surowo
potepiał nie-szczerosc i faryzeizm!

Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia pogladów, a jednak jakże często spotykamy się z gwaltownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom - jak powiadają - ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że slużymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie. Królestwo Boże gwałt cierpi powiedział Pan Jezus, przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy wrogów.

Jesli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy, musimy poglebiać w nas samych i szerzyć wokól siebie to Królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób, rodzin i państw.

Uroczystość Chrystusa Króla nasunie nam zapewne wiele myśli. Starajmy się nad nimi zastanowic; uzbroic się w odwagę i gorliwość w służbie Tego, którego Panem i Królem naszym nazywamy. Oddajmy Mu cześć, jaka tylko Jemu samemu jako Bogu się należy! Okazujmy wdzięczność za łaski Odkupienia i wyniesienia nas do godności Obywateli Jego Królestwa -Kościoła Świętego. A zjednoczeni w Jego Duchu -na wołania bezbożników: Nie chcemy, aby Ten królowal - nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: „Króluj nam, Chryste!"

Książę Adam Stefan Sapieha -Arcybiskup Krakowski


Piatek

Dzień pierwszy

Z Bogiem Ojcem

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdz Duchu Swiety! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogien Twojej milosci.

Z Ewangelii wg Sw. Lukasza (Lk 11,2):

A On rzeki do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech sieswieci Twoje imie; niech przyjdzie Twoje Królestwo"

Jezus z Nazaretu, Syn Czlowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedl objawic ludzkości ojcostwo Boga. Przyszedl objawic ojcostwo, które On sam jeden zna, jako wspólistotny Ojcu Syn. Przyszedl wiec, aby wprowadzic ludzkosc w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w swiecie stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też porzadku i ladu, który ma wymiar rodzinny jako podstawowy.

Czy objawic znaczy tylko przypomniec? Wiecej. Objawic to znaczy przywrócic. Chrystus przyszedl, aby przywrócic ludzkosci, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógl tego dokonać w sposób pelny. Aby zas przywrócic ludziom ojcostwo Boga, musial Chrystus przywrócic ludzi Bogu jako Ojcu. I to bylo Jego istotna misja.

(Jan Pawel II, Homilia w czasie Mszy sw. odprawionej na lotnisku w Maslowie, Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Nasze życie wewnetrzne, to życie w calej prawdzie i prostocie, to życie dzieci wobec naszego Ojca niebieskiego. Dziecko male nie rozumie, co to jest falsz, klamstwo i obluda, bo jest proste, Syjace w prawdzie. Czesto przypatrywalam się i obserwowalam dzieci, zachwycala mnie ich prawda i prostota a czujac nieprzeparty pociag, by pozostac na zawsze i na wieki dzieckiem, ta prawda i prostota olsnily moja dusze".

(Sluga Boża Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).

Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziekujemy Ci, że w Chrystusie uczyniles nas swoimi przybranymi dziecmi i dales nam poznać te wielka godnosc. Ty objawiles, że bycie dzieckiem Boga jest w swej istocie postepowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obludy i egoizmu. Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, spraw prosimy, niech wszyscy ludzie poznaja jak dobry jest Bóg, Ojciec wszelkiego stworzenia, a Jego opieka nad tymi, którzy się Go boja. Jezu, przez przyczyne Sługi Bożej Rozalii
Celakówny, która czula się dzieckiem w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcic i slawic imie Jego, a wyslawiajac je otrzymac chwaleSycia wiecznego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


-Pieśń

1. Klaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego niebo objac nie moSe, * Ja, proch mizerny, przed Twa moSnoscia z wojskiem Aniolów klekam z radoscia.
2. Tu Stwórce Swego wiara wyznaje, * Kocham serdecznie, poklon oddaje; * Ciesze się wielce z Twej Boskiej chwaly, * Niech Ci się klania z niebem świat caly.


Litania do Jezusa Chrystusa Kr óla Wszechświata

(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, uslysz nas, Chryste, wysluchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiluj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiluj się nad nami.
Duchu Swiety, Boże, zmiluj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiluj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Swiatlosci ze Swiatlosci,

Przyjdz Królestwo Twoje

Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Czlowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwySszy,
Chryste Królu, Zródlo i wzorze wszelkiej swietosci,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i sywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka wladza na niebie i na ziemi,

Panuj nad duszami

Chryste Królu, Kaplanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez uraganie szkarlatem odziany,
Chryste Królu, Oblubiencze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczcilesżycie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Milosci, Eucharystie Świętą nam dajacy,
Chryste Królu, Arcydzielo wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,

Panuj nad rodzinami

Chryste Królu, który podniosles małżeństwo do godnosci Sakramentu,
Chryste Królu, którys uczynil pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dales przyklad rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez prace rąk Twoich, uszlachetniles i uswieciles prace,
Chryste Królu, który wskrzesiles z umarlych i oddales rodzinie mlodzienca z Naim, córke Jaira i przyjaciela Twego Lazarza,
Chryste Królu, który przebaczyles grzesznej niewiescie, Chryste Królu, przez Twoja milosc dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,

Panuj nad narodami

Chryste, Królu wieków niesmiertelny,
Chryste, Królu chwaly wiecznej,
Chryste Królu, Książe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamie Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie bedzie konca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez milosc, jaka we wszystkich czasach swiadczyles narodom, które Ci byly wierne,

Panuj nad swymi nieprzyjaciólmi

Chryste Królu, który „stracasz wladców z tronu a wywySszasz pokornych",
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który smiercia na Krzyżu pieklo pokonales,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim smierc zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potegi, w Chwale Swietych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoja milosna modlitwe na KrzySu: „Ojcze, odpusc im, bo nie wiedza co czynia".

-Królestwo Jego rozszerzac się bedzie,
-A pokój trwac bedzie bez konca.

Módlmy sie: Wszechmogacy, wiekuisty Boże, który wszystko odnowic chciales przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawic, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddaly się słodkiej wladzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z TobaSyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

-Pieśń

1. Cóż
Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci skladamy korne dziekczynienie. *
Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz..

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Cierniem ukoronowania

Modlitwa o beatyfikacje S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pelen dobroci i milosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwoscia w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dziela Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykladem S.B. Rozalii, która odwaSnie i zposwieceniem oddala się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Wladco serc naszych i Królu wieków niesmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyscie, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stac bedziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że choragwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani Sadnym odstepstwem. Slubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do smierci wytrwac pragniemy.

Niech dzieci nasze pisza na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez laske. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkolach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w spoleczenstwie przez sprawiedliwosc i zgode wzajemna. Wladaj wszedzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą nasza ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Sobota

Dzień drugi

Przez Jezusa Chrystusa i w Nim

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1 -2a):

Wielokrotnie i na róSne sposoby przemawial niegdys Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówil do nas przez Syna.

Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wysmiewany, jest oglaszany królem przeszlosci, ale nie terazniejszosci, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówic na glos i w obecnosci innych.

(Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z mlodzieSa na Bloniach w Krakowie, 27 V 2006)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Naraz powstalo w mojej duszy pragnienie, szalone pragnienie, czynienia jak największych wysilków, by ukochac Pana Jezusa, upodobnic się do Niego, nie, aby zdobyc szczeście wieczne, lecz jedynie, dlatego, by okazac Mu moja milosc i radosc sprawic Jego Boskiemu Sercu" (Wyzn. s. 33). „O Jezu Panie nasz, pragne
Ciebie Samego we wszystkim szukac i wiecej nic. Ale Ty Jezu wiesz, że niczego nie szukam i pragne prócz Ciebie, bo Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz już
jestem zupelnie ogolocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych pragnien, ani daSnosci, ani zamiarów -chce tylko tego, czego chce Pan Jezus". (Wyzn. s. 167).

Modlitwa

Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, najlaskawszy Panie i Królu! Ty, poslales na świat Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzyl, że jestes
jego jedyna miloscia, szcześciem i celem istnienia. Rozalii Celakównie objawiles, że nasz Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale także milosnikiem
każdej duszy ludzkiej, za która przelal wlasna Krew. Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miłości we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię znaja jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce bylo kochane i milowane, rozszerza się jak najszybciej bo tylko „Ty jestes godzien wszelakiej milosci, poszanowania, chwaly i uczciwosci". PrzybliS, prosimy, panowanie Twego Królestwa w duszach ludzi oddajacych Ci dzisiaj hold; w naszych rodzinach, parafiach i calej Ojczyznie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


-Pieśń

1. Dziekujemy Ci, Ojcze nasz, za swiety winny szczep Dawida, który nam poznać dales przez Jezusa, Syna Twego. [:Tobie chwala na wieki!:]
2. Dziekujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiare, która nam poznać dales przez Jezusa, Syna Twego.
3. Dziekujemy Ci, Ojcze nasz, za swiete Imie Twoje, któremu zgotowales mieszkanie w sercach naszych.
4. Dziekujemy Ci, Ojcze nasz, za wiare i za niesmiertelnosc, która nam poznać dales przez Jezusa, Syna Twego.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Patrz: Dzień pierwszy (piatek)

-Pieśń

Niech bedzie chwala i cześc i uwielbienie
Chwala i cześc Jezusowi
Chwala, niech bedzie chwala
Tak, Jemu chwala i cześc.

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa w światyni

Modlitwa o beatyfikacje S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pelen dobroci i milosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwoscia w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dziela Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykladem S.B. Rozalii, która odwaSnie i z poswieceniem oddala się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Wladco serc naszych i Królu wieków niesmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyscie, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stac bedziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że choragwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnemu odstepstwem. Slubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do smierci wytrwac pragniemy. 16

Niech dzieci nasze pisza na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez laske. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkolach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w spoleczenstwie przez sprawiedliwosc i zgode wzajemna. Wladaj wszedzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą nasza ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Niedziela

Dzień trzeci

Umocnieni Duchem Swietym

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):

Podobnie także Duch przychodzi z pomoca naszej slabosci. Gdy bowiem nie umiemy się modlic tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w blaganiach, których nie można wyrazic slowami.

Owo tchnienie życia Bożego, Duch Swiety, daje o sobie znac -w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci -w modlitwie. Piekna i zbawienna jest mysl, że gdziekolwiek ktos modli się na swiecie, tam jest Duch Swiety, oSywcze tchnienie modlitwy. Piekna i zbawienna jest mysl, że jak szeroko rozprzestrzenia się
modlitwa na całym okregu ziemi, w przeszlosci, terazniejszosci i przyszlosci, tak rozlegla jest obecnosc i dzialanie Ducha Świętego, który „tchnie" modlitwe
w serce czlowieka w calej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjajacych, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod dzialaniem Ducha Świętego modlitwa plynie z serca czlowieka pomimo zakazów i przesladowan, a nawet wbrew oficjalnym oswiadczeniom o areligijnym czy wrecz ateistycznym charakterze życia publicznego.

(Jan Pawel //, Encyklika Dominum et vivificantem, 65)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Duch Przenajswietszy, Ten Ogien Milosci, zlewal na dusze uniSona Swe dary i laski. W duszy czulam wiecej niż niebo,cała bedac przejeta tym Ogniem. O Boże Wielki, któreS stworzenie może wypowiedziec co Ty dajesz tym, którzy Cię pragna znalezc i posiasc na zawsze!... Ten cichy powiew laski, który dzialal na dusze, jak szum gwaltownego wichru, kiedy Ty o Boże Milosci, wstapiles na Matke Boża i Apostolów zebranych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemienial i moja najmniejsza dusze" (Odpw. s. 51).


Modlitwa

Boże, zródlo życia i dawco wszelkich lask! Ty, który moca Ducha Świętego odnawiasz i uswiecasz wszystko. Wejrzyj, Panie na swój Kosciól, który pragnie nieustannie odnawiac się Jego moca. Spraw, aby nasze serca otworzyly się na Jego tajemnicze dzialanie. Jezu Chryste, który w tajemnicy Odkupienia otworzyles
nam droge do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy poprzez ofiary poswiecenie pragna odnawiac oblicze ziemi nasladujac przyklad dany przez Twoja
sluSebnice Rozalie. Poslij nam Panie swojego Ducha, aby nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje byly skierowane ku slużbie Bożej i chwale Twego Królestwa. Amen.

-Pieśń

1. Przyjdz Duchu swiety, ja pragne, * Oto dziś blagam Cie; * Przyjdz w Swojej mocy i sile, * Radoscia napelnij mnie.
2. Przyjdz, jako Madrosc do dzieci; * Przyjdz, jak slepemu wzrok; * Przyjdz, jako moc w mej slabosci, * Wez wszystko, co moje jest.
3. Przyjdz, jako zródlo pustyni, * Moca Swa do naszych dusz, * O niech Twa moc uzdrowienia * Dotknie, uleczy mnie juS.


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piatek)

-Pieśń

1. Przyjdzcie do Mnie wszyscy, * glos z Przybytku wola, * We mnie zródlo szczęścia, ja orzezwie was. * I ocierac bede pot plynacy z czola * I ziemskiego znoju wam oslodze czas.
Ref.: O, pójdzmy wszyscy z poklonem, * Ofiare serc naszych niesc! * Przed jego padajac tronem *
Milosna złóżmy Mu cześc!

2. Przyjdzcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by lancuchy te, * które ciaSa na was, grzechu niewolnicy, * Zdjelo z duszy waszej milosierdzie me! O pójdzmy...
Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Zeslania Ducha Świętego

Modlitwa o beatyfikacje S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświeceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc
z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Poniedzialek

Dzień czwarty

Oto Matka Twoja

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Ewangelii wg Sw. Jana (J 19,26-27):

Kiedy wiec Jezus ujrzal Matke i stojacego obok Niej ucznia, którego milowal, rzekl do Matki:

„Niewiasto, oto syn Twój". Nastepnie rzekl do ucznia: „Oto Matka twoja". I od tej godziny uczen wziął Ją do siebie.

Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa wszystkiego". Ta, która przy zwiastowaniu nazwala siebie „służebnicą Panska", pozostala do konca wierna
temu, co ta nazwa wyraża. Przez to zas potwierdzila, że jest prawdziwa„uczennica" Chrystusa, który tak bardzo podkreslal slużebny charakter swego poslannictwa: Syn czlowieczy „nie przyszedl, aby Mu sluSono, lecz aby slużyc i dac swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). W ten sposób też Maryja stala się pierwsza wsród tych, którzy „sluSac Chrystusowi w bliznich, przywodza braci swoich pokora i cierpliwoscia do Króla, któremu slużyc znaczy królowac", i osiagnela w pelni ów „stan królewskiej wolnosci", wlasciwy dla uczniów Chrystusa: slużyc -znaczy królowac!

(Jan Pawel //, Encyklika Redemptoris Mater, 41)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Pan Jezus w Najswietszym Sakramencie byl i jest jedynym przedmiotem mej milosci, lecz do Jezusa prowadzila mnie zawsze Matka najdroSsza Najsw. Panna Maryja. Nie uwierze nigdy w to, by można bylo ukochac P. Jezusa nie kochajac Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki" (Not. s. 3).
Maryja pouczala ja: „Moje dziecko, jeżeli chcesz byc do Mnie podobna, nasladuj mie w tych cnotach, patrz jak moje życie bylo proste, bez żadnej nadzwyczajnosci w zupelnym ukryciu" (Odpw. s. 130).


Modlitwa

Boże niepojety w swej swietosci! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiles nam wzór swietosci oraz wskazales ku niej droge. Z Maryja zwiazales misje zbawienia czlowieka czyniacja Matka Jezusa i jednoczesnie nasza Matka. WspomóS nas, abyśmy poznali i uwierzyli, że Maryja jest dla nas wzorem do osiagniecia miłości doskonalej. Niech nasze życie bedzie przenikniete pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko Bożej Milosci, wejrzyj na lud zebrany w tej światyni i na kaSdym innym miejscu, gdzie wyslawia Twoja cześc i wola z ziemi pelnej niedoli. Spójrz, na wszystkie dusze pragnace niepodzielnie kochac Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a szczególnie dusze milujace Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypelniac Jego wole, ochraniaj przed wszelkim grzechem i wspomóS w osiaganiu doskonalej miłości w pokorze, cichosci i calkowitym oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

-Pieśń

Ref.: Dzieki, o Panie, skladamy dzieki, o wszechmogacy nasz Królu w niebie.

1. Za to, że dales nam wiare.
2. Za to, że dales nam milosc.
3. Za to, że dales nam Siebie.
4. Ty nam przebaczasz grzechy.
5. Ty nam przywracasz życie.
6. Za to, że jestes z nami.
7. Tobie spiewamy z radoscia.


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.


Patrz: Dzień pierwszy (piatek)

-Pieśń

1. Pójdz do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwia Swoich ran; * On Ojciec, Lekarz, Pan. * Sluchaj Jezu, jak Cię
blaga lud, * Sluchaj, sluchaj, uczyn z nami cud! * Przemien, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!
2. se z nami jestes, pozwól to czuc, * Nadzieje nasza omdlala wzbudz; * Daj przetrwac meSnie prób ziemskich czas. * O Jezu, pociesz nas! * Sluchaj Jezu...
3. Gdy nas otoczy krzySowy cien, * Daj przy oltarzu w smutny ten dzien * Znalezc ochlode,mestwo i wzór, * W Tobie, o Jezu mój. * Sluchaj Jezu..


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w światyni


Modlitwa o beatyfikacje S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwoscią w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Wladco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że choragwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstepstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Wtorek

Dzień piaty

Pod przewodnictwem św. Józefa

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Ewangelii wg Sw. Mateusza (Mt 1,20):

...oto aniol Panski ukazal mu się we snie i rzekl: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziac do siebie Maryi, twej MalSonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczelo.

Calkowita ofiara, jaka Józef zloSyl ze swego istnienia, aby godnie przyjac Mesjasza we wlasnym domu, znajduje wytlumaczenie „w niezglebionym życiu wewnetrznym, które kierowalo jego postepowaniem i bylo dlanzródlem szczególnych pociech; to z niego czerpal Józef rozwage i sile wlasciwa duszom prostym i jasnym -dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania podporzadkowal BoSym zamyslom swoją wolnosc, swoje prawo do ludzkiego powolania, swoje szczeście malSenskie, godzac się przyjac w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i cieSar odpowiedzialności, ale rezygnujac, moca nieporównanej dziewiczej milosci, z naturalnej miłości malSenskiej, która tworzy rodzine i ja podtrzymuje".

To poddanie się Bogu, bedace gotowoscia woli do poswiecenia się Jego sluSbie, nie jest niczym innym jak praktyka poboSnosci, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijnej.

(Jan Pawel II, Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Po nabożenstwie do Najświętszej Maryi Panny najgorecej modlilam się do Sw. Józefa. Jego obralam za Opiekuna i Mistrza w życiu wewnetrznym. Swiety Józef najgorecej kochal Pana Jezusa po Najświętszej Maryi Pannie, wiec Jego wstawiennictwo przed Panem Jezusem jest najskuteczniejsze. Sw. Józef byl mi pomoca, rada
i światlem, co mam czynic by się podobac Panu Jezusowi i radosc Mu sprawic. (...)

(...) Z serca zas najcześciej modlilam się tak: Swiety Józefie, mój Najukochanszy Ojcze i Opiekunie, prosze Cię serdecznie, naucz mnie kochac Pana Jezusa i Najswietsza Maryje Panne tak, jak Ty Ich kochales; zachowaj mnie od grzechu, wspomóS mnie w chwili pokus, bym nie upadla; naucz mnie modlic się
w sposób doskonaly, pomóS mi dojsc do jak najscislejszego zjednoczenia się z Panem Jezusem przez milosc jak najgoretsza; daj mi -blagam Cię -takiego powiednika, który by mi pomógl wejsc na waskascieSke doskonalosci chrzescijanskiej i po tej scieSce doprowadzil mnie na sam szczyt. (...)


Modlitwa

Boże niepojetej dobroci, który nieustannie powolujesz czlowieka do życia w swietosci. Ty powolales Świetego Józefa do przyjęcia roli i zadan Opiekuna Twojego Syna Jezusa Chrystusa. WspomóS nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót chrzescijanskich, podobnie jak to czynila S.B. Rozalia Celakówna, która uczyla się od niego wiernosci, sprawiedliwosci, pozostania w ukryciu oraz odrzucenia wlasnych ambicji.

Swiety Józefie, który roztoczyles swa opieke nad Slużebnica Boża Rozalia, spójrz na wszystkie dusze pragnace w sposób bezwarunkowy ukochac Pana Jezusa i jego Matke, Maryje. Wypraszaj nam zdroje lask, abyśmy potrafili chronic czystosci naszych dusz jak skarbu po to, aby uczynić z nich godne mieszkanie dla Boga. Swiety Józefie, chron nasze dzieci i mlodzieS od wszelkiej nieczystosci, która niszczy w ich sercach Boże życie. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy na miare swoich sil i
wspólpracujac z laska Chrystusa, budowali na ziemi Królestwo Boże. Amen.

-Pieśń

1. Upadnij na kolana, ludu czcia przejety. * Uwielbiaj swego Pana:* Swiety, Swiety, Swiety...
2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiara przenikniety, * Na wschodzie i zachodzie:* Swiety...
3. Pan wieczny zawsze, wszedzie, * ku nam laska zdjety* Niech wiecznie wielbion bedzie: Swiety...


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.


Patrz: Dzień pierwszy ( piatek )

-Pieśń

7. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
* Z serca Ci skladamy korne dziekczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam!
* Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz...
Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Dzwigania Krzyża

Modlitwa o beatyfikacje
S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pelen dobroci i milosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwoscia w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dziela Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykladem S.B. Rozalii, która odwaSnie i z poswieceniem oddala się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy z
1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Sroda

Dzień szósty

Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Ewangelii wg Sw. Lukasza (Lk 2,51):

Potem poszedl z Nimi i wrócil do Nazaretu, i byl Im poddany. A Matka Jego chowala wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Kochac rodzine, to znaczy umiec cenic jej wartosci i moSliwosci i zawsze je popierac. Kochac rodzine, to znaczy poznać niebezpieczenstwa i zlo, które jej zagraSa, aby móc je pokonac. Kochac rodzine, to znaczy przyczyniac się do tworzenia srodowiska sprzyjajacego jej rozwojowi. Zas szczególna forma miłości wobec dzisiejszej rodziny chrzescijanskiej, kuszonej często zniecheceniem, dreczonej rosnacymi trudnosciami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do wlasnego
bogactwa natury i laski, do poslannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstaly! Trzeba, aby szly za Chrystusem!"

(fan Pawel l\, Adhortacja Familiaris consortio, 86).

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„I sw. Józef wskazywal mi proste życie Najświętszej Rodziny w Nazarecie, bez rozglosu, malo znane, by się na nim wzorowac... I to życie tak bardzo mnie zachwycalo i porywalo... To życie stalo się dla mnie najwaSniejszym idealem, bo ono najwiecej zbliSalo mnie do Pana Boga i z Nim upodabnialo" (Odpw. s. 6).


Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedles na świat w rodzinie i ukazales ja jako czytelny znak milosci, wzajemnego poszanowania i dobroci, spraw abyśmy ciagle na nowo uczyli się miłości oraz odnajdywali droge do osiagniecia szczęścia kontemplujac doskonalosc Świętej Rodziny z Nazaretu.

Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uswiecilesżycie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy kaSda rodzine ludzka, zarówno te, Syjaca z dala od prawdziwego szczęścia, jak i te, która cieszy się darami Bożej laski. Sluga Boża Rozalia ukazala, że prawdziwe szczeście jest w wiernym pelnieniu woli Bożej oraz nazaretarlskim klimacie serdecznosci i cichosci. Wejrzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi, blogoslaw im i spraw, aby odnalazly prawdziwe wartosci, które rodzine tworza, scalaja i pozwalaja odnalezc Twój pokój. Niech spelni się wolanie aby: „Polska rodzina była Bogiem silna". Amen.

-Pieśń

„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Wladca nam! (x3)

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piatek)

-Pieśń

1. Przyjdzcie do Mnie wszyscy, * glos z Przybytku wola, * We mnie zródlo szczęścia, ja orzezwie was. * I ocierac bede pot plynacy z czola * I ziemskiego znoju wam oslodze czas.
Ref.: O, pójdzmy wszyscy z poklonem, * Ofiare serc naszych niesc! * Przed Jego padajac tronem * Milosna złóżmy Mu cześc! 2. Przyjdzcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by lancuchy te, * które ciaSa na was, grzechu niewolnicy, * Zdjelo z duszy waszej milosierdzie me! O pójdzmy...
Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Narodzenia Panskiego

Modlitwa o beatyfikacje
S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświeceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Czwartek

Dzień
siódmy

Idac za przykladem Swietych

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Pierwszego Listu Sw. Piotra Apostola (1 P 1,15-16):

... w całym postepowaniu stancie się wy równieSswietymi na wzór Świętego, który Was powolal, gdyż jest napisane: „Swietymi badzcie, bo Ja jestem Swiety".

Meczennicy, a wraz z nimi wszyscy swieci Kościoła, dzięki wymownemu i porywajacemu przykladowi ich Sycia, do glebi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucaja jasny promienświatla na kaSda epoke dziejów, budzac zmysl moralny. Poprzez swoje swiadectwo dobru staja się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy lamia
prawo (por. Mdr 2,12), przypominajac ciagla aktualnosc slów proroka: „Biada tym, którzy zlo nazywaja dobrem, a dobro zlem, którzy zamieniaja ciemnosci na światlo, a światlo na ciemnosci, którzy przemieniaja gorycz na slodycz, a slodycz na gorycz!" (Iz 5,20). (Jan Pawel II, Encyklika Veritatis splendor, 93)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„ZbliSyla się do mojego lóSka i rzekla: [...]. Ciesz siębardzo, że ci dal Pan Jezus wiele cierpiec: wzgardy, poniSenia, oszczerstw i różnych cierpien zwlaszcza cierpien
w szpitalu i przesladowania od pewnych dusz. I jakaS to nieoceniona laska jest ci dana, że Pan Jezus pozwolil takie rzeczy wycierpiec! Jest to największa laska, jaka
otrzymalas w tym życiu od Pana Boga" (Wyzn. s. 209).

Modlitwa

Boże Ojcze wszelkiej laski! W Twoich Swietych nieustannie ukazujesz swoją niezmierzona dobroc i opieke dla całego Kościoła. Ty, za przyczyna naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa wskazujesz swietym droge do doskonalosci i pozwalasz im -już na ziemi -zakosztowac owoców Odkupienia. Dodaj nam sil abyśmy mieli odwagę podaSac do swietosci wzmocnieni przykladem

Slugi Bożej Rozalii Celakówny.

Jezu Chryste, który cieszysz się kaSda dusza pragnaca Cię milowac ponad świat i wlasne życie. Oblubienicy Serca Swego dales zakosztowac niebianskiej slodyczy miłości królujac niepodzielnie w jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królowac w sercach prawych i szczerych, ubogich i prostych, cierpiacych i zniewaSonych, za przyczyna Twej Slużebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i uczyn je królestwem swojej milosci, pokoju i prawdy. Niech zapalaja wszystkie serca ozieble i obojetne dla czci i wyslawienia Ojca Niebieskiego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


-Pieśń

1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci skladamy korne dziekczynienie. *
Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz...


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piatek)

-Pieśń

7. Upadnij na kolana, ludu czcia przejety. * Uwielbiaj swego Pana:* Swiety, Swiety, Swiety.
2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiara przenikniety, * Na wschodzie i zachodzie:* Swiety...
3. Pan wieczny zawsze, wszedzie, * ku nam laska zdjety* Niech wiecznie wielbion bedzie: Swiety...


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beatyfikacje
S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwoscią w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemie! Amen.


-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Piatek

Dzień ósmy

Z nastepcami Chrystusa

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):

Takiego bowiem potrzeba nam bylo Arcykaplana: swietego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywySszonego ponad niebiosa.

Kaplan zawsze i niezmiennie znajduje zródlo swej toSsamosci w Chrystusie -Kaplanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaka on odgrywa w spoleczenstwie. Kaplan jest naznaczony pieczecia Kaplanstwa Chrystusowego, by uczestniczyc w Jego charakterze jedynego Posrednika i Odkupiciela.

Stad też na tym sakramentalnym gruncie otwiera siędla kaplana wielka „przestrzen" poslugi wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: sluSby, która winna byc bez reszty pobudzona miloscia dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich życie. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby nie zginelo ani jedno z tych malych (por. Mt 18,14). „Kaplan winien zawsze byc gotów odpowiedziec potrzebom dusz", mawial Proboszcz z Ars. „On nie żyje dla siebie; żyje dla was".
Kaplan żyje dla ludzi swieckich: oSywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kaplanstwa wiernych -tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykanski -które polega na skladaniu duchowej ofiary z Sycia, na dawaniu swiadectwa zasadom chrzescijanskim w rodzinie, na podejmowaniu zadan w swiecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. JednakSe posluga kaplana ma inny charakter. Zostal on wyswiecony, by dzialal w imieniu Chrystusa -Glowy i by wprowadzal ludzi w nowe życie...

(Jan Pawel II, List do kaplanów na Wielki Czwartek 1986 roku, 10) Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Kaplan to drugi Chrystus, wiec dla kaplanów bylam i jestem ustosunkowana, tak jak do Chrystusa Pana. Nad bledami Kapłanów plakalam bardzo, ale się nigdy nie gorszylam, ani ich przez to nie obrzydzalam, modlilam się i modle się za Kapłanów jak tylko umiem'' (Odpw. s. 73).


Modlitwa

Boże, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowil swiete kaplanstwo dla skladania duchowych ofiar, dla czci i chwaly Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzacych. Z wielka czcia i poklonem przychodzimy wiec, aby uczac się miłości od Chrystusa Pana i Króla, polecac Tobie tych, których On ukochal aż do konca. Chryste, Apostolka Twojego Serca gleboko rozumiala, jak bardzo kaplanstwo jest swiete, jak staje się posluga miłości oraz jak jest wszczepione w Twoje Boskie Serce. Przez przyczyne Rozalii, która obdarzala największym szacunkiem swojego spowiednika i kierownika duchowego, prosimy Cię Jezu -NajwySszy Kaplanie, abys wejrzal dzisiaj na swoich wybranych wedle swego milosierdzia. To oni prowadza dusze do swietosci; okaS im Panie swoją milosc i udziel światla Ducha Świętego. Umacniaj ich swoją moca, wspomagaj wiernoscia ludu i chron od wszelkiego zla. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

-Pieśń

1. Z tej biednej ziemi, z tej lez doliny * Teskny się w niebo unosi dzwiek. * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * Wysluchaj grzesznych serc naszych jek. * Nie chciej odrzucac modlitwy tej, * Bo Twej litosci blagamy w niej, * Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj sie, zlituj nad ludem Twym.
2. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Swieci nam slodkich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu Swojego, * Tys niezglebiona przepascia lask. * A nasza nedze tak dobrze znasz; * My bardzo biedni, o Panie nasz! * Serce Jezusa...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piatek)

-Pieśń

Niech bedzie chwala i cześc i uwielbienie Chwala i cześc Jezusowi Chwala, niech bedzie chwala Tak, Jemu chwala i cześc (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Ukrzyżowania Pana Jezusa

Modlitwa o beatyfikacje S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwoscią w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * I swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

-Pieśń na blogoslawienstwo


Sobota

Dzień dziewiaty

Panie, przyjdz Królestwo Twoje

-Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napelnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej milosci.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):

Wreszcie nastapi koniec, gdy przekaSe królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelka Zwierzchnosc, Wladze i Moc.

„Biada mi, gdybym nie glosil Ewangelii". Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymalem to polecenie. Jestem apostolem, jestem swiadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym goretsza jest „milosc, która przynagla nas". Mam obowiazek glosic lego imie: Jezus jest „Chrystusem, Synem Boga Sywego"...Obym nigdy nie przestal o Nim mówic: On jest światlem, On prawda, owszem, „droga, prawda i życiem". On chlebem i zródlem wody Sywej: zaspokaja glód i gasi pragnienie....Oto Jezus Chrystus, o którym już slyszeliscie, owszem, wiekszosc z was należy do Niego, bo jestescie chrzescijanami. Wam przeto, o chrzescijanie, powtarzam Jego imie, do wszystkich zas ludzi wolam: Jezus Chrystus jest poczatkiem i koncem, alfa i omega, Królem nowego świata, tajemnym i ostatecznym wyjasnieniem naszego losu i dziejów ludzkosci....

(Pawel VI, Homilia wygloszona w Manilii, 29 XI 1970) Chwila milczenia

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Oswiadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te Panstwa nie zgina, które beda oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizacje, które Go uznają swym Królem i Panem" (Wyzn. s. 31); i dalej: „Jasna Góra jest stolica Maryi. Przez Marie przyszedl Syn BoSy by zbawicświat i tu również przez Marie przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizacje. Gdy się to stanie, wówczas Polska bedzie przedmurzem chrzescijanstwa, silna i poteSna, o która się rozbija wszelkie ataki nieprzyjacielskie"
(Odpw. s. 94).


Modlitwa

Boże, Ojcze milosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz czlowieka, który zgubil droge powrotu do Ciebie -Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci -daj mu światlo odnalezienia drogi do Ciebie. Nasz Pan i Król Jezus Chrystus objawil, że jedynym pewnym schronieniem czlowieka jest Jego Boskie Serce. Panie nasz i Królu, jakże bardzo pragniemy, abys razem z Maryja królowal w naszych sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby naród
polski uwierzyl, że z aktu obrania Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pelen milosierdzia, za przyczyna Slużebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która poswiecila swoje życie dzielu Intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij także nasze holdy, cześc, wiernosc oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. Maryjo, Matko Milosierdzia, prowadz nasz naród do calkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, że Królestwo Boże jest prawdziwym szcześciem i wnim moSliwe jest spelnienie życia na ziemi. Amen.

-Pieśń

1. Klaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego niebo objac nie moSe, * Ja, proch mizerny, przed Twa moSnoscia z wojskiem Aniolów klekam z radoscia.
2. Tu Stwórce Swego wiara wyznaje, * Kocham serdecznie, poklon oddaje; * Ciesze się wielce z Twej Boskiej chwaly, * Niech Ci się klania z niebem świat caly.


Litania do Jezusa Chrystusa Kr óla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piatek)

-Pieśń

Najświętsze Serce Boże, * Poswiecamy Ci nasza ojczyzne, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych, * Serce Boże, przyjdz Królestwo Twoje. (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji -tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w światyni

Modlitwa o beatyfikacje S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogacy, wieczny Boże, zródlo wszelkiej swietosci, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na oltarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwoscią w szerzeniu nabożenstwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Chwala Ojcu...


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą naszą ziemie! Amen.

-Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszedzie, * To nasze rycerskie haslo. * Ono nas zawsze prowadzic bedzie * / swiecic jak slonce jasne.
2. Naprzód przebojem, mlodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastep wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radosnie, * Podnoszac w góre swe czola. * Przed nami życie rozkwita w wiosnie, * OdwaSnie, bo Jezus wola.
Módlmy sie: Wszechmogacy Boże, poteSny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poslij zastepy anielskie ku naszej obronie, bysmy mogli Ci slużyc z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !