ŻYCZENIA PANA JEZUSA DLA LUDZKOŚCI NA WIELKANOC

2012 r.

      wielkanoc  
 
       
 Moje Zmartwychwstanie to był, to jest, to będzie szczególny czas dla wszystkich. 
                       Całe NIEBO było poruszone Moim cierpieniem.
                       Cała ZIEMIA była wstrząśnięta Moim zgonem.
                       Całe Podziemie było uradowane Moim oddaniem życia
                                 w ręce Boga Ojca, ponieważ wszyscy odczuli ten moment.
 
     PRAGNĘ ABY WASZE SERCA TAKŻE MOGŁY BYĆ PORUSZONE MOIM
  CIERPIENIEM I ABY WASZE MYŚLI MOGŁY BYĆ ZJEDNOCZONE ZE MNĄ.
    PRAGNĘ, ABY WASZE DUSZE NAPEŁNIŁY SIĘ RADOŚCIĄ MOIM   ZMARTWYCHWSTANIEM, BO OTWORZYŁEM WAM NIEBO I POKAZAŁEM
 DROGĘ DO OJCA Z KTÓRYM POWINIEN KAŻDY PRAGNĄĆ BYĆ
                                                    W WIECZNOŚCI.
        ŻYCZĘ, ABY CZŁOWIEK MÓGŁ ZROZUMIEĆ, JAK WAŻNĄ ROLĘ
            PEŁNIŁEM NA ZIEMI I ŻYCZĘ WAM, ABY KAŻDY MÓGŁ
         ZOBACZYĆ SWOJE ZMARTWYCHWSTANIE KU SZCZĘŚLIWEJ
                                    WIECZNOŚCI W NIEBIE.
    Niebo to RAJ, to miejsce jakiego żadne oczy nie mogą sobie wyobrazić,
           ale ONO jest przygotowane przez Ojca naszego dla wszystkich.
 
 KTO WYPEŁNIA PRZYKAZANIA BOŻE I KOŚCIELNE; 
 KTO CHCE WYWYŻSZYĆ MNIE - JEZUSA W SPOSÓB NIEWIDOCZNY
 W SERCU I W SPOSÓB WIDOCZNY W WIZERUNKACH I FIGURACH
 ŚWIĘTYCH I KTO CHCE OFICJALNIE UZNAĆ MNIE JAKO KRÓLA  
 WASZEGO - TEN MA PRAWO DO PRZEBYWANIA Z NAMI W NIEBIE
                                                                    .......I TEGO WAM ŻYCZĘ. 
       Moim życzeniem dla was jest, aby wasze życie zaprowadziło
              was do NIEBA. Tak wam dopomóż Bóg - Amen.
             Błogosławię was wszystkich - Jezus wasz Zbawiciel.
                                                                         lilieiroze
                   =====================================================
 
  Niech Zmartwychwstały CHRYSTUS będzie dla Was źródłem POKOJU, MIŁOŚCI.
  NADZIEI oraz coraz pełniejszego odczytywania sensu życia i chrześcijańskiego powołania w perspektywie nieśmiertelności - życzy Mieczysława Kordas - 8 kwiecień 2012 r. Chicago.m499.baranek2