Kapłan katolicki, jest ustanowiony aby składał Bogu Ofiarę przebłagalna - nie uczestniczył w uczcie;

Kapłan składa Ofiarę na Ołtarzu - nie na "stole" Pańskim ;

Kapłan głosi Ewangelię Chrystusa - nie zostawia Ewangelii w zakrystii, głosząc z ambony własne przemyślenia i idee.

Kaplan jest wzorem dla wierzących - wskazuje na Chrystusa i do Niego prowadzi;

Kapłan wskazuje na Kościół Chrystusa - nie powoduje że ludzie Go opuszczają;

Kapłan żyje skromnie - nie należy do świata i jego rzeczy;

Nadużycia we Mszy Świętej przez odprawiających je kapłanów, świadczą o duchu antychrysta, który zdominował tę część życia duchowego pasterzy.  Jest to urąganie, lekceważenie i wyśmiewanie się z Boga Najwyższego.

Nic w tym dziwnego, skoro po Soborze Watykańskim II, nastąpiło wiele drastycznych zmian, które wskazują na potężne działanie tego ducha.

Na wielu strojach liturgicznych, których dziś się używa, można spotkać znaki i symbole masońskie lecz nie tylko; można tez dostrzec znaki i symbole używane przez religie pogańskie. Symbolika wiary katolickiej, przestaje być używana i zastępowana innymi.

Kapłan katolicki jest kapłanem Boga Najwyższego i sprawuje swój urząd w kapłaństwie wg. porządku Melchizedeka; Ten służył wiernie Bogu Najwyższemu i walczył ze wszelkimi oznakami pogaństwa.

Kapłan Katolicki nie przechodzi obojętnie obok biedaka na ulicy, uzależnionego, człowieka opuszczonego lecz w każdym stara się dostrzec dusze wołającą w głębi serca o pomoc i miłosierdzie;

Kapłan Katolicki nie Ewangelizuje tylko słowem lecz wprowadza Ewangelię w czyn i nie tylko w parafii lecz i poza nią;

Kapłan Katolicki jest własnością i narzędziem Boga w Chrystusie;

Kapłaństwa Katolickiego się nie wybiera jako alternatywy w życiu, do kapłaństwa powołuje Bóg;


ZRÓDŁO


KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !